Copy
Nieuwsbrief nr. 1  2020
Deze nieuwsbrief niet zichtbaar? Bekijk hem online
Uitwaaien hoeven we niet meer, wind genoeg gehad en daar zijn we nog niet van af. Niettemin komt de voorjaarsvakantie als geroepen. Twee weken geleden hebben onze leerlingen de proefwerkweek gehad en hebben de examenkandidaten hun eerste grote test ondergaan met het maken van de proefexamens. Ook de griepgolf ging niet aan ons voorbij. Op naar een welverdiende vrije week dus. Wij wensen iedereen een goede tijd en wij zien onze leerlingen op maandag 2 maart weer terug en u op op vrijdag 6 maart tijdens de ouder- kindgesprekken.

                  

Koersplan 2019-2023

Het Pleysier College heeft een nieuw Koersplan opgesteld. Hierin is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema's bepalen hoe we invulling geven aan de gebieden strategie, interne organisatie, personeel, financiën en huisvesting. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid heeft ons team gewerkt met drie vragen die duidelijk maken waar we op het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het ‘waarom’ is beschreven in onze missie:Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.Op grond van dit koersplan en de evaluaties heeft elke school van Pleysier College een eigen schoolplan opgesteld voor de beleidsperiode 2019-2023.  Het schoolplan van onze locatie Westerbeek, kunt u lezen op onze website onder het tabblad 'Algemeen'.

Wij zijn trots op ons Koersplan waar een mooie animatie van is gemaakt. Deze kunt u bekijken via de volgende link: https://vimeo.com/383014940 

Webinar DUO voor (ouders van) examenleerlingen


DUO organiseert ten behoeve van de (ouders van) examenleerlingen havo-vwo dit schooljaar een webinar in twee delen. Het eerste deel werd uitgezonden op 26 september. In deel twee ligt de nadruk op praktische zaken. Deel twee wordt uitgezonden op woensdag 1 april om 19.30 uur.
Via de volgende link is deze te bekijken. Ook de uitzending van 26 september kunt u via deze link terugkijken: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp


    Afbeelding

Tevredenheidenquêtes op komst

Eind april houden we een tevredenheidsonderzoek op het Pleysier College onder ouders, leerlingen en personeel. De reacties op dit onderzoek helpen om in beeld te brengen hoe ouders, leerlingen en ook personeel tegen de school aan kijken. We vinden de mening van de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel (OP) en het onderwijs ondersteunend personeel belangrijk(OOP), want het helpt onze kwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren. De vragenlijst is digitaal en is anoniem.
De thema's van de vragenlijst zijn:
  • onderwijs en leren
  • begeleiding
  • cultuur
  • leiderschap en management
  • bedrijfsvoering
  • personeel
  • verwachtingen
Wij hopen dat u allen de enquête wilt invullen. Zo krijgen wij een goed beeld van uw ervaringen met onze school en kunnen wij daar waar nodig, ons beleid aanpassen.

Agenda 


Maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart               Voorjaarsvakantie


Dinsdag 3 maart                                                                Alle leerlingen zijn vrij na het 6e lesuur                                                                                                 i.v.m. rapportvergaderingen.

Donderdag 5 maart                                                            Alle leerlingen zijn vrij na het 6e lesuur                                                                                                 i.v.m. rapportvergaderingen.

Donderdag 5 maart                                                           Oud-leerlingen geven voorlichting tijdens                                                                                              het 2e en 3e lesuur aan de havo- en                                                                                                    vwo- examenklassen

Vrijdag 6 maart                                                                  Ouder-kindgesprek: U ontvangt hiervoor                                                                                              per mail een uitnodiging

Donderdag 19 maart                                                         Tijdens het 4e en 5e lesuur doen al onze                                                                                              leerlingen weer mee aan de landelijke                                                                                                  Kangoeroewedstrijd

Woensdag 25 maart, in het 4e t/m 6e lesuur                     Bezoek aan filmfestival Movies that                                                                                                      Matters, Theater a/h Spui  door de                                                                                                        leerlingen uit mavo 4 en havo/vwo 5 en 6


Donderdag 26 maart                                                         Organisatiedag: alle leerlingen zijn vrij.


Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april             Afname Cito-toetsen voor klas 1 2 en 3


Vrijdag 10 april                                                                  Goede vrijdag, alle leerlingen zijn vrij


Maandag 13 april                                                              Tweede Paasdag, iedereen is vrij


Maandag 20 tot en met vrijdag 24 april                             Proefwerkweek en examentraining


Vrijdag 24 april                                                                  Evaluatiedag voor de examenkandidaten                                                                                              en hun ouders

Maandag 27 april tot en met dinsdag 5 mei                     Meivakantie 


Woensdag 6 tot en met woensdag 20 mei                       Centraal schriftelijke examens


Donderdag 21 mei                                                            Hemelvaartsdag


Vrijdag 22 mei                                                                  Organisatiedag: alle leerlingen zijn vrij.

Afmelden

Het afwezig melden van uw kind moet altijd gebeuren bij de administratie, dus niet bij de mentor van uw kind.  Absent melden gebeurt door de ouders(-s) of verzorger (-s) en alléén tussen 08.00 uur en 08.30 uur, óók als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste les heeft. Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit steeds meldt . Het mailadres van de administratie is: westerbeek@pleysier.nl. Bellen kan via tel. 070-3150050.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door:
Pleysier College Westerbeek
Asmansweg 16, 2571 BK Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
T 070 - 3150050 
westerbeek@pleysier.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is gemaakt met
Email Marketing Powered by Mailchimp