Copy
Nieuwsbrief nr. 2 2020  
Deze nieuwsbrief niet zichtbaar? Bekijk hem online

In de afgelopen maanden….

 

…..hebben wij het met z'n allen best moeilijk gehad. Het thuiswerken met behulp van de online lessen beviel de één duidelijk beter dan de ander. In juni mochten wij onze leerlingen weer beperkt op school ontvangen en toen bleek dat het merendeel van onze leerlingen het leuk vond elkaar weer te zien. Naast enkele dagdelen les volgen op school, bleven wij in de ochtenduren ook online actief. 

Voor de examenkandidaten waren de laatste maanden, weken en dagen best zwaar. De politieke beslissing of de college-examens wel of niet door zouden gaan, viel begin mei. Eind juni vond daarop een aantal vakken het schriftelijk deel van de college-examens plaats en van 11 tot en met 15 juli de mondelinge college-examens voor alle vakken. 

Wij kunnen dan nu eindelijk de balans opmaken: niemand is gezakt! We mogen achttien mavodiploma’s uitreiken, zeventien havo-diploma's en één vwo-diploma. Vijf mavisten hopen na hun herkansing in augustus of september alsnog hun diploma te behalen, hetzelfde geldt voor twee havo-kandidaten en twee vwo'ers. Wij wensen hen veel succes!

 

Vanaf deze plek wensen wij iedereen een meer dan verdiende vakantie toe. Maandag 31 augustus staan de ouder-kindgesprekken gepland. U ontvangt hiervoor een individuele uitnodiging. Wij zien iedereen graag weer terug in goede gezondheid.

Individuele studietoeslag aanvragen

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken. Meerdere gemeenten bieden deze toeslag aan.

De hoogte kan verschillen per gemeente. Zo kan men in Den Haag € 150 studietoeslag per maand ontvangen en in Zoetermeer € 109 . Ieder half jaar controleert de gemeente of men nog recht heeft op deze studietoeslag. Via de volgende link kunt u de informatie van de gemeente Den Haag lezen. Voor de mogelijkheden in een andere gemeente kunt u de zoekcriteria ‘individuele studietoeslag’ en de naam van de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil gebruiken.

https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/toeslagen-en-vergoedingen/individuele-studietoeslag-aanvragen.htm#

 

Deelraad neem afscheid van twee leden 

Huidig ouderlid Henk de Vries heeft afscheid genomen van de deelraad omdat zijn zoon Jan zijn havodiploma heeft gehaald-. Henk heeft  sinds augustus 2018 deel uitgemaakt van onze raad. Zijn inbreng is zonder meer waardevol geweest, wij zijn hem hier zeer dankbaar voor.

Ook personeelslid Johan de Haan heeft afscheid genomen. Hij verlaat onze school zoals u hieronder in het interview kunt lezen.
Henks plaats wordt ingenomen door Judith Dijk, moeder van één van onze leerlingen. Judith maakt al enige tijd deel uit van de MR. Wij verwachten dat haar kennis en ervaring de samenwerking tussen de MR en de Deelraad ten goede zal komen.
Docent Reinier Richaers heeft zich beschikbaar gesteld om de plaats van Johan in te nemen. Ook Reinier bezit de nodige kennis over de medezeggenschap. Wij verwelkomen ook Reinier in onze deelraad.

De bezetting van de Deelraad m.i.v. het schooljaar 2020-2021 is:
Wout Blommers - ouderlid
Judith Dijk - ouderlid
Reinier Richaers - personeelslid
Truusje van der Pauw - personeelslid

Indien u vragen, opmerkingen hebt welke wellicht bestemd zijn voor de deelraad, dan kunt u ons altijd bereiken via ons mailadres: deelraad.wb@pleysier.nl

Persoonlijke zaken

Docenten die weggaan, nieuwe docenten.

Vanaf 10 juli gaat Elly met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Karima.

Wie gaan onze school verlaten?
Wij danken Johan, Mariëtte, Vera en Violet voor hun bewezen diensten. Zij hebben een andere baan gevonden. Veel succes!

Nieuwe medewerkers zijn:
Kamal Alladeen: Engels, rekenen en nieuwsbegrip

Soenita Balak: administratie
Isabelle Povel: exacte vakken
Tamara Steenvoorden: Nederlands, gym

Dankbaar voor de kansen

Dertien jaar geleden verwelkomden wij onze collega Johan de Haan, nu is het tijd om afscheid van hem te nemen.

'Ik ben bijzonder dankbaar dat ik het vak hier heb mogen leren', blikt Johan terug. 'Ik ben in het diepe gegooid zoals dat gaat bij een beginnend docent. Ik heb mee mogen maken hoe bevlogen iedereen hier werkt. Ondanks alle moeilijkheden die wij tegenkomen. Iedereen is zo loyaal aan onze leerlingen! '

Johan is dus op latere leeftijd begonnen aan zijn onderwijsbaan. Weliswaar had hij zijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid al jaren op zak, hij koos eerst voor het bedrijfsleven. Nu vertrekt hij als eerstegraads docent, op weg naar een nieuwe uitdaging. Het afgelopen jaar heeft hij naast zijn uren bij ons op school verwerkt in het regulier onderwijs, maar lesgeven in het vso bleek toch zijn voorkeur te hebben. 

'Ik ben blij met alle kansen die ik heb gekregen en dat ik mij heb kunnen ontwikkelen als vakdocent. Voor mij is het nu tijd om de bakens te verzetten. Ik heb geleerd hoe mooi het is om met de jeugd te werken. Te zien hoe leerlingen enigszins onzeker binnenkomen, in de jaren hier op school zichzelf leren kennen en accepteren en met zoveel meer zelfvertrouwen onze school verlaten. ' 

Johan zet zijn onderwijscarrière voort als eerstegraads docent op een vso-school in Amsterdam. Wij danken hem ook vanaf deze plek voor enthousiasme en inzet voor onze school in de afgelopen jaren.

Quarantaine na vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor schoolverzuim
 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen t/m 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij coronabesmetting geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. 


    Afbeelding

Ongeoorloofd verzuim doorgeven

Nu de leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs weer naar school gaan, is het verplicht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO. Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan na de zomervakantie weer helemaal open. Dan is het verplicht om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

Agenda 


Maandag 31 augustus
Ouder-kindgesprekken 

Maandag 14 september
Organisatiedag - alle leerlingen zijn vrij.

Dinsdag 15 september
Prinsjesdag - alle leerlingen zijn vrij.

Donderdag 15 oktober
Alle leerlingen zijn uiterlijk om 13:10 vrij.

Zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober
HERFSTVAKANTIE

Nieuwe schoolgids

Hierboven ziet u de link naar de nieuwe schoolgids (2020-2021).
U vindt de website via de link of via pleysier.nl/westerbeek >> algemeen >> schoolgids >> schoolgids Westerbeek 2020-2021

https://www.pleysier.nl/uploads/media_items/schoolgids-wb-2020-2021.original.pdf

Afmelden

Het afwezig melden van uw kind moet altijd gebeuren bij de administratie, dus niet bij de mentor van uw kind.  Absent melden gebeurt door de ouders(-s) of verzorger (-s) en alléén tussen 08.00 uur en 08.30 uur, óók als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste les heeft. Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit meldt . Het mailadres van de administratie is: westerbeek@pleysier.nl. Bellen kan via tel. 070-3150050.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door:
Pleysier College Westerbeek
Asmansweg 16, 2571 BK Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
T 070 - 3150050 
westerbeek@pleysier.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is gemaakt met
Email Marketing Powered by Mailchimp