Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

 
  • Stipezodag
  • Nieuwe locatie Stipezodag
  • Kosten en facturen Stipezodag
  • Zorgverzekeraars
  • Toevoeging Oncologie binnen RPV register
  • Menzis
  • Mbo-4 diploma
  • Zorgmodule 2019
  • Vergoeding ambulante voetzorg.
 
 

Stipezodag

De Stipezodag  28 september 2019 is een jubileumdag. Dan bestaan we officieel 10 jaar. 
We hebben daarom een bijzonder programma gemaakt. Houdt uw mail in de gaten. Zodra we alles definitief hebben vastgelegd zullen we dat meteen met u communiceren.
Vanaf dit jaar is het bijwonen van de Stipezodag verplicht. Belangrijk voor het behouden van je accreditatie is het afleggen van de jaarlijkse toets. Zoals gebruikelijk is deze toets inbegrepen in de kosten van de Stipezodag. Ben je niet in staat om op de Stipezodag aanwezig te zijn en de toets te maken dan dien je je aan te melden voor de verplichte inhaaltoets op zaterdag 2 november bij admin@stipezo.nl
Het niet deelnemen aan de Stipezodag betekent naast het verplicht inhalen van de toets ook dat je elders een college of congres moet volgen. Je dient het bewijs van het deelnemen aan een ander congres of college te overleggen aan de administratie. Stuur een kopie via de mail naar admin@stipezo.nl.
 

Nieuwe locatie Stipezodag

Onze gebruikelijke locatie bij MSK in Zaltbommel is niet meer toereikend voor het aantal registreerden die de Stipezodag bezoeken.
Ons aantal overstijgt het maximum aantal mensen die in de ruimte aanwezig mogen zijn.
Daarop heeft het bestuur gekeken naar een andere locatie. Dat is het NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein geworden.
 

Kosten en facturen Stipezodag

De nieuwe locatie is helaas ook duurder. Dit heeft tot gevolg dat we een kleine verhoging op ons gebruikelijke tarief moeten doorberekenen.
We hanteren wederom het kortingen systeem oplopend tot maximaal 30%. De hoogte van de korting is afhankelijk van het aantal jaren van aaneengesloten registratie in het RPV.
Prijs Stipezodag  €125 voor leden excl btw
                            €140 niet leden excl btw
Korting 30% bij inschrijving v.a. 2009 tot 2013 ( en nog steeds lid natuurlijk)
20% korting inschrijvingsdatum 2014-2015
10% korting inschrijvingsdatum 2016-2017.

Vanaf eind juni worden de facturen verzonden. Iedere geregistreerde ontvangt dus automatisch een factuur. Ook diegenen die pas in november de toets maken. Het factureren wordt verspreid over de maanden juni,  juli en augustus i.v.m. de kosten voor het tegelijk verzenden van facturen.
Geen paniek dus als een collega reeds een factuur heeft en jij nog niet.
Mocht je vragen hebben over de factuur of tijdstip neem dan contact op met finadmin@stipezo.nl. Onze penningmeester zal dan je vragen beantwoorden.
Betaal op tijd want niet betaald is niet deelnemen aan de dag!
 

Zorgverzekeraars.

Het bestuur is erg actief om met zorgverzekeraars te spreken over duidelijkheid in hun polisvoorwaarden m.b.t. de opnamen van professionals met een RPV registratie. Er zijn nog zorgverzekeraars die alleen het RKP vermelden. We kunnen alvast melden dat DSW het RPV gaat opnemen.
Zodra we bericht hebben van de andere zorgverzekeraars melden we u dat meteen.
 

Toevoeging Oncologie binnen RPV register.

Ondanks de mededeling van veel zorgverzekeraars dat zij geen vergoedingen gaan verstrekken voor oncologische voetzorg is het bij enkele zorgverzekeraars wel mogelijk via een aanvullende polis.
Stipezo vindt de kennis en vaardigheden rondom voetzorg bij oncologische patiënten wel belangrijk. Het is daarom (altijd) een onderdeel geweest binnen  de opleiding tot Paramedisch Chiropodist.
Het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft een register waarin professionals met kennis van oncologie kunnen worden opgenomen.
Stipezo kan de geregistreerde met oncologie daarin laten opnemen. Hierdoor is het mogelijk om iedere PaC-er en iedere geregistreerde die een OVV heeft afgerond aan melden. Diegenen met een OVV moeten een kopie hiervan opsturen per mail naar admin@stipezo.nl.
We zullen bij deze collega’s achter hun niveauvermelding de letter O (van oncologie) plaatsen. Deze vermelding is verplicht voor opname in het register van het IKNL.
 

Menzis.

Zoals jullie weten zijn we het niet eens met de weigering van de pedicure+ als competent professional in gecontracteerde voetzorg  in de polisvoorwaarden.
Aanvankelijk weigerde Menzis alle geregistreerden in het RPV op te nemen. Met het overleggen van bewijs dat een PaC-er voldoet aan de eisen die vernoemd zijn binnen het curriculum van de medisch pedicure en het behalen van een officiële Mbo-status worden PaC-ers opgenomen met de medisch pedicure die ook in het RPV staan.
Hierna hebben we de discussie over opname van onze collega’s pedicure+ in de polisvoorwaarden gevoerd.
In het eerste antwoord vanuit Menzis hebben we geconcludeerd dat ook de pedicure+ wordt opgenomen omdat de erkenning gaat over zorg die geleverd wordt onder verantwoordelijkheid van een podotherapeut. 
Dat nieuws hebben meteen met u gedeeld. Kort daarop ontvingen we een mail dat Menzis een onmiddellijke rectificatie eiste omdat we de tekst niet juist hadden geïnterpreteerd.
We hebben daarop via facebook en nieuwsbrief een rectificatie geplaatst. Omdat we van mening zijn dat juiste argumenten tot behoud van onze collega’s niet worden meegenomen in het besluit blijven we deze argumenten onder de aandacht van Menzis brengen. Binnenkort is er een gesprek hierover. Het is allerminst zeker dat dit het beoogde resultaat zal opleveren maar dan hebben wij als beroepsorganisatie er alles aan gedaan om behoud van onze collega’s te bewerkstelligen. We geven het nog niet op!
 

Mbo-4 diploma

Stipezo heeft samen met Peduca het traject doorlopen om naast het branche-opleiding tot Paramedisch Chiropodist ook een unieke Mbo-4 opleiding te kunnen faciliteren. We kunnen de volledige opleiding maar ook een verkort traject hiervoor aanbieden voor PaC-ers, medisch pedicure en pedicure+. Informatie kun je aanvragen bij info@peduca.nl.
Met een officieel Mbo-4 diploma is een zorgverlener niet meer afhankelijk van een erkenning door een branche/beroepsorganisatie. In de nabije toekomst denken we dat zorgverzekeraars een officieel Mbo-4 diploma zullen gaan eisen voor opname binnen hun polisvoorwaarden. 
 

Zorgmodule 2019.

Als meelezende partij hebben we een bijdrage geleverd aan de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetsiche Voetulcera.
We zullen jullie de digitale versie doen toekomen.
 

Vergoeding reiskosten bij ambulante voetzorg. 

Als vervolg op het verschijnen van de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 heeft de NVvP het voortouw genomen voor het inrichten van ambulante tarieven. In nauwe samenwerking met de NVvDP, ProVoet, NMMV en Stipezo is een wijzigingsverzoek bij de NZa ingediend. Op 1 juli doet de NZa uitspraak of per 2020 ambulante opslagtarieven gelden en onder welke voorwaarden dit zal zijn. Als er meer informatie bekend is zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 
Copyright © 2019 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp