Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

 
1. Beleid Menzis
2. Klacht melden bij ACM
3. AVG toestemming
4. Stipezodag.
5. Bijeenkomst bij DVN
 
 

1. Beleid Menzis.

Zoals velen van jullie in de media/op FB hebben kunnen lezen wil Menzis het beleid omtrent de diabetes voetzorg wijzigen. De wijziging heeft betrekking op:
 • het niet meer contracteren van pedicure+
 • het niet meer erkennen van het RPV ( en daarmee Stipezo)
 • uitsluitend MP willen contracteren.
Wij hebben daar in een persoonlijk gesprek duidelijk gemaakt dat alle drie de voorgenomen wijzigingen op verkeerde gronden zijn geïntroduceerd.
 1. de pedicure plus is competent om DM patiënten te behandelen voor het gedeelte (instrumentele behandelingen) waarvoor contracten worden aangegaan.
 2. het niet meer erkennen van het RPV (en daarmee eisen dat men een inschrijving bij het KRP nodig heeft) is ernstige inperking van de vrijheid van vereniging die iedere werknemer/ZZP-er heeft. Hiermee worden competente professionals ernstig in hun broodvoorziening benadeeld.
 3. Alleen MP’ers contracteren is eveneens een competente beroepsgroep declasseren.
Menzis heeft vragen aan ons gesteld die wij schriftelijk hebben beantwoord.
Nu moeten we afwachten wat hun reactie is.
Menzis heeft tijdens het gesprek ook aangegeven gevoelig te zijn voor maatschappelijke druk!
Daarom roepen we alle geregistreerden op om een brief of mail te sturen met daarin in eigen woorden je reactie 
 • waarom de pedicure+ moet blijven,
 • het niet meer erkennen van het RPV een middel is waarmee oneerlijke concurrentie wordt gecreëerd en het onmogelijk wordt gemaakt om te kiezen voor een organisatie waardoor jij je wilt laten vertegenwoordigen. Stipezo is de enige organisatie die werkzaam is in de sector zorg en welzijn
 • er meer competente collega’s zijn met een diploma in de sector zorg en welzijn.
Voer met ons de maatschappelijke druk op! Samen staan we sterker.
 

2. Klacht indienen bij ACM (Autoriteit consument en markt).

Door te eisen dat er een registratie moet zijn van het KRP begeeft de zorgverzekeraar zich op het gebied van marktbeïnvloeding waarbij de zorgverlener geen vrij keuze meer heeft voor een “vakbond” van eigen keuze. Ondanks de “juiste diploma’s” zijn ze niet langer contracteerbaar.
Ook worden de consumenten benadeeld omdat zij mogelijk naar een andere zorgverlener moeten op grond van het feit dat hun vertrouwde zorgverlener bij de “verkeerde vakbond” is aangesloten.
Je kunt de klacht via de mail of post indienen.
Stipezo heeft dit al gedaan. Doe mee voor een sterk geluid! 
 

3. AVG toestemming.

Ook Stipezo dient zich te houden aan de nieuwe wet. We hebben jullie gevraagd de AVG toestemming te retourneren. Een grote groep collega’s heeft dat nog niet gedaan.
Dit kan voor ons betekenen dat we jullie gegevens niet openbaar mogen maken. Hierdoor ben je dan niet zichtbaar in het RPV.
Stuur z.s.m. de toestemming naar admin@stipezo.nlof Administratie Stipezo, p/a Kruisstraat 58a, 5341HE  Oss.
 

4. Stipezodag.

We zijn druk bezig met de organisatie van onze Stipezodag op 29 september a.s.
Je kunt je alvast aanmelden via admin@stipezo.nl. Vermeld je registratienummer bij de aanmelding. Dat maakt de verwerking van je aanmelding wat eenvoudiger.
 

5. Bijeenkomst vrijdag 15 juni 2018 bij DVN.

DVN heeft een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle partijen aanwezig waren die betrokken zijn bij diabetes voetzorg. Het onderwerp was om te kijken of, en hoe we (beter) in staat zijn om voetamputaties te voorkomen en of daar cijfers van te genereren zijn.
Het gaat te ver om hier een uitgebreid verslag van te geven.
De belangrijkste conclusies zijn:
 • er zijn nog geen concrete cijfers over hoe, en of de huidige voetzorg amputaties voorkomt. Wel laten kleine regionale onderzoeken zien dat er een afname is van grote amputaties (onder de knie) maar tegelijk een toename van “kleine amputaties (tenen). Of dit een kostenreductie met zich meebrengt is ook nog niet duidelijk.
 • de implementatie van de nieuwe diabetes richtlijn van de Nederlandse Internisten Vereniging is bijna door alle beroepsgroepen geaccordeerd. 
 • onze beroepsgroep heeft zich gepresenteerd als een beroepsgroep die een signaleringsfunctie heeft en instrumentele behandelingen uitvoert.
 • de podotherapeuten hebben een presentatie gegeven over hun competenties en managerstaken in de eerstelijns voetzorg om te zorgen dat de DM patiënt de juiste zorg op tijd ontvangt.
 • wetenschappers en specialisten hebben aangedragen dat lang niet iedere DM patiënt een ulcus zal ontwikkelen en doen daarom op de podotherapeuten (en indirect ook op ons) een beroep om patiënten niet onnodig bang te maken. Wees alert op de combinatie PAV met plantair verhoogde druk (vaak samengaand met roken). Betrek de radioloog bij het vaatonderzoek. Bij iedere DM-patiënt jaarlijks een enkel-arm index uitvoeren is de patiënt onnodig belasten. Vaatproblemen ontstaan niet binnen één jaar. 
DVN zal een samenvatting van deze bijeenkomst maken. Zodra we deze hebben zullen we die met julie delen.
 
Copyright © 2018 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp