Copy
Nieuws van de NJBB

Editie 41 - oktober 2020

Met deze keer:
Aangepast protocol en uitbreiding veel gestelde vragen
Aan de hand van de persconferentie die het kabinet hield op maandag 28 september zijn er een aantal aanscherpingen gedaan in het sportprotocol. Ook het sportspecifieke protocol voor petanque kent enkele aanpassingen. Daarnaast is er ook een update gedaan van de veelgestelde vragen. Nieuwe maatregelen leiden tot veel praktische vragen en met collega-sportbonden en NOC*NSF zoeken we uit hoe de uitwerking in de praktijk is.
Klik hier voor meer informatie over het nieuwe protocol >
Loket TASO open, aanvragen kan tot 11/10
Dinsdag 22 september, is op de website van DUS-I het loket voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) geopend. Via deze regeling kunnen verenigingen die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling of de TVL een subsidie van maximaal 2x €3500 aanvragen. . Er is in totaal €44,5 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Let op: verenigingen hebben maar tot 11 oktober de tijd om subsidie aan te vragen, dus het is zaak snel gebruik te maken van deze regeling.
Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de TASO >
Prinsjesdag en begroting
De Rijksbegroting 2021 laat voor de sport weinig verrassingen zien. De steun die de sector heeft/gaat ontvangen in het kader van COVID-19 is in de aangepaste begroting van 2020 meegenomen. Die maatregelen waren al bekend. Het gaat om een bedrag van 146 miljoen euro dat wordt aangewend om amateursportverenigingen te ondersteunen, verhuurders van sportaccommodaties de kans te geven een aantal maanden huur kwijt te schelden & extra mogelijkheden voor garantstelling via Stichting Waarborgfonds Sport.
Klik hier om naar de voor de sport belangrijkste elementen uit de Rijksbegroting te gaan >
NJBB Scanapp: digitale licentie & QR-code makkelijk en snel bij de hand
Om verenigingen, spelers en organisatoren van toernooien nog beter te ondersteunen, is er een mogelijkheid ontwikkeld waarmee de licentie kan worden gecontroleerd. In samenwerking met AllUnited is de NJBB Scanapp ontwikkeld. Middels deze app kunnen gediplomeerde wedstrijdleiders en scheidsrechters de digitale licentie controleren op geldigheid. Voor de landelijke organisatie zijn de datum en het tijdstip waarop een bepaalde licentie wordt gescand zichtbaar. 
Verdere informatie, zoals locatie waar de licentie is gescand en door wie is gescand, wordt niet gedeeld met de landelijke organisatie. Bovendien kan de QR code van de digitale licentie via de scanapp worden gedownload. Op deze manier is de QR makkelijk en snel bij de hand middels de app.
Klik hier voor meer informatie over de scanapp >
Spoedwetgeving ALV verlengd
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd tot 1 december. Zie de berichtgeving in het staatsblad. Daarnaast wordt deze wet automatisch met twee maanden verlengd tot nader order, “verlengd, tenzij”: minimaal twee maanden voor een volgende vervaldatum moet het eventueel opheffen van deze wet opgezegd worden. Dit geeft zekerheid voor alle betrokken partijen.  Meer informatie over de wijze waarop de digitale ALV georganiseerd kan worden, vind je op nocnsf.nl in het corona-dossier: advies over organiseren algemene vergadering tijdens de corona-crisis. 
Data & locaties ledenraadplegingen 2021 bekend
Afgelopen jaar viel de ledenraadpleging door overduidelijke redenen in het water. Voor 2021 zijn de data en locaties al gepland maar het is nu niet in te schatten of deze bijeenkomsten fysiek doorgaan. Mocht het fysiek niet kunnen dan wordt een digitale meeting op de betreffende avond gefaciliteerd. Informatie over het onderwerp van de avond volgt later. Zet onderstaande data vast in je agenda : 

- 4 maart: Noord - Karmelklooster - Drachten
- 10 maart: Midden - Bondsbureau -Nieuwegein
- 18 maart: Zuid - Stayokay - Maastricht
- 23 maart: Zuidoost - Perron 3 - Rosmalen
- 29 maart: Noordwest - Stayokay - Egmond
- 12 april: Oost Stayokay - Gorssel
- 19 april: West - HV Quick - Den Haag
- 28 april: Zuidwest - Va-Tout - Breda 
Terugblik verenigingsconferentie NOC*NSF
Op 14 september vond de NOC*NSF Verenigingsconferentie plaats op Papendal om samen met alle sportbonden de toekomstige koers van NOC*NSF te bespreken. Aan het einde van de dag werd een 'manifest' vastgesteld dat de basis moet gaan vormen voor de 'Veranderagenda', die in de Algemene Vergadering van NOC*NSF komende november vastgesteld moet gaan worden. Klik hier voor een impressie van deze dag.
Bestuursdata
Bestuursvergadering: 14/10, 8/12
Vergadering van de bondsraad: 28/11
Ook dit Nieuwsbouletin ontvangen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Facebook
Twitter
Email
 
Copyright © 2020 NJBB, Alle rechten voorbehouden.

Partner in de sport:
     

Email Marketing Powered by Mailchimp