Copy
Logo

Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. (Mt 5,9)

Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntünk Titeket az Őrtüzek Imádság Háza valamennyi szolgálója nevében. Kívánjuk Nektek, hogy a következő, hetedik jézusi boldogság átimádkozása is áldást és békét hozzon az életetekbe, valamint a magyar nemzet és egész Európa életébe!

A hetedik boldogságot bontsuk először két részre!

Boldogok a békeszerzők

Jézus különböző szavai, igazságai között néha első látásra ellentét feszül, de az isteni igazság mélyén mindig kiderül, hogy Isten fia soha nem mond ellen önmagának. Az Úr azt mondja Máté evangéliumában: “Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot.” (Mt 10,34) Mi ez, ha nem ellentét? Most békét, vagy kardot hoztál, Uram?

Jézus itt a “döntés kardjáról” beszél. Mindenkinek döntenie kell: befogadja életébe Őt, vagy nem? Aki Jézust fogadja be, az a békességet fogadja be, mert “Ő a mi békességünk” (Ef 2,14) Ez nem a parlament, itt nincs tartózkodás, aki tartózkodik, nemet mond. Szellemi értelemben tehát csak abban van béke, aki befogadta szívébe Jézust, aki igent mondott a Megváltó hívására. Az ellentét (harc) elkerülhetetlen azok között, akik befogadták Jézust, és azok között, akik még nem tették ezt meg. Jézus tehát elhozta a békét, de csak azok számára, akik átadják neki az életüket.

Szerezni

Szerezni kétféleképpen lehet: Elhozni a másoktól kapott, esetleg elvett dolgot, vagy megalkotni, létrehozni valamit. A béke tekintetében Isten a békesség forrása, tőle kapjuk azt, és ezt mutatjuk fel a világ felé. Nem nekünk kell tehát létrehoznunk a békét, csak el kell kérnünk Jézustól azt. Péter mondja az Apostolok cselekedeteiben: “Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura.” (Apcsel 10,36)

A békét a Szentlélek hozza el nekünk, hiszen az Ő egyik gyümölcse a békesség (vö. Gal 5,22). Imádkozzunk ezért!

Őket Isten fiainak fogják hívni

Ismét egy látszólagos ellentét. Akik nem békességszerzők, azok nem Isten fiai? Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, hiszen az Atya teremtett minket, saját képmására. Azonban akik személyes kapcsolatban vannak Istennel, akik törekednek a vele való egységre, azok már nem “csak” az Ő “öntudatlan” gyermekei, hanem fiai is. Szentírási értelemben a fiú már egy másik dimenzió, az a szint, ahol a gyermeki létből kilépő, tudatosan Isten mellett döntő ember élő kapcsolatban van Istennel. A teremtmény befogadja a Teremtő Isten szeretetét és elfogadja az Ő akaratát saját életében. Ez hozza el a békességünket, és így leszünk magunk is békességszerzők.

Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.

Így fordíthatjuk le tehát a hetedik boldogságot: Akik elkérik Istentől az Ő békéjét, és befogadják a megtestesült békességet (Jézust), azok olyan élő és személyes kapcsolatba fognak kerülni vele, hogy maguk is a békesség társszerzőivé válnak, már itt a világban.

Vigyázat, a békesség ragályos! Ha bennünk Isten békéje él, azt mások is látni fogják, és meg akarják szerezni maguknak. Mivel pedig Jézus mindenkinek odaadja magát, mindenki megkapja Őt, aki kéri.

A békességhez vezető út

Az első lépés, hogy engesztelődjünk ki Istennel. Pál apostol mondja: Krisztusért kérünk tehát benneteket, béküljetek meg Istennel!” (2Kor 5,20b) Csak az Istennel kiengesztelődött ember tud megbékülni magával (második lépés), majd pedig a többi emberrel is (harmadik lépés).

De minden azzal kezdődik, hogy behívjuk Jézust az életünkbe. Enélkül nincs békesség.

Béke Európában

Az most nincs. De miért? Mert ahhoz az kell, hogy a népek vezetői és minden ember befogadja Jézust a szívébe, majd kiengesztelődjön Istennel, aztán magával, végül pedig minden más emberrel, nemzettel és országgal. Azonban jelenleg még a nulladik lépést sem tette meg az Öreg Hölgy (ti. Európa) Jézus felé. Ezért is imádkozzunk ezen a héten.

Térj meg magyar nemzet és Európa! Fogadd be az Urat szívedbe, hogy elnyerd Isten békéjét!

Egy vers a háborúról és Isten békéjéről

Békesség a Szentírásban

Mert én ismerem a gondolatokat, amelyeket gondolok rólatok – mondja az Úr –: békességre és nem veszedelemre vonatkozó gondolatokat, hogy jövőt és reményt adjak nektek. Hívjatok engem, jöjjetek és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket! Keressetek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám! Engedem, hogy megtaláljatok – mondja az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket minden nemzetből és minden helyről, ahová elűztelek – mondja az Úr –, és visszahozlak arra a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. (Jer 11,14)

Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. (Zsolt 29,11)

Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten, hisz ő békét hirdet nemzetének, szentjeinek, s mindazoknak, akik megtérnek szívükben. (Zsolt 85,9)

Az a bölcsesség pedig, amely felülről származik, először is szemérmes, azután békeszerető, szerény, engedékeny, telve van irgalommal és jó gyümölcsökkel, nem ítélkezik, s nincs benne tettetés. Az igazság gyümölcsét pedig békességben vetik el a békeszeretők. (Jak 3,17-18)

Békességre törekedjetek mindenkivel és megszentelődésre, mert enélkül senki sem fogja meglátni Istent. (Zsid 12,14)

A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. (Gal 5,22-23)

Azért tehát arra törekedjünk, ami békességre és egymás épülésére szolgál. (Róm 14,19)

Imádkozzunk azért, hogy mindannyian békességszerzők legyünk, a magyar nemzet és Európa minden országának polgára befogadja Jézust az életébe.

Atyánk, Jézus nevében kérünk Téged, küldd el nekünk az békesség Lelkét, hogy igazán fiaid lehessünk, akiknek szívében Te vagy az Úr!

Atyánk, add, hogy a népek és vezetőik befogadják életükbe Jézust, a béke fejedelmét és így add meg nekünk a kegyelmet, hogy Európában béke legyen!

Atyánk, a Te szívedben lévő békességet add a mi szívünkbe, hogy mi, a magyar nemzet és Európa keresztény tagjai békességszerzők legyünk, és a világ fiai vágyjanak a bennünk lévő, belőled fakadó békére!

Atyánk, Jézus nevében kérünk Téged, arra törekedjünk, ami békességre és egymás épülésére szolgál! (vö. Róm 14, 19)

Szeretettel és imával, az Őrtüzek Imádság Háza szolgálói nevében:

Tibor

Bővebben a nyolc hetes imáról