Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Februari 2021

 Nieuws

Afgelopen tijd is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Behalve naar de indeling en het uiterlijk van het gebouw is daarbij ook gekeken naar de techniek en de duurzaamheid. Het voorlopig ontwerp is zo goed als klaar!

 Terugblik

De verkeerssituatie rondom kindcentrum Zuidbroek is samen met een verkeerskundige tegen het licht gehouden. Daarbij zijn twee uitgangspunten leidend geweest. Bij voorkeur gescheiden verkeersstromen van snel (auto’s) en langzaam (voetgangers en fietsers) verkeer en voorkomen dat er vermenging plaatsvindt van schoolverkeer en vrachtverkeer van het naastgelegen industrieterrein.
Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat het verplaatsen en/of uitbreiden van de haal- en brengzone niet haalbaar is gebleken. Wel worden aan de zuidzijde van het gebouw extra parkeerplaatsen toegevoegd voor personeel. Op deze manier neemt de druk op de reguliere parkeerplaats af.
Verder wordt het voet- en fietspad vanaf de Kerkstraat naar de zuidzijde van de school tijdens gebruik van de school opengesteld. Hiermee breng je scheiding aan tussen auto- en fiets/ voetverkeer.

 Vooruitblik

De komende tijd wordt de kredietaanvraag voor Kindcentrum Zuidbroek voorbereid. In een kredietaanvraag wordt aangegeven hoe de kosten voor een project worden gedekt. Als de gemeenteraad de kredietaanvraag goedkeurt, kan een project ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
De planning is om de uitvoering halverwege 2021 te laten plaatsvinden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de zomervakantie om de overlast voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.

 Achter de schermen

Schooldirecteur Ruud Zwinkels werkt sinds 2017 voor Scholengroep Opron. Behalve directeur op De Tandem in Zuidbroek is hij ook directeur op de Inspecteur Amerikaschool in Noordbroek. We spreken Ruud in tijden van een lockdown. Een uitdagende tijd voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Gelukkig kunnen de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Zuidbroek met digitale overleggen ‘gewoon’ doorgaan. Ruud is enthousiast over de plannen voor Kindcentrum Zuidbroek. Hij is overtuigd dat het voordelen gaat hebben voor kinderen, ouders en leerkrachten.
In het kindcentrum komen straks twee basisscholen en de kinderopvang. Ouders hoeven dus maar naar één locatie bij het halen en brengen van kinderen. En voor kinderen geldt dat ze samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school kunnen gaan, ook als ze op verschillende scholen zitten. Ruud: “Het is toch fantastisch dat alle basisschoolkinderen van Zuidbroek straks in één gebouw lopen? We zijn met elkaar het dorp Zuidbroek, we komen elkaar tegen in de speeltuin, bij de sportvereniging en bij de supermarkt, dus waarom niet op school?”

Voordat Ruud leidinggevende werd, was hij groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs. In die rol heeft hij al eens een traject meegemaakt, waarbij verschillende scholen onder één dak kwamen.
 
Ruud: “Ik noem dat het samenwonen van scholen. Het is dus niet helemaal nieuw voor mij, maar was wel in een andere rol. In Kindcentrum Zuidbroek blijven we twee aparte basisscholen met beide een eigen visie op leren, waardoor ouders kunnen kiezen. Op De Tandem werken we in de basis met jaargroepen, maar wordt heel nadrukkelijk ook gekeken naar de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Kinderen krijgen een stuk verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces en het stellen van doelen. Leerkracht en ouders staan om het kind heen en denken in het belang van het kind.”

“De Tandem heeft nu volop ruimte in het gebouw. Natuurlijk heeft dat voordelen, omdat je heel gemakkelijk met subgroepjes ergens kunt gaan zitten. Toch draagt onbenutte ruimte niet bij aan gezelligheid en sfeer. Het lijkt me heel mooi als straks deze gevuld zijn met kinderen uit Zuidbroek. Het gebouw gaat dan meer leven en heeft in deze het voordeel dat er geen nieuwbouw hoeft plaats te vinden,” aldus de directeur. De samenwerking ziet Ruud op verschillende vlakken voor zich. “Enerzijds aan de randvoorwaardelijke kant, waarbij je kunt denken aan schoonmaak en inzet van een conciërge. Veel belangrijker vind ik echter de inhoudelijke kant. Ik zou het heel mooi vinden als er een leerkracht is die bijvoorbeeld heel goed is in muziek, voor beide scholen muzieklessen zou kunnen verzorgen. Of dat de rekencoördinatoren van beide scholen met elkaar kunnen overleggen. Ik zie kansen in het bundelen van de kennis en expertise die we samen hebben,” vertelt Ruud.
 
Een grote uitdaging zit volgens Ruud in de infrastructuur. Ruud: “We kijken kritisch naar hoe kinderen straks veilig van en naar school kunnen gaan of gebracht en gehaald kunnen worden. We denken daar gezamenlijk over na, ook met ouders en met de gemeente. Kinderen kunnen nu eenmaal onverwachte bewegingen maken. Je moet er niet aan denken dat er iets misgaat. Dat is dus echt nog een punt van aandacht. Op het gebied van veiligheid kunnen geen concessies worden gedaan.”
 
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de zomer van dit jaar. In de aanloop daar naartoe ziet Ruud al mooie ontwikkelingen. “De beide medezeggenschapsraden hebben elkaar al opgezocht. Ook kijken we samen hoe we het plein kunnen aanpakken. En in Coronatijd verzorgden we met beide scholen en Poko Loko gezamenlijk de noodopvang. Deze mooie stappen in de samenwerking geven veel vertrouwen voor straks!” zo besluit Ruud.
 

 Partners

In het traject rondom de (ver)bouw van kindcentrum Zuidbroek wordt door drie organisaties samengewerkt: OBS de TandemCBS De Wegwijzer en kindercentrum Poko Loko. Er wordt nog bekeken of en zo ja hoe de samenwerking met andere partijen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau of de bibliotheek kan worden vormgegeven.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen en kinder- en peuteropvang. Alle informatie over het scholenprogramma is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Zuidbroek die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Zuidbroek? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich hier voor de nieuwsbrief aanmelden. Alle informatie over het Kindcentrum Zuidbroek, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Website
Copyright ©  2020 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? 
Schrijf je dan hier uit.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Midden-Groningen · Postbus 75 · 9600 AB Hoogezand · Hoogezand, Groningen 9600AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp