Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

 
Nieuwsbrief 10 december 2020
 
Accreditatiecertificaten
Verschuiving van diabetes patiënten in zorgprofielen.
Onderzoek naar bedragen voor bijbetaling.
Ketenzorgorganisatie overwegen te stoppen met het aanbieden van voetzorg.
Kerst- en Nieuwjaarssluiting administratie.
Kerst- en Nieuwjaarswens.
 

Accreditatiecertificaten

De ingezonden protocollen/bedrijfsrichtlijnen ter preventie van het COVID -19 virus zijn beoordeeld. De collega’s waarvan hun inzending met voldoende is beoordeeld hebben inmiddels hun certificaat per mail ontvangen. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze geaccrediteerd zijn tot en met 31 december 2021. Dat staat vermeld op het certificaat.
Podotherapeuten vragen hiernaar bij het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.
Het niet kunnen overleggen van je accreditatiecertificaat met einddatum 31-12-2021 kan betekenen dat je geen samenwerkingsovereenkomst krijgt aangeboden. Stel je dat wel op prijs maar heb je jouw protocol/richtlijn nog niet voor beoordeling ingestuurd doe dat dan z.s.m. Stuur dit naar admin@stipezo.nl.
Vermeld a.u.b. je volledige naam (getrouwde naam + meisjesnaam) en je registratienummer. Dat vermindert voor ons het zoeken naar de juiste persoon.
 

Verschuiving van diabetes patiënten in zorgprofielen

Simms 1 met zorgprofiel 2 gaat uit het vergoedingssysteem. Dat betekent dat patiënten opnieuw bekeken zullen worden door de podotherapeut en zullen worden verplaatst. 
Wij willen jullie vragen voor kwartaal 1 van 2021 bij te houden hoeveel van jullie patiënten met Simms 1 Zorgprofiel 2 naar een ander Zorgprofiel worden verplaatst.
Met deze cijfers kunnen we de NZa en zorgverzekeraars voorzien van actuele praktijkresultaten.
In maart zullen we jullie een formulier toezenden waarin jullie de gegevens kunnen verwerken.
 

Onderzoek naar bedragen voor bijbetaling

In oktober hebben we berichten ontvangen dat er door podotherapeuten actief bij patiënten navraag werd gedaan over bedragen die onze beroepsgroep aan patiënten vraagt voor behandelingen die buiten de ketenzorg (behandelplan) in rekening worden gebracht.
Wij hebben daar meteen actie op ondernomen waarop de podotherapeuten met deze actie zijn gestopt.
 

Ketenzorgorganisaties overwegen te stoppen met het aanbieden van voetzorg.

Omdat vele ziektekostenverzekeraars van mening zijn dat de kosten voor preventieve voetzorg te hoog zijn en ze daar onvoldoende grip op krijgen, willen ze de vergoedingen verlagen. Dit doen ze door niet het hele afgesproken bedrag uit te keren maar een lager bedrag. Door het lagere bedrag moeten ketenzorggroepen de keuze maken tussen een financieel gat in hun begroting of minder of geen voetzorg meer aanbieden. Kiezen zij voor de laatste optie dan betekent dit dat de declaraties uitsluitend via podotherapeuten naar zorgverzekeraars gaan.
Nu is hierdoor bij podotherapeuten weer onrust omdat zij dan met zorgverzekeraars overeenkomsten moeten afsluiten. Afsluiten van deze overeenkomsten gaan vaak pas op het allerlaatste moment (echt eind december) en echt onderhandelen is er vaak niet bij! Dit zal voor onze beroepsgroep consequenties kunnen hebben.
 
Daarom willen we jullie vragen om ons te laten weten wanneer je een samenwerkingscontract van de podotherapeut ontvangt, wat de vergoeding voor je werk is. 
Met veel data verspreid over het hele land kunnen we zinvolle gesprekken aangaan met podotherapeuten, zorgverzekeraars en NZa. Alleen met jullie inzet en gegevens kunnen we iets bereiken.


Kerst- en Nieuwjaarssluiting

Onze administratie zal gesloten zijn van 20 december tot en met 3 januari 2021.

 

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Beste collega’s.
2020 is een vreemd jaar geworden met veel onzekerheden en voor velen een minder goed financieel jaar. We hopen allemaal op een beter 2021.
We wensen jullie allemaal veel gezondheid en over enige tijd meer persoonlijke vrijheden toe.
 
 
Copyright © 2020 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp