Airmail 11-2022
Instagram
Twitter
LinkedIn
Email

"What a week, huh?"

Iedere vlieger heeft wel eens een vlucht van A naar B meegemaakt, overal CAVOK en weinig problemen in het vooruitzicht. Nadat je op veld B je vliegtuig hebt geparkeerd kijk je je collega aan en zegt: "Laten we even op een rijtje zetten wat we zojuist allemaal hebben meegemaakt. Want het was toch wel veel tegelijkertijd."

Eerlijk gezegd voelen de weken sinds de vorige Airmail ook een beetje zo. De herkapitalisatie bij Air France-KLM, de brief van de staatsagent, de chaos op Schiphol en ook nog een deurwaarder die op verzoek van 116 vrachtvliegers beslag kwam leggen op bepaalde (digitale) informatie en gegevens. Het was eerlijk gezegd best wel veel. 

Er is nog een overeenkomst met de bovengenoemde vlucht van A naar B. Want uiteindelijk parkeert u het vliegtuig veilig op veld B vanwege de procedures, de trainingen en uw professionaliteit. Het maakt niet uit wat er op uw pad komt. U lost het op, gaat door en landt veilig. 

Bij de VNV proberen we ook zo te werken. Het is al meer dan twee jaar een uitdaging, maar we werken georganiseerd en met een plan. De ILO-uitspraak is daar een mooi voorbeeld van.

De chaos op Schiphol vraagt veel van ons. Dat horen we van collega's en ervaren we natuurlijk ook zelf. De vliegers hebben de problemen niet veroorzaakt, maar krijgen het wel in hun schoot geworpen als eindverantwoordelijke van de vlucht.

Tegenwoordig kijk je al voor vertrek je collega aan en zegt: "Laten we even op een rijtje zetten wat we zojuist allemaal hebben meegemaakt. Want het was toch wel veel tegelijkertijd."

COMMUNICATIE SINDS DE VORIGE AIRMAIL

VNV

VNV BEZOEKT IFALPA-CONFERENTIE

De IFALPA conferentie van 2020 zou in Singapore gehouden worden, maar ging vanwege de coronacrisis niet door. Dit jaar kreeg de stadstaat een nieuwe kans. De 76e IFALPA conferentie werd eind mei gehouden met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen uit bijna alle landen. 

Hoog op de agenda stonden twee punten die meteen duidelijk maken dat dit soort bijeenkomsten nog steeds van grote waarde zijn. Er zijn namelijk nog steeds regio's waar vliegers worden tegengewerkt wanneer ze zich willen organiseren.  In veel landen en bij veel bedrijven worden de basisrechten van vliegers genegeerd en vakbonden bestreden. Een negatieve trend dat de veiligheid nooit ten goede komt. 

Tijdens de conferentie werd ook veel gesproken over 'Reduced Crew Operations'. In Europa wordt veel haast gemaakt om dat binnen enkele jaren te realiseren. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) wil in 2025 eMCO (één piloot tijdens de kruisvlucht) toestaan en in 2030 SiPO (helemaal Single Pilot).

Dit is een ontwikkeling waar de VNV zich op dit moment erg mee bezig houdt. Het is een commerciële ontwikkeling waarbij veiligheid een secundaire rol lijkt te spelen. 

Elke conferentie wordt ook aandacht besteed aan de vliegers die zich al jaren inzetten om ons beroep mooier, beter en vooral veiliger te maken. Dit jaar werd Robert Brons het podium op geroepen om een 'Scroll of Merit' te ontvangen voor al het werk dat hij voor de VNV, IFALPA en de vliegers in het algemeen heeft gedaan.

Ook wat ons betreft een terechte erkenning en wij feliciteren hem van harte. 

VACATURE MANAGEMENTASSISTENT

De VNV is op zoek naar een managementassistent om het frontoffice te versterken. Zowel op de VNV-website als op LinkedIn is de vacature geplaatst.

Kent u een enthousiaste duizendpoot die hier geschikt voor is? Stuur gerust bovenstaande linkjes door. 

VNV VLIEGERRALLY

Maandag 19 september 2022 zal de 39e editie van de VNV Vliegerrally worden gehouden. De details en inschrijfmogelijkheid zullen binnenkort worden gecommuniceerd. Op dit moment delen we alvast de datum zodat geïnteresseerde rallyrijders hier rekening mee kunnen houden. 

BEROEPSINHOUDELIJK BELEID

WAARSCHUWING VOOR MEXICO CITY (MMMX)

IFALPA heeft een Safety Bulletin geschreven over het vliegveld van Mexico City. Het bijzondere is dat de situatie ook heeft geleid tot een verzoek voor ‘mutual assistance’.

Mutual Assistance wordt voornamelijk gevraagd wanneer collega’s een strijd voeren over hun arbeidsvoorwaarden. Maar deze keer gaat het over de vliegveiligheid. 

Sinds de opening van een nieuw vliegveld (MMSM) in de buurt van MMMX, heeft de luchtverkeersleiding moeite met het binnenleiden van het verkeer. 

In the past month IFALPA has been made aware of several incidents involving aircraft arriving at MMMX with low fuel states due to unplanned holding, diversions for excessive delays, and significant GPWS alerts where one crew almost had a Controlled Flight into Terrain (CFIT).

Voor de collega’s die dit veld in hun routenet hebben zijn de volgende publicaties interessant. 
 

Safety Bulletin

Request for Mutual Assistance

CEO WIZZ AIR: "WE ARE ALL FATIGUED"

Het is interessant wanneer je mee kunt kijken bij een ander bedrijf. Zo weten we dat bij Wizz Air op een bijzondere manier wordt omgegaan met hun werknemers. Deze week kwam daar wederom een mooi voorbeeld van naar buiten. In een Wizz Air ‘CEO floor talk’ werden de vliegers aangesproken over hun vermoeidheidsmeldingen.

Samengevat komt het neer op: niet zeuren, we zijn allemaal moe. 

Link naar het filmpje

We zouden ons moeten afvragen of een dergelijke maatschappij nog in het Nederlandse luchtruim thuishoort...

IFALPA POSITION PAPERS

Afgelopen week heeft IFALPA drie position papers uitgebracht.

VTZ BEZOEKT TU DELFT

Op uitnodiging van de TUDelft heeft een VTZ-delegatie de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek bezocht. Daar is een onderzoek naar touch screens in de cockpit gepresenteerd.

Touch screens in de cockpit kunnen diverse voordelen bieden zoals o.a. flexibiliteit in presentatie, ruimte & hardware besparing en efficiëntere vluchtuitvoering. Nadelen zijn fysieke verschillen tussen mensen, het gebrek aan tactile feedback en de dynamische omgeving van een cockpit, bv. tijdens turbulentie. 

Tijdens de presentaties was er ruimte voor vragen en discussies, waarbij input vanuit de praktijk zeer gewaardeerd werd.

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING

We willen graag alle vliegers bedanken die de moeite hebben genomen om de enquete over het ‘fuel-dashboard’ in te vullen. De resultaten worden nu met KLM besproken. We zien een zeer divers beeld bij jullie waardering voor het dashboard in z’n huidige vorm, waarbij de ICA-vliegers het dashboard vaker en uitgebreider raadplegen dan de Europa-vliegers.

Er is gelukkig ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende suggesties en opmerkingen te maken. Zowel de positieve als negatieve comments zijn daarbij voor de evaluatie even waardevol. De komende weken gaan we samen met KLM overleggen hoe we hiermee verder willen gaan.

KLM

BRIEF NAAR STAATSAGENT EN MINISTER KAAG

Afgelopen week is er op initiatief van de VNV een brief opgesteld naar de staatsagent en minister Kaag van Financiën. Aanleiding was de aanhoudende onzorgvuldige rapportage van de staatsagent waarin bij herhaling onjuistheden worden verkondigd. Rapportages die vervolgens zonder enige correctie door de minister naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 
  
Het is buitengewoon storend dat de staatsagent niet door de minister gecorrigeerd wordt, temeer het Ministerie al enige tijd geleden, na de ILO-uitspraak, aan KLM heeft laten weten dat er geen zelfstandige arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden zijn gesteld in het steunpakket. Elke conclusie van de staatsagent dat het personeel niet aan de eisen voldoet is dan ook pertinente onzin. 
  
Wij hebben de staatsagent en de minister gewezen op de formele positie en hen onder andere dringend verzocht te handelen conform de uitspraak van het Ministerie dat er geen sprake is van arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden. 

KLM CITYHOPPER FUNCTIEBETALING OP VNV-WEBSITE

KLC-vliegers kunnen sinds kort op de VNV-website zien op welk functiebestanddeel hun salaris is gebaseerd. 

Met het Protocol inschaling E195-E2 en ’X-200’ is vastgesteld welke vlootverhouding leidt tot welk functiebestanddeel. Via onderstaande link is nu per maand, in een heldere grafiek, te zien wat de actuele stand van zaken is. 
KLC functiebestanddelen

LOONSVERHOGING MARTINAIR-CAO

Bij nagenoeg alle KLM-cao’s is een loonronde aangekondigd door KLM van 5 procent per 1 maart 2022. Ook bij Transavia is dit afgesproken. De verhoging is passend voor de huidige situatie van stijgende prijzen voor de werknemers en een lange periode van loonmatiging binnen KLM-groep. Martinair draait binnen de groep ook nog eens erg goed en heeft dat tijdens de pandemie ook gedaan, waardoor een loonronde ook daar logisch is.

De VNV heeft het verzoek bij het bedrijf neergelegd om ook het salaris voor de vliegers tewerkgesteld bij Martinair onder Martinair-cao per 1 maart 2022 met 5 procent te verhogen.

BEËINDIGING ONDERZOEKE EZE-INCIDENT

Het Argentijnse onderzoek naar aanleiding van het drugs-incident op Buenos Aires Ezeiza Airport (EZE) in januari 2020 is beëindigd. De Argentijnse rechtbank heeft bekendgemaakt dat de vliegers, de niet-betrokken grondmedewerkers en het bedrijf Martinair niet vervolgd worden. Er is geen enkele aanwijzing van betrokkenheid.

Gelukkig komt hiermee voor de betreffende vliegers en grondmedewerkers na bijna twee en een half jaar een einde aan een langdurig onderzoek, waarin zij onderwerp van onderzoek waren zonder enige betrokkenheid te hebben met de gepleegde feiten.

LOONSVERHOGING KLM FLIGHT ACADEMY

De vliegers in dienst van de KLM Flight Academy krijgen met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 een loonsverhoging van 4,44 procent. Deze verhoging zou worden uitbetaald na de looptijd van de cao (31 december 2022), maar is naar voren gehaald in lijn met de situatie bij KLM. 

BERICHTEN VANUIT SLOLF

Overlijden Tom Huisman
Het bestuur heeft twee weken terug het droevige nieuws ontvangen dat Tom, na een korte ziekteperiode, is overleden. Tom heeft zich sinds het prille begin van de stichting ingezet om KLM-vliegers die om medische redenen hun geliefde beroep niet meer konden uitoefenen te ondersteunen. Tom is begonnen als secretaris en heeft de laatste jaren de rol van voorzitter met verve op zich genomen. Zijn gedreven- en kundigheid zullen gemist worden als bestuurslid. Onze gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren.

Functies en termijnen bestuur
Gilliam van Wijlick heeft zich bereid getoond om voor nog een periode van drie jaar de functie van penningmeester op zich te nemen. Wij zijn verheugd met zijn keuze wat, door zijn inzet en expertise, de continuïteit van de stichting ten goede komt. In de bestuursvergadering van 9 juni jl. is tevens besloten dat Steven Hekman de rol van voorzitter op zich zal nemen en Thomas Luijten de rol van secretaris.

Introductie van Thomas Luijten, nieuwe SLoLF-bestuurder 
In april dit jaar ben ik begonnen bij SLoLF als gevolg van het aftreden van voorzitter Tom Huisman wegens ziekte.  Vervolgens heeft er een verschuiving in de functies plaatsgevonden en ben ik feitelijk opvolger van Steven Hekman als secretaris binnen de stichting. Ik wil Steven danken voor zijn werk als secretaris en hem daarnaast succes wensen in zijn nieuwe functie. SLOLF functioneert goed en is goed bekend bij collega’s die de stichting nodig hebben. Aan mij de taak om het goede werk voort te zetten en daar waar mogelijk te verbeteren. Daarbij staat de vlieger die aanspraak maakt op een uitkering centraal zodat die een steun in de rug kan verwachten in een moeilijke fase van zijn of haar leven. 

Raad van Toezicht
9 juni heeft een bestuursvergadering met de Raad van Toezicht (RvT) plaatsgevonden. Op de agenda stond o.a. het jaarverslag 2021, waarbij het financiële beleid uitvoerig is besproken. De RvT heeft het verslag goedgekeurd en aan het bestuur decharge verleend. Het bestuur is verheugd dat de RvT wederom haar vertrouwen in het gevoerde beleid heeft uitgesproken. 

Eventuele aanvullende informatie over de Stichting is te vinden is op onze website: www.slolf.nl.

Transavia

INFOSESSIE

Op 23 juni van 10.00 tot 11.30 uur zal een digitale infosessie plaatsvinden over het cao-protocol 2022-2023. Nu de teksten van het cao-akkoord afgerond en voor iedereen beschikbaar zijn wil het VNV-bestuur graag de mogelijkheid bieden om meer achtergrondinformatie en toelichting te geven bij de gemaakte afspraken.
Aanmelden infosessie

BEHANDELING CAO-PROTOCOL LEDENRAAD

Afgelopen dinsdag lag het protocol cao Transavia-vliegers 2022-2023 voor ter ratificatie in de ledenraad. Tijdens de vergadering gaven de raadsleden echter aan meer voorbereidingstijd te wensen dan ze in aanloop naar de vergadering hebben gehad.  

Het uitstel van de protocol behandeling lijkt op korte termijn gevolgen te hebben voor enkele punten uit het akkoord, zoals bijvoorbeeld het basebeleid. Er is door de VNV-bestuursafdeling contact gezocht met Transavia en volgende week zullen wij verder spreken over de mogelijke operationele gevolgen. We zullen hier op een later moment meer over communiceren.

STANDPLAATSBIEDLIJST

In het cao-protocol 2022-2023 zijn ook afspraken gemaakt over een nieuw in te voeren basebeleid. Deze afspraken hebben invloed op de vliegers die een wens hebben om tewerkgesteld te worden op andere base.

Elk kwartaal publiceert Transavia de standplaatsbiedlijst die wordt gehanteerd voor standplaatswisselingen. Vliegers kunnen op ieder moment een bieding indienen, maar deze geldt pas op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal. De bieding blijft geldig totdat de vlieger deze wijzigt of intrekt. 1 juli is de start van een nieuw kwartaal en wordt de meest recente biedlijst gepubliceerd. Deze biedlijst zal tevens de geldende biedlijst zijn bij een eventueel nieuw basebeleid. Mocht er dus een wens bestaan om bij het ingaan van eventuele nieuwe afspraken gebruik te maken van een vrijwillige standplaatswissel of intrekking van een bieding is het raadzaam om een bieding te doen via T-net.

Wanneer je bieding voor een standplaats wordt ingewilligd, ben je verplicht tot het aanvaarden ervan (CAO Bijlage 8 artikel 5.2). Transavia zal biedingen in geval van vacatures op basis van de opdat moment geldende biedlijst toewijzen. Op verzoek van de vlieger kan er tussen het moment van toewijzing en de daadwerkelijke wijziging van de standplaats maximaal 3 maanden zitten.

TUI fly

STROPERIG VAARWATER

In het cao-overleg van 25 mei is de VNV-delegatie gestuit op een minimale beweging vanuit TUI fly. Dat betekent dat TUI fly aan zet was met een nieuw voorstel, nadat de VNV stappen richting het TUI-voorstel had gedaan was de verwachting dat TUI dit ook zou doen. De opgebrachte veranderingen zijn in de ogen van de VNV-delegatie te weinig en zouden resulteren in een nieuw inlever-akkoord.
 
De VNV heeft dit kenbaar gemaakt aan de TUI fly-delegatie en heeft aangegeven met een volgend voorstel niet te bewegen in de richting van TUI fly. In een volgend cao-overleg, wat nog gepland moet worden, zal TUI fly concrete verbeteringen moeten voorstellen zodat een plus-cao voor de vliegers te realiseren is.

GEACTUALISEERDE CAO AANGENOMEN

Na een schriftelijk stemming hebben de TUI fly-vliegers met een grote meerderheid het geactualiseerde cao-boekje “cao Vliegers TUI fly Nederland 2019-2022” aangenomen. 

De uitslag was als volgt:

easyJet

Woensdag 25 mei stond er een meeting gepland met het bedrijf. EasyJet had het voorstel nog niet volledig doorgerekend en dus nog geen mandaat om een reactie te geven op ons voorstel. Daarnaast liepen we door de drukke vliegschema’s en opvolgende vertragingen tegen de grenzen aan om tijdig op kantoor te komen. Hierdoor hebben we besloten de vergadering door te schuiven tot wanneer het bedrijf wel mandaat heeft om aan tafel te verschijnen, wat waarschijnlijk richting eind juni zal zijn. 

Naast deze zaken zijn er nog een tweetal ontwikkelingen die voor ons van invloed zijn in de nabije toekomst.

Als eerste heeft het kabinet zich voorgenomen om het minimumloon met 7,5 procent te verhogen, wat ook betekent dat onze betaling vakantiegeld met hetzelfde percentage zal stijgen in de toekomst. 

En er is door de overheid aangegeven dat de belastingvrije reiskostenvergoeding in stappen gaat stijgen, zoals het er nu uitziet gaat het van de huidige €0,19 per kilometer naar €0,21 in 2023 en vervolgens naar €0,23 in 2024. De exacte cijfers en data zullen tijdens Prinsjesdag bekend worden. Ruwweg betekent het een stijging van ruim 20 procent voor de mensen die gebruik maken van de uitruil.

LEDENMUTATIES


Sinds de vorige Airmail zijn 18 ledenmutaties verwerkt.
Ledenmutaties 2022

IN DE MEDIA

NU.nl - 02 juni 2022

KLM mag nieuwe piloten niet vragen naar coronavaccinatie

Luchtvaartmaatschappij KLM mag nieuwe piloten niet vragen of ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald in een kort geding dat was aangespannen door pilotenvakbond VNV.

Lees het artikel
Nederlands dagblad - 30 mei 2022

Pilotenvakbond VNV: conclusies staatsagent KLM voorbarig

De conclusies van de staatsagent van KLM over cao-afspraken bij de luchtvaartmaatschappij zijn voorbarig. Dat concludeert pilotenvakbond VNV in een reactie op het advies dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens VNV wordt er door KLM namelijk nog gesproken met de bonden.

Lees het artikel
Copyright © 2022 Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, All rights reserved.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?

Om geen enkele berichtgeving van de VNV te ontvangen, klikt u hier.
Let op: u ontvangt bij deze keuze nog enkel de uitnodiging tot stemming.


Email Marketing Powered by Mailchimp