Copy

Nieuwsbrief 3

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.

Van de directeur

De herfstvakantie is achter de rug en we gaan de Sint- en Kerstperiode tegemoet! Het team heeft in de tweede week van de herfstvakantie een aantal studiedagen gehad. Wij hebben ons verdiept in het verbeteren van onze groepsplannen, het verbeteren van het aanbod in woordenschat en in de 7 gewoontes van Stephen Covey. U kent ze misschien al wel. 
 
In de vakantie hebben de gebouwen aan de Buys Ballotsingel en de Galileïstraat hier en daar een mooi kleurtje gekregen. Er is een begin gemaakt met een opknapbeurt van deze gebouwen om ze een betere uitstraling te geven en we willen graag dat er wat meer eenheid in alle gebouwen is. Zodat u overal meteen ervaart; dit is de Singel! 
Ook op de Buitenhavenweg is er gewerkt: de beschoeiing van het pand is hersteld en daar kunnen nu mooie krijttekeningen op gemaakt worden. Op de deur kunt u zien hoe het plein verder nog een impuls krijgt zodat de kinderen er fijn en gevarieerd kunnen buitenspelen. 
 
Personele mededelingen.
Renate Erkens gaat de Singel verlaten, vrijdag 20 november is haar laatste werkdag.
Na jarenlang met veel plezier op onze school te hebben gewerkt, gaat zij naar het speciaal basisonderwijs hetgeen al langer een van haar wensen is.
In het team van de Singel is weer een baby geboren, Leonie Wessels is bevallen van haar tweede kindje, een zoon. Ze heeft nu een dochter en een zoon, de zogenaamde rijkeluiswens.

Sinterklaas
De Goedheiligman zal ook dit jaar weer ons land en onze school bezoeken. In Nederland, maar zelfs tot aan de Verenigde Naties, is en wordt er veel gesproken over dit Nederlandse volksfeest. Doel van het feest is bovenal gezelligheid, sfeer, humor, spanning, verrassing en verwennerij. Vroeger vond men het spannend om stoute kinderen te dreigen met de roe, of dat ze in de zak mee zouden moeten naar Spanje. Kan het de bedoeling van een feest zijn om kinderen bang te maken, nee toch? Tegenwoordig worden kinderen niet meer bang gemaakt, Sint en Piet zijn aardig voor de kinderen. Evenmin kan het de bedoeling zijn dat een feest mensen kwetst. Wij koesteren de multiculturele samenstelling van onze schoolbevolking. We zullen het feest dan ook stapsgewijs aanpassen aan de veranderende tijdsgeest en de leidraad van het Sinterklaasjournaal volgen. Dit onderwerp is ook in de Medezeggenschapsraad besproken.

Verbetertraject voor peuters en groep 1-2

Zoals u weet, krijgen peuters en kleuters op een andere manier lesstof aangeboden dan de kinderen vanaf groep 3. Bij de jongere kinderen werken wij vanuit thema's waarbij onze kringen en werklessen aansluiten. Door middel van spelend leren komen de kinderen tot de ontwikkeling die nodig is om het aanbod vanaf groep 3 te kunnen volgen.
Om ons onderwijs te verbeteren nemen wij met zowel de peuters van De Singel, evenals de groepen 1 en 2, deel aan het traject voor kwaliteitsverbetering van de Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Tijdens dit traject krijgen wij bezoek van externe deskundigen die onze werkwijze en aanbod kritisch onder de loep nemen en ons na een uitgebreide analyse feedback geven en begeleiden bij het opstellen van verbeterplannen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat er een goede doorgaande lijn ontstaat van de peuterspeelzaal tot aan de overgang naar groep 3 van de basisschool. We krijgen bijvoorbeeld tips hoe wij beter kunnen inspelen op de verschillende niveaus van de kinderen, hoe wij onze instructiemomenten kunnen aanscherpen en hoe wij de leertijd effectiever kunnen benutten. Kortom, een intensief maar leerzaam traject!

Terugblik Kinderboekenweek

De eerste helft van oktober heeft in het teken gestaan van de Kinderboekenweek. Veel ouders hebben voorgelezen in de groep van hun kind. Eén vader heeft extra aandacht gekregen tijdens het voorlezen, omdat hij niet alleen als vader, maar ook als wethouder heeft voorgelezen in de groepen van zijn kinderen. Na het optreden van deze wethouder hebben alle kinderen een speciale editie van de Donald Duck en een 50 dingen kaart van het NME gekregen. Deze speciale editie is mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het IVN, het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, omdat zij het belangrijk vinden dat kinderen niet alleen veel leren, maar ook tijd hebben om buiten te spelen.

De Kinderboekenweek is feestelijk afgesloten met de uitreiking van Gouden Griffels en Gouden Penselen.
Een jury, onder leiding van Inge Werneke, onze directeur, het betreffende gebouwhoofd, twee kinderen en biebouders, hebben een rondgang gemaakt langs de groepen om te beoordelen welke groep het meest creatief met het thema is omgegaan en welke groep het thema het best heeft uitgewerkt in een verhaal, of andere talige uiting.
 
De prijswinnaars zijn:

Buijs Ballotsingel:
De gouden griffel voor de Bijen (3D)


De gouden penseel voor de Buizerds (4D)Galileistraat:
De gouden griffel voor de Dolfijnen (5C)


De gouden penseel voor de Zeehonden (7A):Buitenhavenweg:

De gouden griffel voor de Panters (4B): 


De gouden penseel voor de Veulentjes (de peutergroep):

 
Mist u de groepen 8 van Singel 24? Dat klopt, zij zijn tijdens de kinderboekenweek op schoolkamp geweest.


Agenda


Zaterdag 14 november
  • Intocht Sinterklaas

Vrijdag 27 november
  • Lesvrije dag


 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   info@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van