Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 15/04/16
Se denne email i din browser

Nye barselsblanketter på Lønsamarbejdets hjemmeside

Vi har moderniseret vores barselsblanketter en smule; de tilgodeser nu, at der ved nogle barsler findes en medmor, som har ret til barsel på samme vilkår som far.
Blanketterne er i øvrigt ikke ændret nævneværdigt, så de burde stadig være til at genkende.
Har I spørgsmål til ovenstående, er I som sædvanligt velkomne til at kontakte jeres lønkonsulent.
Ny procentregulering pr. 1. april 2016

Der er igen kommet ny reguleringsprocent på det statslige område; den udgør pr. 1. april 2016 2,9882, hvilket vil sige at grundbeløbet (pr. 31. marts 2012) skal ganges med 1,029882 for at få april 2016-niveauet (nutidskr.).

Husk, når I afleverer bilag til lønnen, at angive om beløbet er i grundbeløb eller i nutidskr.

Særlige feriedage
Med lønnen i maj skal de tilbageværende særlige feriedage fra optjeningsåret 2014, som medarbejderne har registreret i lønsystemet, udbetales.
Det er derfor vigtigt, at jeres lønkonsulent får besked om, hvilke medarbejdere, der har afholdt deres særlige feriedage – og hvor mange dage i hvilke perioder, de har afholdt.
Det er muligt for jer at trække en rapport over ferieregnskabet i LDV-standardrapporterne, hvor I kan tjekke, hvor mange dage de enkelte medarbejdere står tilbage med. Her vil I også kunne se, om en medarbejder står med tilbageværende alm. feriedage – disse vil vi også gerne vide om er afholdt, skal udbetales eller overføres.
 
Vi skal bede om tilbagemelding senest 30. april.
GL overenskomsten foreligger
Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening har den 29. marts 2016 underskrevet GL-overenskomsten fra overenskomstforhandlingerne i 2015 – cirkulære af 1. april 2016 (modst.nr. 015-16).

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 er der med virkning fra 1. maj 2015 aftalt nye bestemmelser omkring opsparingsdage, disse bestemmelser erstatter de hidtidige regler om konvertering af ikke-afviklet afspadsering til omsorgsdage. De nye regler fremgår af aftale af 5. maj 2015 om opsparingsdage, men er også indarbejdet i overenskomstens § 19.

Derudover er følgende bestemmelser indskrevet i overenskomsten;
 • Præcisering vedrørende delpension i § 1, stk. 3, nr. 4
 • Ret til nedsat arbejdstid for lærer, der er fyldt 50 år i § 21.
 • Ændring af datoen for hvilke lærere, der er omfattet af de særlige regler for lærere, der er fyldt 60 år i § 20.

Herudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer samt præciseringer af overenskomstteksten.

I finder hele GL overenskomsten
her.
Notat om ferieafholdelse
Nedenstående notat om ferieafholdelse er I mere end velkomne til at kopiere til intern distribution på skolen; mange nye lærere kender ikke reglerne omkring ferieafholdelse, og bliver somme tider overraskede over at blive trukket i løn for ikke optjent ferie i sommerperioden.
 
Optjening af ferie følger kalenderåret, dvs. 1. januar 20xx til 31. december 20xx.
Afholdelse af optjent ferie følger ferieåret, som går fra 1. maj 20xx (året efter optjeningen) til 30. april 20xx.
Når man er ansat som gymnasielærer, afholdes der ferie jf. § 22 stk. 1 i GL overenskomsten, som har følgende ordlyd:
Hvis der ikke i institutionen træffes anden bestemmelse, anses 5 ugers ferie for afholdt i sammenhæng i den periode, hvor skolen holder sommerferielukket, med 20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli.
 
Når man ansættes pr. 1. august 20xx, står der anført i ansættelsesbrevet, at de første 5 dage af august i henhold til § 22 stk. 1 i GL-overenskomsten er feriedage. Da man ikke har optjent ferie (på gymnasiet/VUC) i året forinden, vil man derfor blive trukket i løn svarende til 5 arbejdsdage.
 
Når man når sommerferien det næstkommende år, vil man igen opleve et fradrag i lønnen.
 
I ansættelsesåret har man optjent ferie i perioden 1. august til 31. december, svarende til 10,50 dage. Men der afholdes ferie jf. ovenstående.
 
Det medfører at:
 • I juli måned vil der blive fortaget fradrag i lønnen svarende til 9,50 dage.
 • I august måned vil der blive foretaget fradrag i lønnen svarende til 5 dage.
 
Har man haft ansættelse et andet sted forud for ansættelsen, vil man modtage mail/brev fra FerieKonto om feriepenge for de feriedage, man har optjent det pågældende sted.
 • Første mail/brev kommer efter fratrædelsen, til dækning af de første 5 dage i august (i ansættelsesåret).
 • Næste mail/brev modtager man medio marts, disse feriepenge er til dækning af det ”ikke optjente” ferie, der afholdes i sommerferien (året efter ansættelsen).
Fra Lønsamarbejdets kalender
 • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 12. maj 2016
 • Lønsamarbejdet holder lukket tirsdag d. 26. april 2016 grundet ERFA-møder m.m.
 • Lønsamarbejdet holder lukket fredag d. 6. maj 2016
 • Afleveringsfrist for bilag inden sommerferien er 29. juni 2016 kl. 12:00
 • Lønsamarbejdet holder sommerferie fra 4. juli til og med 7. august 2016
stenhus-gym.dk
Email Marketing Powered by MailChimp

Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet