Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 31/03/17
Se denne email i din browser
Kontorelev ansat pr. 1. marts 2017
Stenhus Gymnasium & HF har pr. 1. marts 2017 ansat Janne Dam Modell som kontorelev.

Selvom Janne er ansat af Stenhus Gymnasium & HF, har vi været så heldige, at vi også kan få glæde af hende, og hun starter derfor den første periode af sin elevtid i Lønsamarbejdet.
Her skal hun blandt andet prøve at sidde med lønindberetninger, refusioner samt diverse personaleadministration.

Janne er 36 år og har sidst arbejdet på Roskilde Sygehus som sekretær - derudover har hun i mange år arbejdet som frisør.

Vi håber, I bliver lige så glade for hende, som vi er.
Ansættelse i løntilskud – højere løn end den overenskomstmæssige

I henhold til § 55 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal lønnen i offentlige løntilskud være på niveau med den ydelse, medarbejderen modtager under ledigheden. Timelønnen er med virkning fra den 1. januar 2017 fastsat til 124,71 kr., hvilket svarer til dagpengesatsen tillagt arbejdsmarkedsbidrag.
 

Ansættelsen i løntilskud sker på overenskomstmæssige vilkår, og arbejdsgiveren indbetaler pension samt feriepenge af den overenskomstmæssige løn. Den fastsatte timeløn på de 124,71 kr. overstiger i nogle tilfælde den overenskomstmæssige løn. Det betyder, at lønnen i disse tilfælde er højere end den overenskomstmæssige løn - der indbetales dog kun pension og feriepenge af den overenskomstmæssige løn.

Ny procentregulering pr. 1 april 2017
Der er igen kommet ny reguleringsprocent på det statslige område; den udgør pr. 1. april 2017 4,2446, hvilket vil sige at grundbeløbet (pr. 31. marts 2012) skal ganges med 1,042446 for at få april 2017-niveauet (nutidskr.).

Husk, når I afleverer bilag til lønnen, at angive om beløbet er i grundbeløb eller i nutidskr.
Særlige feriedage
Med lønnen i maj skal de tilbageværende særlige feriedage fra optjeningsåret 2015, som medarbejderne har registreret i lønsystemet, udbetales.
Det er derfor vigtigt, at jeres lønkonsulent får besked om, hvilke medarbejdere, der har afholdt deres særlige feriedage – og hvor mange dage i hvilke perioder, de har afholdt.

Det er muligt for jer at trække en rapport over ferieregnskabet i LDV-standardrapporterne, hvor I kan tjekke, hvor mange dage de enkelte medarbejdere står tilbage med. Her vil I også kunne se, om en medarbejder står med tilbageværende alm. feriedage – disse vil vi også gerne vide om er afholdt, skal udbetales eller overføres.
 
Vi skal bede om tilbagemelding senest 30. april.
Revisorerklæring
Lønsamarbejdet har fået udarbejdet revisorerklæring (ISAE 3402).

En ISAE 3402-erklæring dokumenterer ordentlige IT-forhold hos en virksomhed og fungerer som bevis for, at man lever op til lovkrav og god IT-skik.
Erklæringen forholder sig til alle forretningsgange omkring IT-funktionen, som er del af eller kan påvirke den finansielle rapportering; eksempelvis drift, sikkerhed, forretningsgange, dokumentation mv. Den forholder sig også til det helt lavpraktiske, som for eksempel hvordan servere er placeret.

I kan rekvirere erklæringen ved at henvende jer til jeres lønkonsulent.
Problemer med adgangen til Nemrefusion (Virk.dk)
Lønsamarbejdet oplever i øjeblikket problemer med adgangen til Nemrefusion, hvilket betyder at der kan gå længere tid mellem refusionsanmodningerne, end der hidtil har gjort.
Vi er løbende i kontakt med Nemrefusion omkring problematikken.

Vi kontakter - på Nemrefusions opfordring - Udbetaling Danmark/kommunen direkte, hvis der opstår problemer i forbindelse med anmeldelsesfrister.
Stillingsopslag

På baggrund af flere sager, hvor det har været af betydning at kende stillingsopslagets indhold og ordlyd, skal vi bede om, at I sender stillingsopslaget med ved nyansættelser.

På forhånd tak.

 
Nyt omkring kontering af lønposter

Det vil være de fleste bekendt, at ministeriet tidligere på måneden udsendte ny konteringsinstruks, der gælder fra 1. januar 2017.
 
Den nye konteringsinstruks og den nye formålskontoplan er langt mere brugervenlige end tidligere udgaver.
 
Ministeriet skriver, at der ikke gælder nye regler for kontering, det er også korrekt, men nedlæggelse af en række formål gør, at I skal være opmærksomme på at få ændret kontering på medarbejdere og samtidig præciserer ministeriet konteringen på følgende områder: 

  • Formål 6002-6011 er nedlagt. Medarbejdere ansat under de sociale kapitler skal nu ikke længere kontereres på særlige formål (60xx), men skal konteres på samme formål som øvrige medarbejdere i den personalegruppe.  Eksempelvis skal en pedel ansat i fleksjob fra 1. januar 2017 konteres på formål 5230 og en sekretær ansat i løntilskud konteres på formål 5120.Spørg meget gerne jeres lønkonsulent om lister på medarbejdere konteret på formål 60xx, så vi i fællesskab kan få rettet til den nu korrekte kontering med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.
  • For medarbejdere og ledere, der både underviser og udfører andre opgaver skal der foretages en fordeling af lønomkostningen på undervisningsformål og andet formål på baggrund af tidsregistrering eller alternativt et skøn. Eksempelvis for ledelse (rektor og vicerektor) der underviser sker der fordeling på undervisningsformål 3009 og ledelsesformål 5110. Giv jeres lønkonsulent besked om afvigende kontering, så kan dette registreres løbende, hvis I ønsker det.
  • Ministeriet minder også om, at det kun er løn til rektor og vicerektor (souschef), der skal konteres på formål 5110. Løn til pædagogiske ledere konteres på uddannelsesformål, eksempelvis formål 3009. Spørg gerne jeres lønkonsulent om nuværende kontering, hvis I er i tvivl.
  • Ministeriet opfordrer til, at bidrag til fleksjobordning fordeles på forskellige formål på baggrund af antallet af medarbejdere (årsværk) på de enkelte formål. Dette skal I selv sørge for at kontere ud på formål, når regningen til fleksjobordningen betales og bogføres (4 gange årligt).

Undervisningsministeriets konteringsinstruks, version 1, 8. marts 2017, se yderligere information omkring kontering og anvendelse af formål og SKS konti på dette link til UVMs hjemmeside.

Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 5. april 2017
  • Signe og Dorthe er på erfa-møde tirsdag d. 25. april 2017
  • Ann-Dorthe og Dorthe er på kursus i ansættelsesret den 19. april 2017
  • Ann-Dorthe og Tammie er til ERFA-møde (IMS) den 27. april 2017
  • Dorthe er til møde i Moderniseringsstyrelsen den 26. april 2017
Lønsamarbejdets hjemmeside
Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet


This email was sent to hc@stenhus-gym.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stenhus Gymnasium · Stenhusvej 20 · Holbæk 4300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp