Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 22/06/16
Se denne email i din browser
Rigtig god sommer til alle
Så blev det tid til Lønsamarbejdets sidste nyhedsbrev i dette skoleår.

I år holder Lønsamarbejdet sommerferielukket fra mandag d. 4. juli - og da det jo er lige om lidt, betyder det også, at I skal være opmærksomme på, at bilag og ændringer til juli-lønnen skal være os i hænde senest onsdag d. 29. juni kl. 12:00. Herefter kan vi ikke garantere, at de kan nå at komme med til lønkørslen.

Vi er tilbage igen mandag d. 8. august - efter forhåbentlig at have nydt sol, grill, strand, is og alle sommerens øvrige fortræffeligheder.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer!

De bedste hilsner
Lønsamarbejdet
Ved medarbejderes sygdom i ferien

Medarbejdere, der bliver syge efter feriens begyndelse, har ret til erstatningsferie efter 5 sygedage.
Ansatte, der har optjent fuld ferie og som bliver syg under ferien, har ret til erstatningsferie efter en karensperiode på 5 sygedage. Har den ansatte ikke har optjent fuld ferie, nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt.

Karensdagene kan ligge i forlængelse af hinanden eller de kan være spredt over ferieåret.
 
Retten til erstatningsferie gælder først fra den dag, hvor den ansatte sygemelder sig, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, fx ulykkestilfælde eller svær tilskadekomst.
Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og fremvise lægelig dokumentation fra 1. sygedag, som den ansatte selv skal betale. Hvis en ansat, som har optjent fuld ferie, fx først fremlægger dokumentation for sygdommen fra 3. sygedag, indtræder retten til erstatningsferie først på 8. dagen.
I bør derfor overveje og beslutte, hvordan jeres interne procedure er ved sygemeldinger i ferier.

Tidspunktet for afvikling af erstatningsferien fastlægges efter de almindelige regler. Varslet på 3 måneder kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt, for at hovedferien kan holdes inden ferieperiodens udløb. I så fald skal ferien varsles umiddelbart i forlængelse af den ansattes raskmelding. Varslet på 1 måned for restferie kan ikke forkortes. Kan ferien på grund af sygdom ikke holdes i ferieåret, holdes ferien i det næste ferieår, medmindre den ansatte vælger at få pengene udbetalt.

Husk, at I altid er velkomne til at spørge jeres lønkonsulent, hvis I er i tvivl om regler og procedurer ved blandt andet ovenstående.

Nyansattes sygdom

Hvis en nyansat medarbejder bliver syg inden for de første 8 uger af ansættelsen, har I mulighed for at modtage sygedagpenge fra første dags sygdom.  Det kræver dog, at medarbejderen har haft mindst 240 timers arbejde inden for de sidste 26 uger andetsteds.
Er dette opfyldt, skal I ikke betale de første 30 dage af sygdommen, som ved andre ansattes sygdom.
 
Husk derfor at give jeres lønkonsulent besked, hvis en af jeres nyansatte medarbejdere er/har været syg, så sygdommen kan anmeldes til kommunen.

 
Ændring i Lønsamarbejdet

Hanne har efterhånden fået flere og flere opgaver for Stenhus Gymnasium & HF; senest har hun fået opgaven som IB Secretary for Stenhus’ nye linje – International Baccalaureate.

 

Hanne har efter grundige overvejelser besluttet, at hun ikke fremover vil kunne forene rollen som lønkonsulent med de øvrige opgaver, uden at det vil gå ud over kvaliteten.

 

Det betyder, at Hanne ikke længere skal være lønkonsulent i Lønsamarbejdet, og de to skoler, Hanne administrerede lønopgaver for, bliver overgivet til to af vores andre, dygtige lønkonsulenter efter sommerferien.

Fra og med 1. august vil det derfor være Tammie, der bliver lønkonsulent for Midtsjællands Gymnasium, og Dorthe bliver lønkonsulent for Vordingborg Gymnasium & HF.

 

Heldigvis har Hanne selv foreslået, at hun fortsætter med at udarbejde Lønsamarbejdets månedlige nyhedsbrev og yderligere vil stå til rådighed i spidsbelastningssituationer.

Vi er meget glade for, at Hanne på den måde fortsat vil være en del af Lønsamarbejdet.

Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag inden sommerferien er 29. juni 2016 kl. 12:00
  • Lønsamarbejdet har sommerferielukket fra 4. juli til og med 7. august 2016
  • Afleveringsfrist til første lønkørsel efter sommerferien er 12. august 2016
  • Lønsamarbejdet er lukket onsdag d. 24. august 2016
stenhus-gym.dk
Email Marketing Powered by MailChimp

Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet