Copy

Nieuwsbrief december

Niet geslaagd voor volledige 1e Ba? Geen Master!
 

Wie dit academiejaar niet voor de volledige eerste Bachelor is geslaagd kan volgend academiejaar geen GIT aangaan tussen Bachelor en Master. Zet dus maximaal in op je resterende 1e Bachelorvakken!
 

Infoavond op je oude school? Kom om de infobundel!
 

Studenten die onze faculteit vertegenwoordigen op infoavonden van het secundair onderwijs kunnen bij de trajectbegeleidster een infobundel afhalen met informatie over de opleidingen aan de faculteit PSW.
 

Bloklocaties in Gent?
 

Samenhokken om te blokken? Er zijn maar liefst 4000 zitjes in Gent om dat te doen. Schamper en Zeus maakten een overzicht.
 

KALENDER

NUTTIGE LINKS

Copyright © 2015 UGent - PSW, All rights reserved.