Copy
VPB Emmen Nieuwsflits Duurzame Inzetbaarheid nr 5.
View this email in your browser

Nieuwsflits Duurzame Inzetbaarheid

December 2015

De laatste nieuwsflits Duurzame Inzetbaarheid van 2015. In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op het jaar 2015, maar vooral kijken we vooruit! Duurzame Inzetbaarheid van u en uw personeelsleden kan hem in kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld de zorgverzekering! De zorgverzekeraars doen namelijk veel, we weten het alleen niet altijd. Als VPB zijnde hebben we een collectief inkoopcontract voor zowel de werkgever als de werknemer, laat uw werknemers gebruik maken van deze mogelijkheid, het kan hen een aantal euro per maand schelen. Voor de volledige omschrijving van de verzekeringen verwijzen we u graag naar onze website; www.vpb-emmen.nl/contractpartners

Tevens besteden we in deze nieuwsbrief uitgebreider aandacht aan ons HRM Netwerk zoals we die op 1 december jl. hebben gehouden. Tijdens dit HRM Netwerk kwam financiële problematiek aan de orde, wat kan je daar als werkgever aan kan doen. 

In 2016 gaat de VPB verder met het project Duurzame Inzetbaarheid, we hebben zelfs vanuit MKB Nederland groen licht gekregen om het aantal deelnemers te verruimen. We mogen in ieder geval nog twee van onze leden benaderen om deel te nemen aan dit project.
Financiële Problematiek bij medewerkers
December, de dure maand wordt er wel gezegd. Dat kan met alle feestdagen natuurlijk ook zo zijn, wellicht merkt u er niets van bij uw medewerkers. Toch verkeerd momenteel 1 op de 5 gezinnen in financiële problemen én 1 op de 6 werknemers verzuimt door financiële problemen (Bron; NU.nl ) Kortom als werkgever kan je hiermee te maken krijgen, vooral als er ook nog een loonbeslag wordt gelegd, wat mag en kan je dan doen?
Tijdens het HRM Netwerk van 1 december jl. bij Area Reiniging hebben we uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp "Financiële Problematiek bij medewerkers". Wat kan je doen en wat juist niet als werkgever, hoe vang je signalen op.
Signalen;
  1. regelmatig ziekteverzuim met psychische klachten
  2. vragen om een voorschot van salaris, vakantiegeld of 13e maand.
  3. Loonbeslag vanuit schuldeisers.
Ook hier geldt dat met preventie een hoop ellende bespaard kan worden. Denk bijvoorbeeld aan om het bespreekbaar te maken, juist ook bij de intake van nieuwe werknemers. Tevens zijn financiële problemen niet iets alleen voor lagere lonen, zeker ook werknemers die hoger opgeleid zijn. 

Vanuit de gemeente Emmen heeft de afdeling Schulddienstverlening er een speciale Column aan gewijd;
Column Loonbeslag en beslagvrije voet Maak Financiën bespreekbaar! Mocht u toch een medewerker hebben met een loonbeslag volg dan de bovenstaande tips of neem contact op met afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Emmen. Tel 14 0591 of per mail; schulddienstverlening@emmen.nl 
 
Duurzame Inzetbaarheid project bij de VPB Emmen

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om het project Duurzame Inzetbaarheid bij het MKB onder de aandacht te brengen en uit te rollen. Dit is goed verlopen. Alle deelnemers aan het project kunnen met de aanbevelingen aan de slag gaan. In het eerste kwartaal van 2016 gaan we kijken hoe het implementeren van de aanbevelingen verloopt en wat het al oplevert! Ook gaan we in 2016 extra bedrijven benaderen om deel te laten nemen in dit project, kortom ook 2016 staat in het teken van Duurzame Inzetbaarheid.

Tevens zal er in 2016 een bijeenkomst worden gehouden die geheel gewijd is aan dit onderwerp. We verwachten de bijeenkomst in februari te houden en komen hier later op terug. 

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Ook in 2016 zal er een ESF Subsidie beschikbaar worden gesteld voor bedrijven die met dit thema aan de slag willen. De subsidie zal in de tweede helft van 2016 worden geopend. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte hoe het vervolg van deze subsidie zal zijn.
 
Wis u dat;
  • De VPB meerdere contractpartners heeft die u kunnen/willen helpen in het implementeren van Duurzame Inzetbaarheid binnen uw bedrijf?
    Jong & Veer besteed bijvoorbeeld aandacht aan werknemers met Mantelzorgtaken, hoe hou je je werk privé balans, lees meer of kijk het interview in Eén Vandaag  terug met De Groot Installatiegroep.
  • Lampe Vitaal een folder heeft ontwikkeld waar je kan zien dat je medewerker een Topsporter is én deze een gelijke behandeling verdiend.. Klik hier en u kunt deze folder lezen.
  • De VPB heeft collectieve contracten bij zowel Zilveren Kruis Achmea als bij Univé die óók voor de medewerkers zijn! Meer weten? Klik hier
Kortom wij zijn trots dat we u kunnen helpen met Duurzame Inzetbaarheid én u op deze manier helpen met een gezonde onderneming.

Nieuws vanuit de leden!

Eén van de VPB leden, Lampe Vitaal is deelnemer in een project om ouderen in beweging te houden. Dit gaat is een combinatie tussen technologie, bewegen en gezond ouder worden. Zie voor meer informatie onderstaande link;
http://www.imdi-sprint.nl/huidige-projecten/sprint-work
 
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Facebook
Facebook
       
 
Copyright © 2015  VPB Emmen, All rights reserved.