Copy
kunstihoone.ee
Vaata kirja brauseris

Tallinna Kunstihoone 2017. aastal. Foto: Karel Koplimets

PRESSITEADE
20.02.2017
Tallinna Kunstihoone
In EnglishПо-русски


Tallinna Kunstihoone pakub käesoleval aastal vaatajaile 22 eriilmelist kunstinäitust


Eesti üks suurimaid näituseprodutsente, Tallinna Kunstihoone, toob 2017. aastal vaatajate ette 22 värsket kunstinäitust, mis tegelevad kaasaegse kunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakuvad midagi ka kõige nõudlikumale vaatajale ning aitavad kunstnikel luua uusi teoseid.

Programm jätkab ka sel aastal väga rahvusvaheliselt ning tutvustab mitmeid olulisi koostööprojekte väliskunstnike ja -kuraatoritega. Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepp: „Eriti põnev koostöö on meil Euroopa ühe olulisema nüüdiskunsti näitusemaja, Berliini KW direktori Krist Gruijthuijseniga, kelle Kunstihoone galeriis kureeritav näitus „Lahustumine“ toob aprilli keskel vaatajate ette Raivo Puusempi 1970. aastate Ameerikas ellu viidud poliitilise kunstiprojekti, mille käigus kadus kaardilt terve linn, ning viie eesti kunstniku reaktsiooni sellele teosele. See on suurepärane võimalus kombata kunsti piire.“

Juba veebruari lõpus mõtiskleb vabaduse laste identiteedi üle Siim Preimani kureeritud ja koostöös Eesti Maalikunstnike Liiduga korraldatud näitus „Uue ida lapsed“.

Aprillis avatav näitus „Globaalne võim ja tsensuur“ räägib vabadusest ja demokraatiast digiajastul ning jõuab vaatajate ette koostöös Goethe Instituudi ja Euroopa olulisima meediakunstikeskuse ZKM-ga. Vaataja kohtub näitusel teostega, mis suudavad iseseisvalt häkkida ning avavad meile veenvalt interneti ja digimaailma varjukülgi.

Jüri Ojaver ammutab juunis inspiratsiooni Linnagalerii ajaloost ning neis ruumides 1980. aastatel tegutsenud „Meestepoest“, astudes üles samanimelise isikunäitusega.

Aasta Tallinna Kunstihoones lõpetab Marco Laimre, kes krossimotika kummide vilinal sööstab julgesse sotsiaalsesse eksperimenti, mis suurel isikunäitusel toob meieni tänase sotsiaalpsühholoogilise reaalsuse allhoovused.

Tallinna Kunstihoone
8.02–11.02.2017 – Mõtleme kohe pealkirja välja, palun oodake. Dénes Farkas, Jaana Jüris, Neeme Külm, Hanno Soans, Villem Säre, Kirill Tulin, Kadri Villand, Marina Vishmidt, Jevgeni Zolotko
4.03–16.04.2017 – EKL ja Maaleht esitlevad: Elust maal. Kuraator: Mari Kartau
29.04–18.06.2017 – Globaalne võim ja tsensuur. Kuraatorid: Bernhard Serexhe ja Livia Rozsas
1.07–20.08.2017 – Signaalid perifeeriast. Kuraatorid: Elisabeth Klement ja Laura Pappa
2.09–8.10.2017 – Tallinna fotokuu: Visuaalkurnatus. Kuraator: Anthea Buys
21.10–3.12.2017 – Eksperimenta! Koordinaator: Annely Köster
16.12.2017–4.02.2018 – Marco Laimre. Motor. Kuraatorid: Indrek Köster ja Taavi Talve

Kunstihoone galerii
20.01–19.02.2017 – Laine parketil. Kuraator: Tamara Luuk
25.02–26.03.2016 – Uue ida lapsed. Kuraator: Siim Preiman
14.04–14.05.2017 – Lahustumine - Raivo Puusemp dialoogis Krõõt Juuraku, Flo Kasearu, Kristina Normani, Mark Raidpere ja Margit Sädega. Kuraator: Krist Gruijthuijsen
20.05–18.06.2017 – Karel Koplimets. Juhtum nr 11. Talsinki
25.06–23.07.2017 – Katrin Pere. Pilvelinnad
30.07–03.09.2017 – Annika Haas, Elo Liiv, Jekaterina Kultajeva. Nägemise õpetus
09.09–08.10.2017 – Holger Loodus. Teekond maailma lõppu
09.12–14.01.2018 – Šiškin-Hokusai. Teine elu

Tallinna Linnagalerii
13.01–19.02.2017 – Saskia Järve. Mälu kaob II
25.02–26.03.2016 – Uue ida lapsed. Kuraator: Siim Preiman
31.03–30.04.2017 – Marko Mäetamm. Ma ainult striimin
5.05–04.06.2017 – Mart Vainre. Värvimonoloog
9.06–9.07.2017 – Jüri Ojaver. Meestepood
11.08–10.09.2017 – Ketli Tiitsar, Kristi Paap. Nature morte. Kirsid ja skelett
15.09–15.10.2017 – Birgit Püve
09.12.2017–14.01.2018 – Vladimir Kozin. Slaavi barokk

SA Tallinna Kunstihoone Fond on nüüdiskunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul — Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Tallinna Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis.

www.kunstihoone.ee  
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/  
www.instagram.com/tallinnarthall/

Lisainfo:
Taaniel Raudsepp
Tallinna Kunstihoone juhataja
taaniel@kunstihoone.ee
+372 5844 3547
 
 


Tallinn Art Hall offers 22 diverse exhibitions in the coming year


One of Estonia’s largest exhibition producers, Tallinn Art Hall, will show 22 new exhibitions to the public in 2017, dealing with the burning questions of contemporary art and society, presenting a programme to a discerning public, and supporting artists in the creation of new work.

This year the programme is again continuing as an international series of exhibitions and will introduce the public to many important collaborative projects with foreign artists and curators. The director of the Art Hall, Taaniel Raudsepp: “An especially exciting collaboration is with the director of one of the most important contemporary art institutions, Krist Gruijthuijsen of KW in Berlin, whose exhibition Dissolution in the Art Hall gallery in mid April, will present to the public Raivo Puusemp’s political art project realised in 1970s America, in the process of which an entire city disappeared off the map. The exhibition will also include the reactions of five Estonian artists. It is an excellent opportunity to get a sense of the limits of art.”

As early as the end of February, an exhibition organised by Siim Preiman in collaboration with the Estonian Painters’ Association The Children of the New East will be contemplating the identity of the children of freedom.

The exhibition opening in April Global Control and Censorship talks about freedom and democracy in the digital age, presented to the public in collaboration with the Goethe Institute and the most important media art centre in Europe, ZKM. The public will find work capable of hacking independently, and which convincingly uncover the darker side of the internet and the digital world.

In June, Jüri Ojaver will derive inspiration from the history of the Tallinn City Gallery and from the Meestepood (Men’s Shop) active in these rooms in the 1980s, stepping up with his solo exhibition of the same name.

The year at Tallinn Art Hall will end with Marco Laimre charging into a bold social experiment with the squeal of motorcycle rubber, showing us the undercurrents of today’s social psychological reality in a large solo exhibition.

Tallinn Art Hall
8.02 – 11.02.2017 – We Are About to Come Up with a Title, Please Bear with Us. Dénes Farkas, Jaana Jüris, Neeme Külm, Hanno Soans, Villem Säre, Kirill Tulin, Kadri Villand, Marina Vishmidt, Jevgeni Zolotko
4.03 – 16.04.2017 – Estonian Artists’ Association and the weekly Maaleht present: On Country Life. Curator: Mari Kartau
29.04 – 18.06.2017 – Global Control and Censorship. Curators: Bernhard Serexhe and Lívia Rózsás
1.07 – 20.08.2017 – Signals from the Periphery. Curators: Elisabeth Klement and Laura Pappa
2.09 – 8.10.2017 – Tallinn Photomonth: Visual Exhaustion. Curator: Anthea Buys
21.10 – 3.12.2017 – Eksperimenta! Coordinator: Annely Köster
16.12.2017 – 4.02.2018 – Marco Laimre. Motor. Curators: Indrek Köster and Taavi Talve

Art Hall gallery
20.01 – 19.02.2017 – Wave on Parquet. Curator: Tamara Luuk
25.02 – 26.03.2017 – Children of the New East. Curator: Siim Preiman
14.04 – 14.05.2017 – Dissolution – Raivo Puusemp in dialogue with Krõõt Juurak, Flo Kasearu, Kristina Norman, Mark Raidpere and Margit Säde. Curator: Krist Gruijthuijsen
20.05 – 18.06.2017 – Karel Koplimets. Case No. 11. Talsinki
25.06 – 23.07.2017 – Katrin Pere. Cloud Cities
30.07 – 03.09.2017 – Annika Haas, Elo Liiv, Jekaterina Kultajeva. How to Look
09.09 – 08.10.2017 – Holger Loodus. Journey to the End of the World
09.12 – 14.01.2018 – Shishkin–Hokusai. Second Life

Tallinn City Gallery
13.01 – 19.02.2017 – Saskia Järve. Memory Fades II
25.02 – 26.03.2017 – Children of the New East. Curator: Siim Preiman
31.03 – 30.04.2017 – Marko Mäetamm. I’m Only Streaming
5.05 – 04.06.2017 – Mart Vainre. Colour Monologue
9.06 – 9.07.2017 – Jüri Ojaver. Meestepood (Men’s Shop)
11.08 – 10.09.2017 – Ketli Tiitsar, Kristi Paap. Still Life. Cherries and a Skeleton
15.09 – 15.10.2017 – Birgit Püve
09.12.2017 – 14.01.2018 – Vladimir Kozin. Slavic Baroque

The Tallinn Art Hall Foundation is a contemporary art institution that presents exhibitions in three galleries on Tallinn’s central square – at Tallinn Art Hall (Vabaduse väljak 8) and also nearby at the Tallinn City Gallery (Harju 13) and Art Hall Gallery (Vabaduse väljak 6).

www.kunstihoone.ee  
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/  
www.instagram.com/tallinnarthall/

More information:
Taaniel Raudsepp
Director of the Tallinn Art Hall
taaniel@kunstihoone.ee
+372 5844 3547
 

 


Таллиннский Дом искусства покажет в этом году 22 разноликие новые выставки


Таллиннский Дом искусства, одни из наиболее крупных арт-продюсеров Эстонии, покажет в этом году 22 новые выставки, которые занимаются животрепещущими вопросами современного искусства и общества, предлагают программу для современного зрителя и помогают художникам создавать новые выставки и произведения.

Продолжив международный настрой предыдущего года, выставочная программа Дома искусства и в этом году представит целый ряд проектов в сотрудничестве с зарубежными художниками и кураторами. Заведующий Домом искусства Тааниэль Раудсепп: «Особенно интересное сотрудничество у нас получилось с Кристом Грейтхейзеном, директором одной из важнейших выставочных площадок современного искусства Европы – института Kunst-Werke Berlin. Его кураторский проект «Растворение» в Галерее Дома искусства в середине апреля покажет реализованный в 1970-х годах в Америке политический арт-проект Райво Пуусемпа, в ходе которого с карты исчез целый город, а также творческую реакцию на эту работу пяти эстонских художников. Это – прекрасная возможность подойти вплотную к расширению границ искусства».

Уже в конце февраля размышления о т. н. детях свободы представит «Дети нового Востока», кураторская выставка Сийма Преймана в сотрудничестве с Союзом живописцев Эстонии.

Выставка «Глобальный контроль и цензура», открывающаяся в апреле  в сотрудничестве с Гёте-Институтом и одним из важнейших центров медиа-арта Европы ZKM (Центр искусства и медиа технологий, Карлсруэ), говорит о свободе и демократии в цифровом веке. На выставке зритель встретится с произведениями, способными самостоятельно совершать хакерский взлом, убедительно открывая нам теневую сторону интернета и цифрового мира.

В июне Юри Оявер, почерпнув вдохновение из истории Городской галереи и располагавшегося в этом помещении в 1980-е годы «Мужского магазина», выступит с одноименной персональной выставкой.

Год завершит Марко Лаймре, рванув под сопровождение визга шин кроссового мотоцикла в социальный эксперимент, который в рамках большой персональной выставки в Таллиннском Доме искусства выявит подводные течения сегодняшней социально-психологической реальности.

Таллиннский Дом искусства
08.02–11.02.2017 – Сейчас придумаем название, подождите. Денеш Фаркаш, Яана Юрис, Неэме Кюльм, Ханно Соанс, Виллем Сяре, Кирилл Тулин, Кадри Вилланд, Марина Вишмидт, Евгений Золотко
04.03–16.04.2017 – Союз художников Эстонии и газета «Maaleht» представляют: О жизни в деревне. Куратор: Мари Картау
29.04–18.06.2017 – Глобальный контроль и цензура. Кураторы:  Бернхард Серекс и Ливия Рожаш
02.09–8.10.2017 – Сигналы с периферии. Кураторы: Элисабет Клемент и Лаура Паппа
26.08–08.10.2017 – Таллиннский месяц фотографии: Визуальное изнурение. Куратор: Антеа Бейс
21.10–03.12.2017 – Эксперимента! Координатор: Аннели Кёстер
16.12.2017–04.02.2018 – Марко Лаймре. Мотор. Кураторы: Индрек Кёстер и Таави Тальве

Галерея Дома искусства
20.01–19.02.2017 – Волна на паркете. Куратор: Тамара Луук
25.02–26.03.2016 – Дети нового Востока. Куратор: Сийм Прейман
14.04–14.05.2017 – Растворение – Райво Пуусемп в диалоге с Крыыт Ююрак, Фло Касеару, Кристиной Норман, Марком Райдпере и Маргит Сяде. Куратор: Крист Грейтхейзен
20.05–18.06.2017 – Карел Коплиметс. Случай № 11. Тальсинки
25.06–23.07.2017 – Катрин Пере. Города в облаках
30.07–03.09.2017 – Анника Хаас, Эло Лийв, Екатерина Культяева. Урок видения
09.09–08.10.2017 – Хольгер Лоодус. Дорога к концу света
09.12–14.01.2018 – Шишкин-Хокусай. Вторая жизнь

Таллиннская Городская галерея
13.01–19.02.2017 – Саския Ярве. Теряется память II
25.02–26.03.2016 – Дети нового Востока. Куратор: Сийм Прейман
31.03–30.04.2017 – Марко Мяэтамм. Я только транслирую стрим
05.05–04.06.2017 – Март Вайнре. Монолог цвета
09.06–09.07.2017 – Юри Оявер. Мужской магазин
11.08–10.09.2017 – Кетли Тийтсаар, Кристи Паап. Nature morte. Вишни и скелет
15.09–15.10.2017 – Биргит Пюве
09.12.2017–14.01.2018 – Владимир Козин. Славянское барокко

Целевое учреждение Таллиннский Дом искусства – институция современного искусства, с чьей выставочной программой можно познакомиться в трех галереях на центральной площади Таллинна: в Таллиннском Доме искусства и расположенных неподалеку Галерее Дома искусства и Таллиннской Городской галерее.

www.kunstihoone.ee  
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/  
www.instagram.com/tallinnarthall/

Дополнительная информация:
Тааниэль Раудсепп
заведующий Таллиннским Домом искусства
taaniel@kunstihoone.ee
+372 58443547
 
 
 
Tallinna Kunstihoone

Täname • We Thank • Благодарим:

Tallinna Kunstihoone partnerid

See kiri on saadetud Tallinna Kunstihoone kontaktidele.
Uuenda andmeid   Lahku meililistist