Via deze nieuwsbrief houden wij u, als relatie van ons bureau, graag op de hoogte van ons werk. In elke editie belichten we  een aantal recente projecten.
Mail niet goed leesbaar?
Bekijk de mail in je browser

De les ‘Vlieg er eens uit’ voor groep 5 en 6 is goed ontvangen

 

In oktober en november kwamen kinderen van groep 5 en 6 naar de Vennebulten om deel te nemen aan de les 'Vlieg er eens uit'. Deze les leert kinderen over de vogeltrek, maar ook over andere verschijnselen die te maken hebben met de voorbereidingen van dieren en planten op een aankomende winter.

Het kompasspel, waarbij kinderen ontdekken hoe een kompas werkt en het vogeltrekspel werden gespeeld in de mooie natuur van de Vennebulten. Ook ouders en leerkrachten waren uitgenodigd mee te doen.

Op de foto is te zien dat de kinderen zich verplaatsen in de huid van een vogel met behulp van een neusspiegel. Op deze manier zien zij de natuur vanuit vogelperspectief.

Sorteren kun je leren!
 

Vanaf januari is de leskist 'Sorteren kun je leren' naar de scholen gegaan. Een lesactiviteit met als thema 'Operatie afval' leert kinderen van groep 1 tot en met 8 stil te staan bij afvalscheiding en bewust te worden van eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van afval. 

Voor groep 1 tot en met 4 wordt hierbij het stripverhaal van Eva en Tom als uitgangspunt genomen, terwijl voor groep 5 tot en met 8 het gezelschapsspel 'Vuil spel' onder de aandacht wordt gebracht.

De leskist is een bewerking van het afvaleducatie project 'Spelen in een Schonere Wijk' van Stichting Lawine uit Rotterdam in samenwerking met MEC de Witte Schuur uit Enkhuizen.

Tussen Buskersbos en Bekendelle
 

Kinderen van praktijkonderwijs Pronova gaan aan de slag met het onderhoud van de Borkense Baan in Winterswijk. Er wordt gekeken naar soorten bomen en naar het onderhoud hiervan. Er wordt geoefend hoe je werkt met snoeizaag en takkenschaar. Dit alles ten behoeve van het onderhoud van een belangrijk landschapselement in het Winterswijkse landschap. 

In het kader van deze activiteit is de film 'Tussen Buskersbos en Bekendelle' gemaakt waarbij aandacht wordt geschonken aan de verschillende belangen die spelen in het landschap met als doel kinderen hier meer oog voor te laten krijgen. Leren van elkaar en inzicht krijgen in de rol van verschillende gebruikers van het landschap is hierbij belangrijk. De activiteit is ontwikkeld voor verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. De foto's laten zien dat zowel jongens als meisjes graag hun handen uit de mouwen steken.

 

Winterswijk onder de grond

Drie weken lang in januari is de Museum Fabriek de plek voor de les Winterswijk onder de grond. Leerlingen van de bovenbouw uit de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk kunnen hier op ondekkingstocht, in vitrinekasten de bijzondere vondsten bekijken uit de steengroeve, maar zeker ook zelf aan de slag met materiaal. Bijvoorbeeld met Mioceengruis uit Miste, afkomstig van de families Berenschot en Brethouwer. In 2013 was het mogelijk om bij de familie Brethouwer in Miste zelf op zoek te gaan naar fossielen. Het uitgespoelde materiaal is gedroogd en kan nu verder uitgezocht worden. Sorteren, op naam brengen, opplakken en mee naar huis nemen. Een aandenken aan de les van 15 miljoen jaar oud!
Voor deze les is contact gezocht met de Twentse Welle en Min40celsius. De Twentse Welle heeft veel energie gestoken in onderzoek naar de Nothosaurus. De voorloper van de dino's, waarvan sporen in de steengroeve van Winterswijk zijn gevonden. In onze les mogen we gebruik maken van 'nepbotten' die de Twentses Welle gebruikte in een scholenprogramma. Het contact met Min40celsius, bezoekerscentrum te Varsselder, leverde mooi postermateriaal op.

Actief VOOR het landschap

De bovenbouw van de scholen uit Aalten en Dinxperlo gingen deze winter aan de slag in het Loohuisbos, natuurgebied van Natuurmonumenten. Daar liggen vennetjes die dichtgroeien met o.a. berken. Om deze vennen te behouden moet dit berkenhout weg. Met takkenscharen en snoeizagen gingen de leerlingen aan de slag. Al het snoeihout werd op rillen gelegd, een lange rij takken op een hoop. Goede plek voor veel dieren die het gebruiken als schuilplek of nestgelegenheid.

Actief betrokken worden bij het onderhoud van het landschap en inzicht krijgen in het nut van onderhoud van een natuurgebied door het zelf uit te voeren is een belangrijk doel van deze activiteiten georganiseerd door Staring Educatie. 
De leerlingen van de Triangel gebruiken de takkenril als bossofa. Even uitrusten na gedane arbeid en poseren voor een leuke groepsfoto.

Zintuigen

Een binnenactiviteit voor leerlingen van groep 5 en 6. De leerlingen ontdekken proefondervindelijk hoe de zintuigen werken en ontdekken hoe moeilijk het is als er een zintuig uitgeschakeld is. Met één oog afgeplakt een bal vangen, of zonder je ogen te gebruiken woorden te 'lezen'. De woorden zijn met kopspijkers gemaakt en zitten verborgen in een voelkistje. Het begrip braille komt voorbij. De verschillende smaken onderscheiden of toonhoogtes in goede rangorde zetten. Verschillende geuren herkennen zonder dat je het product ziet. Het zorgt er allemaal voor dat je meer je best moet doen om iets te horen, voelen, ruiken, proeven of te zien. In de les hebben we een konijntje op bezoek en kijken ook naar de zintuigen van dit dier. ZIjn zintuigen bij elk dier hetzelfde? Genoeg vragen om antwoorden op te vinden.
 

Logo Staring Educatie op waterkar en veldwerkwagen

We zijn erg blij met de sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt dat het logo van Staring Educatie op de veldwerkwagen en de waterkar is te zien. Zo zijn we weer goed herkenbaar in het veld! 
 

Ook in de toekomst nieuws van Staring Educatie?

Wil je ook in de toekomst op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws van Staring Educatie, klik dan hier om je emailadres te bevestigen. Je ontvangt ter bevestiging een verificatiemail.
Copyright © 2016 Stichting Staring Advies, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp