Copy

Nieuwsbrief Maart 2019

NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Onze website bezoeken? - klik hier!

De besturen van het Bijna Thuis Huis Maas en Waal en de VPTZ Land van Maas en Waal hebben besloten te onderzoeken of een fusie tussen beide stichtingen haalbaar is.

Het Bijna Thuis Huis/ Hospice te Druten is een plek waar zieke mensen met een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen blijven, in een huiselijke warme sfeer afscheid kunnen nemen van hun leven.  De VPTZ Land van Maas en Waal verleent bij de mensen thuis ondersteuning in de laatste levensfase door het gedeeltelijk overnemen van de thuis wake, overdag maar ook gedurende de nacht als dat nodig is.

Beide besturen vinden het belangrijk om één ingang te krijgen voor vragen over ondersteuning die mensen nodig kunnen hebben tijdens hun laatste fase van het leven.  Één ingang is ook belangrijk voor huisartsen, thuiszorgorganisaties en transferpunten waar gekeken wordt wat de beste oplossing is voor mensen die dit betreft.

Het onderzoek zal in januari 2019 starten waarbij beide besturen zorgvuldigheid belangrijker vinden dan snelheid.

Respijtzorg in de laatste levensfase.

Ruim vijftien jaar geleden opende Bijna Thuis Huis Maas en Waal te Druten haar deuren; hoofddoel was en is  een plaatsvervangend thuis te bieden voor mensen die in de eindfase van hun leven verkeren met een levensverwachting korter dan drie maanden die om wat voor reden dan ook niet langer thuis kunnen blijven.

Onlangs hebben we besloten een nieuw project op te pakken: respijtzorg.
Klik hier voor meer informatie.

We willen en kunnen helpen, maar dan moeten we wel de kans krijgen!
 
Bijna 40 enthousiaste vrijwilligers staan te popelen om mantelzorgers en hun naaste (die in de laatste levensfase zit) te ondersteunen. Door “er te zijn”.  Met een luisterend oor, een wakend oog en een helpende hand. Overdag of juist ’s nachts. Dat doen ze in Nijmegen, Heumen, Malden, Mook en gemeente Berg & Dal.

Ze staan in de startblokken, zijn flexibel en snel inzetbaar. Komt er een hulpvraag bij ons binnen, dan plannen we diezelfde of de volgende dag meteen een intake. We kijken direct naar beschikbare vrijwilligers zodat we de dag na de intake meteen iemand in kunnen zetten (en soms lukt dit zelfs dezelfde dag al).

Startschot
We zijn er dus helemaal klaar voor, nu alleen het startschot nog! En daar wringt de schoen. Want steeds vaker zien we dat een hulpvraag in een dusdanig laat stadium bij ons binnenkomt dat we, ondanks onze snelle werkwijze, niet in staat zijn om een vrijwilliger in te zetten. Doordat een client als is overleden of bijvoorbeeld zoveel medische zorg nodig heeft dat een vrijwilliger hier geen rol meer kan spelen. Wij buigen ons hoofd dan ook steeds vaker over de vraag “hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen eerder onze hulp inroepen”?

Laten we de handen ineen slaan
De drempel om onze hulp in te schakelen is, ondanks de lobby van de professionele zorg, toch vaak nog te hoog. Het is natuurlijk niet makkelijk om zomaar een paar vreemden je huis binnen te laten en de zorg voor je geliefde aan hen over te laten, al is het maar voor een paar uurtjes. Toch zijn wij van mening dat die paar uurtjes zo enorm betekenisvol kunnen zijn voor zowel de zieke als de mantelzorger.

Zou het niet mooi zijn als we samen die drempel kunnen verlagen? Door bijvoorbeeld al in een vroeger stadium een intake/informatie gesprek te voeren met mensen. Op het moment dat het dan aan de orde is, is het vragen van onze hulp waarschijnlijk veel makkelijker.
Om die drempel te verlagen hebben we de hulp van alle betrokken zorgprofessionals nodig. Want zij/jullie zijn degene die het dichtst op het vuur zitten en mensen kunnen aanmoedigen om met ons in gesprek te gaan. Helpen jullie ons mee?

Wil je met ons van gedachten wisselen over hoe we deze uitdaging samen aan kunnen pakken? Wil je meer informatie over onze organisatie of heb je een hulpvraag voor een familie?

Bel ons gerust: 06-13210731.
Marga Bistervelds, Diny Wingens & Marleen Steeghs (coördinatoren 
VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen)
Samen van betekenis in de laatste levensfase
                                  
                                   
 
Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven.
Klik hier voor het video fragment.
Death Café Nijmegen

Een goed gesprek over de dood, daar knap je van op. Welkom bij het Death Café Nijmegen!

Bij het Death Café komen mensen, vaak onbekenden voor elkaar, bijeen om thee te drinken en over de dood te praten. Want, zo is de gedachte, ‘wie zich bewust is van de dood, maakt meer van zijn leven.’

Bij het Death Café gaat het om delen, luisteren en onderzoeken- het is geen rouwverwerkingsgroep. Er wordt niet gezocht naar resultaten of de waarheid. We komen bijeen in een respectvolle, vertrouwelijke en toegankelijke setting. Wat is, dat is.

Er is geen entree. Je bent van harte welkom. Is uw interesse gewekt of heeft u vragen over het eerst volgende
Death Café in Nijmegen? Stuur een berichtje naar jesse@onderwoorden.nu.
 
Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Hierbij ligt de nadruk op projecten waarbij het accent ligt op betere aansluiten van de zorg bij de wensen en behoeften van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten.

Wat denk u van het O2PZ-projcet, een landelijk onderwijs project dat moet leiden tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders? Of van het Empatie project dat zich richt op het “Empoweren” van patiënten en hun naasten en het project dat draait om het doorontwikkelen van Proactieve zorgplanning? Ook het project "Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid" met als doel het ontwikkeling en evalueren van protocol 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in thuissituatie in de regio Zuid Gelderland, is een van die projecten.

Voor informatie over alle actuele projecten zie:
Palliantie, Meer dan zorg
Adviesrapport Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Op 17 januari 2019 heeft de “Denktank” het
adviesrapport over de toekomst van de Netwerken Palliatieve Zorg overhandigd aan de voorzitter van Stichting Fibula. 

Het rapport is vervolgens op 24 januari aangeboden aan minister Hugo de Jonge. De visie van de minister op de toekomst van de netwerken en het daarbij behorende actieplan wordt voor de zomer van 2019 verwacht.
Landelijke subsidieregeling geestelijke verzorging in de eerste lijn

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. De regeling vloeit voort uit de paragraaf “Goede zorg voor oudere” uit het Regeerakkoord 2017-2021,Vertrouwen in de toekomst. De subsidieregeling is het concrete resultaat van de brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer over geestelijke verzorging d.d. 8 oktober 2018.

De subsidie regeling verloopt de komende twee jaar via de netwerken palliatieve zorg. Voor de regio Zuid Gelderland is de subsidie inmiddels aangevraagd. De stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg thuis (
GVPZ) krijgt een centrale rol in het handen en voeten geven aan de opdracht.

Meer informatie:
Meer informatie in het document van de Staatscourant.
RegioSymposium - “Ontworden om te worden wie je bent”
14 mei 2019 - @De hemel in Nijmegen

Een dag voor psychologen, haptotherapeuten, geestelijk verzorgers, yogadocenten en andere belangstellenden die actief zijn bij de begeleiding van mensen die geraakt zijn door kanker en andere levensbedreigende aandoeningen.


Aanmelden kan alleen online via
www.williamyangfoundation.nl/symposium.
Kosten voor deelname zijn €160,00. Mocht u vragen hebben over het symposium, dan kunt u contact opnemen via WYF@congreslink.nl.

 
Klik hier voor meer informatie en de flyer
Vooraankondiging casuïstiekbespreking “behandelwensen”
Op dinsdag 14 mei van 16.00-18.00 uur  organiseert het “100 netwerk”een casuïstiekbespreking waarin het thema “behandelwensen” centraal staat. De inhoudelijke invulling wordt verzorgd door het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland.
Meer informatie is binnenkort te lezen op:
Agenda netwerk 100

 
Klik hier voor meer informatie over deskundigheidsbevordering in de regio.
Woensdag 15 mei 2019 - 11e Scholing Palliatieve Zorg
Locatie:Tuinzaal van het Radboudumc in Nijmegen


De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben, zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie, van harte welkom. 


De kosten voor deelname bedragen € 150,-. Je kunt je inschrijven en je betaling regelen via www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg. Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van de Radboudumc Health Academy van toepassing.

 Locatie: Stayokay Utrecht-Bunnik, Rhijnauwenselaan 14, Bunnik
Op 31 oktober en 1 november

Help, mijn patient is palliatief

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Hierbij zijn voorkomen en verlichten van lijden op zowel het fysieke, psychische, sociale en spirituele domein, met oog voorbehoud van autonomie, goede informatie en keuzemogelijkheden, belangrijk. Multidisciplinair en interdisciplinair samenwerken binnen de 1e en 2e lijn is hierbij essentieel.

Informatie over het programma en wijze van inschrijving volgt. Contactpersoon: alexandra.vandriessen@radboudumc.nl

Media tip

Top Dokters - De mens achter de dokter!
“In een reeks van acht afleveringen volgt de kijker de artsen, die zich allemaal op hun eigen manier met hart en ziel inzetten voor hun patiënten, wiens leven soms letterlijk in hun handen ligt. Hoe gaan zij om met moeilijke momenten, zoals een slecht nieuws gesprek? Hoe zoeken zij de juiste balans tussen betrokkenheid bij de patiënt en professionele afstand? En hoe praten ze thuis over wat ze meemaken?”

In deze TV-serie van RTL (8 afleveringen) staat telkens een specialist, werkzaam in verschillende ziekenhuizen in Nederland, centraal. In de aflevering op woensdag 17 april a.s. deelt Marieke van den Brand, medisch consulent Palliatieve Zorg, haar ervaringen.
 
Klik hier voor meer informatie over de serie.
Vacature Coördinator
Stichting VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen is per 1 mei 2019 op zoek naar een coördinator voor 16 uur per week voor de organisatie en coördinatie van hulp aan cliënten in de laatste levensfase en hun mantelzorgers. (in samenwerking met twee collega’s wordt volgens een rooster gewerkt)

De coördinator die wij zoeken:
-      heeft affiniteit met de doelstelling en doelgroep van de organisatie
-      is deskundig in het opleiden en het begeleiden van vrijwilligers
-      heeft een hbo-opleidingsniveau
 
Voor uitgebreide informatie over de profielschets en functie/taakomschrijving kijkt u op
www.vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl , vacature.
Het salaris is afgeleid van de CAO Ziekenhuizen, FWG 40.

Voor de vacature worden zowel interne als externe kandidaten uitgenodigd.

U kunt uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 19 maart 2019 sturen naar:
Mevr. J. Rademaker, Ottengas 13 6511TL, Nijmegen of
jacqrademaker@gmail.com

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u bellen met: Mevr. D Wingens  024 3789090 (ma- di- wo-)
De sollicitatiegesprekken vinden begin april plaats.
Bijeenkomsten:

Programmaraad overleg 2019:
Dinsdag 29 januari 
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 11 juni 
Dinsdag 10 september
Dinsdag 12 november
Donderdag 28 november (themabijeenkomst)

Bestuurlijk overleg 2019:
Dinsdag 12 februari 
Maandag 24 juni 
Dinsdag 24 september 
Dinsdag 26 november 

GVPZ Consulent bijeenkomsten 2019:
Nog niet beschikbaar.

Regio Symposium 2019:
Dinsdag 14 mei

PalZOco vergaderdata 2019:
Dinsdag 29 januari 
Dinsdag 14 mei 
Dinsdag 17 september
Dinsdag 26 november
Activiteiten:

Regio symposium 2019:
Dinsdag 14 mei

Casuïstiek bespreking "behandelwensen" 2019:
Dinsdag 14 mei

11e Scholing palliatieve zorg 2019:
Woensdag 15 mei

Landelijke 2 daagse cursus palliatieve zorg voor AIOS 2019:
Donderdag 32 oktober en vrijdag     1 november
Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?
Dan graag een mail naar
René Nogarede sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2019.
 
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl


Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp