Copy

Nieuwsbrief September 2019

NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Onze website bezoeken? - klik hier!

Alzheimer Café Beuningen - maandag 14 oktober 2019 

Een ontmoeting voor mensen die met dementie te maken hebben.Op deze avond vertellen een betrokken dochter en kleindochter over hun ervaringen. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig

Klik hier voor meer informatie!
Respijtzorgregeling voor mantelzorgers in Nijmegen.
Ben je mantelzorger, woon je in Nijmegen en wordt het je op dit moment te veel? Dan kun je gebruik maken van de respijtzorgregeling.

Aanmelden kan telefonisch: 024-365 01 50 of per e-mail:
info@mantelzorg-nijmegen.nl
Klik hier voor de flyer!
Thema avond: Leven rondom dood

De laatste levens fase is een indrukwekkende periode, voor degene die het betreft én voor alle mensen daaromheen. Dichtbij de dood is er ook veel leven. Daarover gaat de thema-avond op 26 september in hospice Bethlehem.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is (geweest) bij de laatste levensfase van een naaste of zelf hiermee geconfronteerd wordt. Maar ook geïnteresseerd en in het thema zijn van harte welkom.

Aanmelden
Stuur voor 23 september een mail naar info@toll-nijmegen.nl waarin u aangeeft te willen deelnemen.U ontvangt daarna een bevestiging. Deelname is kosteloos.

Klik hier voor de folder

Startbijeenkomst ZinPlus
Netwerk ter ondersteuning van mensen met vragen over het leven.

Op donderdag 12 september was de symbolische start van het nieuwe netwerk.
Het ZinPlus netwerk is een samenwerking waarin, voor als nog, gespreksvrijwilligers van het
COiL en Geestelijk verzorgers van de GVPZ gezamenlijk optrekken in het bieden van geestelijke verzorging en begeleiding in de thuissituatie aan mensen van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten inclusief hun naasten. Tijdens de bijeenkomst werden de meer dan 80 belangstellenden geïnformeerd over de achtergrond, de deelnemers en het activiteitenplan 2019-2020. Aan gesprekstafels werd vervolgens gesproken over hoe je als naasten en als hulpverleners aandacht kunt hebben voor levensvragen, zingeving en spiritualiteit in uw werkzaamheden.

Klik hier voor een overzicht van Geestelijk Verzorgers in de thuissituatie!
Palliatieve zorg: Optimalisatie begint bij onderwijs
Een praktisch symposium voor o.a. docenten, beleidsmakers en ontwikkelaars in het zorgonderwijs.

De verbetering van palliatieve zorg begint bij het optimaliseren van het onderwijs. Voor alle zorgprofessionals, op alle niveaus. Hoe zou dat moeten? O²PZ geeft antwoorden op deze en andere vragen tijdens het symposium ‘Palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs’. Opleidingsmanagers, docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en opleidingscoördinatoren in het mbo, hbo en wo (+) verrijken zich met concrete handvatten, direct toepasbaar in de leerpraktijk of het curriculum.


Info: 1 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur |Postillion Convention Centre Bunnik
Klik hier om in te schrijven!
PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden en een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties ten aanzien van palliatieve zorg. Met als doel de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en verbeteren. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Hiervoor werken we samen met veel partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Heeft u vragen over deze uitgave? Neem dan contact op met Heidi Fransen (
h.fransen@iknl.nl)
Klik hier voor de bijlage!
Handreiking financiering palliatieve zorg 2020
In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:
Medisch specialistische zorg:
  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Verduidelijking regelgeving rondom parallelliteit
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand
Eerste lijn:
  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn vanuit de Zorgverzekeringswet
  • Geestelijke verzorging
Langdurige zorg:
  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling
Programma Advance Care Planning (ACP) voor zorgverleners van mensen met verstandelijke beperking in palliatieve zorg

Het tijdig in gesprek gaan over de zorg en behandelingen in de palliatieve fase is de kans op onvoorziene situaties kleiner. Veel zorgverleners vinden het lastig hierover te beginnen, zeker als de cliënt een verstandelijke beperking heeft. Het Nivel en Koraal, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben met subsidie van ZonMw een programma ontwikkeld dat zorgverleners hierbij helpt.

Lees meer

Weg - Het boek van

G. Sabine Eijsenring

Mijn pad van dood en doorgaan na het overlijden van mijn geliefde.
Op het moment dat haar man te horen krijgt dat hij opgegeven is, krijgt het leven van Sabine Eijsenring een totaal andere wending. In haar dagboek schrijft zij over haar angsten, gevoelens en verwachtingen. Een aantal fragmenten uit dit dagboek zijn de basis voor dit boek geworden. Als de dood opeens zo dicht bij je staat, valt alle veiligheid van het leven weg. Het loslaten van een geliefde betekent niet alleen maar rouwen en verdriet hebben. Op indringende wijze schrijft zij over het proces van loskomen en doorgaan. De pijn, maar vooral ook de liefde voor haar man én voor haar eigen leven maakt Weg bijzonder.
Animatiefilms palliatieve zorg
 In samenwerking met verschillende zorgprofessionals zijn door IKNL vier korte animatiefilmpjes ontwikkeld. Deze zijn te vinden op YouTube. De YouTube-pagina van elke animatie bevat een inleiding op het filmpje, de uitgeschreven voice-overtekst en een verwijzingen naar relevante bronnen.
Naasten een graphic novel over mantelzorg in de laatste levensfase

Aanstaande donderdag 26 september verschijnt de graphic novel ‘Naasten’ over mantelzorg in de laatste levensfase, gebaseerd op interviewonderzoek. Graag onderzoeken we de meerwaarde van dit boek is in het begeleiden en ondersteunen van mantelzorgers. Daarvoor organiseren we begin november een trainingsbijeenkomst voor zorgprofessionals en evalueren we begin februari hoe zij het gebruik van het boek hebben ervaren. Daarvoor wil ik ook u/jou van harte uitnodigen!

Klik hier voor meer informatie!
Vacature verpleegkundig consulent
palliatieve zorg 32-36 uur per week


Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. IKNL verzamelt en analyseert gegevens, ontwikkelt richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten en zorgt voor kennisverspreiding, o.a. door consulentdiensten.

De functie
De consulent maakt deel uit van een enthousiast team van consulenten - artsen en verpleegkundigen - afkomstig uit verschillende   expertisegebieden.

De verpleegkundig consulent geeft samen met een
arts-consulent telefonisch advies aan (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio.
Klik hier voor meer info over de vacature!
Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?

Dan graag een mail naar 
René Nogarede 
sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.
Bijeenkomsten:

Programmaraad overleg 2019:
Dinsdag 12 november
Donderdag 28 november (themabijeenkomst)

Bestuurlijk overleg 2019:
Dinsdag 26 november 

GVPZ Consulent 
bijeenkomsten 2019:

Nog niet beschikbaar.

PalZOco overleg 2019:
Dinsdag 26 november


Activiteiten:

Thema-avond Leven rondom dood:
Donderdag 26 september


9e Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg:
Donderdagmiddag 10 oktober

Alzheimer Café Beuningen:
Maandag 14 oktober


Landelijke 2 daagse cursus palliatieve zorg voor AIOS 2019:
Donderdag 32 oktober en vrijdag 1 november

LUXdebat:
Zaterdag 2 november

Anders in gesprek met mantelzorgers:
Editie 1- 7 november 2019
Editie 2- 4 februari 2020

Lustrumsymposium commissie ethiek, ZZG zorggroep:
Dinsdag 19 november 2019

 
Pal voor u nummer 9 is beschikbaar

Negende jaargang van het landelijk magazine Pal voor u.
Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via dit magazine.

In deze editie onder andere een interview met minister Hugo de Jonge en geestelijk verzorger Henk van den Berg. Als ook artikelen over leefplezier in de laatste levensfase, over kinderen en rouw.

Zolang de voorraad strekt zijn deze aan te vragen bij de regionale netwerkcoördinator.
Wat als het einde nabij is?

Een informatief en praktisch boekje voor naasten over waken in de laatste levensfase.

Voor meer informatie:
https://www.uitgeverijzezz.nl/product-categorie/pal-voor-u/
'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg.

De campagne legt de nadruk op dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden.

Voor informatie:
www.overpalliatievezorg.nl
DÍA DE LOS MUERTOS

LUXdebat - Zaterdag 2 november in Nijmegen

Palliatieve zorg en de ouder wordende mens

Op donderdagmiddag 10 oktober 2019: het 9e Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg.

Klik hier voor het programma en de flyer!
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2019Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp