Copy
Buitenplaats Ockenburgh een ontmoetingsplaats vol inspiratie.
View this email in your browser

Buitenplaats Ockenburgh en de doelen voor de toekomst.

Nieuws van de stichting

Stand van zaken casco restauratie 
Yvonne Hereijgers is bestuurslid bij SHBO en o.a. verantwoordelijk voor bouwzaken. Bovendien is Yvonne één van de drie dames die als initiatiefneemsters eind 2012 al betrokken was bij het proces om Buitenplaats Ockenburgh als burginitiatief een toekomst te geven. Zij is architecte/stedenbouwkundige en in haar werkzame leven projectmanager in dienst bij Ingenieursbureau Movares. 

 


Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft het stichtingsbestuur van de SHBO op de ‘Heidag’ gesproken over de toekomst, de doelen geformuleerd en de acties en taken daarvoor verdeeld. Echter, voor geïnteresseerden en onze vrijwilligers die zo vaak, klaar staan om de ‘tent draaiende te houden’ en het landhuis, de kas en de tuin een stukje beter en mooier maken, zijn dat toch vage termen.

Hoezo doelen voor de toekomst?
Wij sjouwen en bouwen elke week! En dat is ook zo: deze fase is cruciaal voor de toekomst. Want zonder alle onbaatzuchtige en belangeloze inzet van de vrijwilligers en ondernemers was het ons als SHBO in de afgelopen 12 maanden nooit gelukt zo’n sterk fundament te leggen voor de toekomst van de buitenplaats. Een moreel fundament dat Ockenburgh onmisbaar maakt in Loosduinen, Den Haag en in de Landgoederenzone van de Provincie Zuid Holland. Nu de casco restauratie in volle gang is, is iedereen toch benieuwd naar wat die toekomst nu precies inhoud.
 
Rondleiding door de villa
SHBO heeft aannemer Schakel & Schrale bereid gevonden om op 26 augustus jl. een rondleiding te organiseren voor de vrijwilligers op de ‘bouwplaats’. Daar werd zichtbaar wat een casco restoratie betekent: soms blijken constructiebalken slechter dan aangenomen en lijkt het meer op ‘sloopwerk’ dan op restaureren/renoveren. Het zou ons niet verbazen als er mensen zijn geweest die hebben gedacht: hoe komt dit ooit weer goed?! Tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september a.s. zullen er tussen 11.00 en 17.00 uur ook rondleidingen voor het publiek worden gegeven. Aanmelden kan op de dag bij de voordeur van de villa.
Renovatie 
De renovatie wordt begeleid (gemeente Den Haag, restauratie-, advies- en begeleidingsbureau RAB) en uitgevoerd door (Schakel & Schrale), bevlogen specialisten. SHBO is nauw betrokken bij dit proces en de werkzaamheden. Tijdens de huidige restauratiewerkzaamheden wordt rekening gehouden met het eigendom en gebruik van het landhuis in de toekomst. Om na de renovatie verder te bouwen aan de toekomst is er echter een plan nodig. Hoewel er natuurlijk al veel plannen en schetsen zijn gemaakt, komt het er nu op aan dat er een plan wordt gemaakt dat naadloos aansluit op de toekomstige invulling. Achter het vertalen van en plan (schetsontwerp) naar een uitvoerbaar plan gaat een heel proces schuil. Hieronder nemen wij u mee per stap in dit proces.

Schetsontwerp (ook wel Structuurplan of Masterplan) 
Er wordt een ontwerp gemaakt waarin het programma (functies) en de wensen zo duidelijk en compleet mogelijk worden opgenomen. Het doel is om de hoofdlijnen van het landhuis vast te leggen. Dat wil zeggen: waar zit de hoofdentree, wat is de beste plek voor de trap en de installaties? Al die zaken die bepalend zijn voor hoe de overige ruimten moeten worden georganiseerd. Dus alles wordt getekend als een compleet plan, maar alleen de structurerende onderdelen worden vastgesteld. Alle overige onderdelen (bijvoorbeeld indeling van de ruimten of de afwerking) kunnen in latere fasen nog wijzigen.

Momenteel werken wij aan deze fase
Na een selectie heeft SHBO Fokkema & Partners Architecten en HE adviseurs (installatietechniek) bereid gevonden om onbezoldigd een schetsplan te maken en een installatie-advies op te stellen. Dat zoiets gebeurt als de bouwwerkzaamheden al gestart zijn is bijzonder. Maar door de flexibele inzet van architect en installateur kan er tijdens de casco-renovatie al rekening worden gehouden met wensen voor de toekomst. Was dit plan er niet dan was alles in oorspronkelijke staat hersteld met als gevolg dat SHBO bij de verbouwing van de binnenkant opnieuw zou moeten gaan slopen (gaten in vloeren voor trap, gaten in dak voor doorvoer nodig voor installaties).


Na het schetsontwerp volgt een Voorontwerp
Deze fase kunnen wij starten als de toekomstige gebruiker definitief is. De toekomstige gebruiker (degene die de horeca gaat exploiteren) zal, op basis van de randvoorwaarden van de SHBO, meedenken en beslissen over de uiteindelijke indeling en afwerking. Op basis van het voorontwerp kan een kostenraming worden gemaakt en kan worden getoetst of de eisen en wensen van SHBO en de toekomstige gebruiker passen binnen de financiële middelen die er zijn. Een voorontwerp is daarom vaak niet in één keer klaar, er moeten doelen worden bijgesteld, keuzes worden gemaakt. De kostenraming wordt gemaakt op basis van gemiddelde prijzen of door een beoordeling van een expert en heeft daarom altijd een zekere onnauwkeurigheid.
Met een passende kostenraming wordt de fase van het voorontwerp afgesloten en kan worden begonnen met het definitieve ontwerp.


Definitieve ontwerp
Hierin wordt alles verder uitgewerkt, ingrijpende wijzigingen in het ontwerp zijn niet meer mogelijk (zonder consequenties voor de kosten). Met het definitieve ontwerp worden de vergunningen aangevraagd. Vaak wordt het voorontwerp al in een vooroverleg door de architect met de gemeente besproken (om later wijzigingen te voorkomen). In de fase van het definitieve ontwerp worden producenten en leveranciers benaderd waarmee men zou willen werken. Op basis van informatie van deze partijen kan er opnieuw een kostenraming worden gemaakt. Ditmaal nauwkeuriger.
 

Als de kostenraming van het definitieve ontwerp akkoord is bevonden door de opdrachtgever (SHBO en toekomstige gebruikers) kan het plan in detail worden uitgewerkt in een technisch ontwerp (bestek).

Technisch ontwerp (Bestek)
Hierin worden alle verschillende aansluitingen tot in detail getekend (kozijn in wand, profiel van een kozijn, hoe worden de tegels in een ruimte gelegd – er is altijd ergens een halve tegel, maar waar zit die?). Hierbij hoort afstemming met beoogde leveranciers. Mogelijk kan er in deze fase gekozen worden voor andere leveranciers dan aanvankelijk gedacht (omdat toch niet geleverd kan worden wat men wenst, omdat de leverancier niet de gewenste garanties kan geven, etc.). Op basis van het technisch ontwerp wordt een aannemer geselecteerd en gecontracteerd (deze maakt opnieuw een kostenraming).

Tenslotte, volgt de Uitvoeringsfase
Hierin worden door de architect met de aannemer definitieve afspraken gemaakt met de uitvoerders en leveranciers. Op basis daarvan kan gestart worden met de bouw. Mits de vergunningen zijn verleend (het plan voldoet aan alle wet- en regelgeving en er geen bezwaren zijn gemaakt vanuit de omgeving).

In de inleiding van dit stuk gaven wij al aan dat het proces van plannenmakerij naar uitvoering ‘in theorie’ een bepaald verloop heeft. Zoals u heeft kunnen lezen, is dat met een reden: er zijn veel aspecten waarop gestuurd kan worden: veiligheid, duurzaamheid, kosten, tijd. Dat geldt voor alle bouwplannen. In het proces van Buitenplaats Ockenburgh speelt het maatschappelijke aspect een belangrijke rol. Dat maakt dat dit proces anders zal verlopen, niet altijd exact volgens ‘zoals het hoort’. Dat vergt geduld: van de architect, de installateur, de aannemer, de gemeente, de leveranciers, het stichtingsbestuur en de vrijwilligers. Soms zal niet altijd duidelijk zijn wat er gedaan kan worden, hoe kunnen vrijwilligers toch hun steentje blijven bijdragen. Daar zullen we met elkaar alert op moeten blijven en op blijven sturen. Zo zouden vrijwilligers bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan crowdfunding of input kunnen geven voor de selectiecriteria voor de aannemer. Maar het kan ook betekenen dat er soms even niet zoveel te doen is.

 
 


Presentatie door vice voorzitter Sandra Jongeneelen 
Sandra is sinds oktober 2015 in het stichtingsbestuur van SHBO toegetreden. Een vrouw met veel ervaring en een doelgerichte no-nonsense aanpak.  Vrijdag 26 augustus gaf de vice-voorzitter van SHBO, Sandra Jongeneelen een helder en duidelijke presentatie over de stand van zaken, onder andere over de casco restauratie die voor het einde van het jaar afgerond moet zijn. De doelen die SHBO zich gesteld heeft voor het einde van het jaar zijn:
  • overeenstemming met de gemeente over de juridische eigendomssituatie.
  • eind oktober is er een bijeenkomst met verschillende groepen vrijwilligers om input te geven op het bouwproces.
  • de stichting wil ook de financiële puzzel duidelijk hebben om de verantwoording te kunnen nemen voor toekomstig eigendom.
  • een besluit nemen over de meest geschikte horeca-ondernemer, die past bij ons DNA.

Donatie Aardappelkast
De stichting heeft van Coby Koeleman een aardappelkast gedoneerd gekregen. De oogst van aardappelen uit de moestuin heeft nu een mooi plekje om bewaard te worden. Veel dank!


Kern met pit
www.kernmetpit.nl - Pop-up to grow up – Buitenplaats Ockenburgh
Eén van de manieren waarop SHBO haar gelden werft is via het werven van fondsen. Ook heeft SHBO zich ingeschreven voor de ‘wedstrijd’ Kern met Pit. Wij hadden een verzoek om steun ingediend door mee te doen met een presentatie van de plannen voor de bouw van de kas. De plannen voor bouw en realisatie is binnen een jaar gelukt. Hiermee hebben we al €1.000,-- gewonnen. Nu gaan we op zoek naar iemand die een promotie filmpje wil maken van ons project, zodat we dit kunnen gebruiken op onze ‘Kern met pit’ pagina op de website.
Wellicht kunnen we dan nog meer indruk maken op anderen over de aanpak van dit burgerparticipatie project. In december van 2016 kunt u uw stem uitbrengen op de website. Een link naar het stem formulier volgt in een van de volgende nieuwbrieven. We houden u op de hoogte.


Terugblik op activiteiten juli/augustus 2016

Zaterdag 23 juli - Beach-Volleyball toernooi 
5 teams kwamen tegen elkaar uit op het geímproviseerde ‘beach-volleyball veld’ naast het terras van Kasserie OCK. Gezelligheid stond voorop! Leeftijd speelde geen rol. Volop genoten dus in de volle zon van de mooie buitenplaats Ockenburgh. Het team van Kasserie OCK, jong en dartelend, won het toernooi, maar de hoofdprijs was voor iedereen het gezellige samen zijn en de bbq ter afsluiting.Zaterdag 22 augustus – excursie naar de zandmotor
Op zaterdag 22 augustus, opnieuw een bijzonder mooie zomerse dag met veel wind. Op het strand waren er veel kite-surfers te zien! Er fietsten zo’n 20 vrijwilligers van SHBO naar de zandmotor. Joost de Korver geeft natuurlessen en werkt voor Arc. Joost stalt zijn educatieve spullen gratis in de catacomben op de buitenplaats. Hij, gaf ons als terugbetaling een uitgebreide uitleg over de ontwikkelingen aldaar. Passend in de ruil-economie van SHBO en de trip was bijzonder leerzaam!


 
Zaterdag 27 augustus - Zomer tuinfeest OCK
De weergoden gaven een sombere voorspelling voor deze dag. Onweer, regen- en windvlagen en code geel. Aan het einde van de ochtend, onder een strakblauwe lucht, besloten we de gok te wagen en het evenement toch buiten te houden. Natuurlijk, hadden wij een noodplan achter de hand. Veiligheid van bezoekers en personeel staat voorop.

Het bleek gelukkig niet nodig. De weergoden waren op onze hand en het werd een schitterende middag en avond. Met de hulp van onze trouwe vrijwilligers en het Kasserie OCK team hebben wij de gasten kunnen voorzien van consumptiebonnen, hapjes en drankjes en een bbq. Alle ingrediënten om een tuinfeest te laten slagen. De afwisselende optredens van dans, cabaret en muziek entertainden de gasten vanaf 16:00 uur tot 00:00. Een knallend afsluitend optreden van een cover band met Beatles songs zorgden voor dansende voetjes op het grasveld. Op zo'n moment realiseren wij ons weer wat een bijzonder plekje in Loosduinen dit toch is. Dit evenement mede-georganiseerd door Pim Barendse, Joke Hopman, Inge van de Venne, Jolanthe van den Berghe met team en Ernest Verhagen was geweldig en voor herhaling vatbaar.  Dank verder aan iedereen die zich wederom belangeloos voor dit evenement heeft ingezet.Eén jarig bestaan Brasserie
In september is het precies een jaar geleden dat Brasserie OCK de deuren opende voor het publiek tijdens de Open Monumentendagen 2015. Het is een enerverend en roerig jaar geweest. Met hoogte- en dieptepunten. De verhuizing van de brasserie van de villa naar de kasserie, bruiloften en uitvaarten, kortom het leven wordt gevierd bij ons. Het gevoel van trots overheerst, wanneer we terugkijken op een jaar sjouwen door de stichting, het personeel van OCK en de vrijwilligers. Maar wat geeft het een goed gevoel van: samen!

In de maand september heeft Kasserie OCK om haar één jarig bestaan te vieren allerlei acties in petto. Houd u onze face book pagina goed in de gaten, hierop staat de laatste informatie. Naast de gebruikelijke zondagmiddag Jazz optredens, doen wij natuurlijk weer mee op 11 september aan de Open Monumentendag. U bent van harte welkom.
 

Open Monumentendagen (10 en) 11 september
Zondag 11 september viert Buitenplaats Ockenburgh Open Monumentendag van 11:00 tot 17:00 uur. Er zullen allerlei activiteiten te doen zijn. Het programma is als volgt:
11:00
- opening door Jacob Westerbaen
- aanmelden bij de villa voor rondleiding onder begeleiding van de experts van de restauratie
  aannemer Schakel en Schrale.
12:00- 17:00
- muziek door muziekvereniging Tavenu uit Loosduinen
- Demonstraties
- Kinderactiviteiten
- Draaiorgeltje
Het gehele programma voor deze dag kunt u ophalen bij de kasserie.
We vragen u regelmatig onze evenementenagendawebsitefacebookpagina en twitteraccount te bekijken. Hierop staat de laatste informatie. Brasserie OCK heeft ook een eigen facebookpagina

Donaties
We zijn bezig met het inrichten van onze toekomstige moestuin. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het adopteren van een fruitboom? Binnenkort gaan we starten met de werving en sturen we u meer informatie. Laat u ons weten of u op de hoogte gehouden wilt worden van deze organische groeiende actie? Mail dan naar: info@buitenplaatsockenburgh.nl en zet in de aanhef: adoptie fruitbomen.


Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh is een ANBI stichting en is een officieel 'goed doel'. Het steunen van goede doelen kunt u van uw belasting aangifte aftrekken. Voegt u ook onze stichting toe aan uw lijstje van jaarlijks te steunen doelen? Donaties zijn van harte welkom op ons rekeningnummer: NL 78 RABO 0302 0203 73

Dank u wel.

 

 

Facebook
Facebook
Website
Website
Twitter
Twitter
Copyright © 2016 Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp