Copy
Buitenplaats Ockenburgh een ontmoetingsplaats vol inspiratie.
View this email in your browser
Zomer OCK - heel erg Ockenburgh!
De mooie nazomer was natuurlijk genieten. Maar de mooie nazomer op Buitenplaats Ockenburgh was dubbel genieten, tijdens het Zomer Ock tuinfeest op zaterdag 27 augustus! Met vele leuke acts en optredens werden bezoekers uit de wijde omtrek vermaakt. Tot laat in de zwoele zomeravond genoten zij van de unieke sfeer die Ockenburgh nu eenmaal ademt. En natuurlijk waren er weer het team en de vrijwilligers van Kasserie Ock om deze belevenis compleet te maken met heerlijk eten en drinken. Het was Ockenburgh op zijn best!
Zie hieronder het filmpje van de avond:
https://www.youtube.com/watch?v=t8Z7evz7g8E
Steun Ockenburgh met nieuwe balken…
Tijdens de rondleidingen door de villa werd het al gemeld: in het plafond van het hoofdhuis zijn nieuwe moer- en kindbalken nodig en ook de hoofdtrap moet gerestaureerd worden. Gelukkig heeft de Erfgoedtafel van de provincie Zuid-Holland de urgentie hiervan ingezien. Op 9 september 2016 besloten zij om de aanvraag van de stichting voor deze restauratie de hoogste prioriteit toe te kennen.  Zij ondersteunen het project met een bedrag van €150.000,-, maar wel op één voorwaarde: de overige benodigde €150.000,- moet door SHBO zelf bijeen wordt gebracht. Daartoe hebben wij aanvragen ingediend bij o.a. Fonds 1818, Stichting Gravin van Bylandt en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Als die aanvragen worden gehonoreerd moet onze stichting zelf nog €20.000,- binnenhalen en daar zal o.a Linda Zwinkels zich op een sportieve manier voor inzetten. Zij gaat de New York Marathon lopen voor ons goede doel. Draagt u Ockenburgh een warm hart toe, laat deze kans dan niet lopen om ons te steunen op de meest letterlijke manier: met donaties voor nieuwe balken. 
17de-eeuwse moestuin herleeft in Ockenburgh
Hoogbouw achter Villa Ockenburgh? Ja, dat was aanvankelijk het plan van ontwikkelaars. Maar bij het buurtinitiatief van Stichting tot behoud van de historische Buitenplaats Ockenburgh, ons plan B, gaat het anders: op diezelfde plek komt de laagste laagbouw die er bestaat, namelijk een moestuin. En wel een 17de-eeuwse moestuin, zoals Jacob Westerbaen, stichter van landgoed Ockenburgh in 1654, ooit aangelegd heeft. Een tuin waar iedereen onder deskundige leiding aan mee mag werken. Zo komt er weer een oorspronkelijk stukje Ockenburgh tot leven.
De provincie heeft een bedrag voor historisch onderzoek voor dit project beschikbaar gesteld. Ook hebben wij een genereuze, anonieme gift mogen ontvangen van een vermogende Nederlandse familie als bijdrage in de aanleg van deze bijzondere tuin. U bevindt zich dus in goed gezelschap als u dit mooie plan ondersteunt met financiële middelen of deskundig advies!

Open Monumentendag 2016 – leuk en leerzaam
Voor het tweede jaar op rij mocht Buitenplaats Ockenburgh zich verheugen op een grote belangstelling tijdens de Open Monumentendag op zondag 11 september 2016. Jacob Westerbaen, in de persoon van Peter Luiten, opende de dag met een aantal mooie gedichten van de meester. En SHBO-voorzitter Petra Brekelmans vertelde de bezoekers nog eens op bevlogen wijze hoe dit burgerinitiatief tot stand kwam en welk doel de stichting voor ogen heeft: met elkaar de handen in een slaan, doen wat je doen kan en geven wat je missen kan om van Buitenplaats Ockenburgh een ontmoetingsplek te maken  waar we met z’n allen blijvend van kunnen genieten. Zo is het de afgelopen jaren gegaan en zo zal het blijven gaan, met inzet van jong en oud, muzikaal of sportief, literair of creatief.
Het wordt letterlijk ‘ons’ Ockenburgh, want als de gemeente Den Haag de casco restauratie heeft afgerond, zal SHBO het juridisch eigendom overnemen, zodat we samen de toekomst van dit unieke landgoed kunnen zekerstellen.
Om dit alles ook financieel te kunnen realiseren heeft SHBO nog € 1.8 miljoen nodig, een bedrag dat in fases zal worden verworven uit fondsen, donaties en exploitatie.
De vrolijke noot kwam tijdens de Open Monumentendag van Muziekvereniging Tavenu uit Loosduinen, die in verschillende samenstellingen haar repertoire ten gehore bracht, terwijl kinderen op het grasveld verwoed bezig waren met knutsel workshops en facepaint. Kasserie Ock maakte er natuurlijk weer een lékker dagje van.

Op zoek naar de geheimen van de villa….

Tijdens Open Monumentendag gaven enthousiaste medewerkers van restauratie-aannemer BAM/Schakel & Schrale rondleidingen door de 17e eeuwse villa, met veel uitleg over de restauratie. In de loop van het restauratieproces blijken zij allerlei historische details en materialen te hebben gevonden waardoor ze wéér beter weten hoe ze zo authentiek mogelijk moeten restaureren. Ook is Ed, een van de vrijwilligers van de maandaggroep, op het spoor gekomen van prachtige oude foto's van de villa van begin 1900.
Zo geeft de mooie, oude dame haar bewogen verleden langzaam prijs…
Hebt u ook nog foto’s van Ockenburgh in uw bezit? Mail ze naar Arie Mos:
 
Arie.linda@casema.nl

 


Maandag klusdag: samen werken aan een wonder
Steeds weer verbazen bezoekers zich over het ‘wonder’ dat zich de afgelopen twee jaar op Buitenplaats Ockenburgh heeft voltrokken. Over de indrukwekkende prestatie die hier door vrijwilligers is neergezet. Hun verbazing is terecht. Dit is uniek. Maar de vrijwilligers weten wat erbij komt kijken. Elke maandag gaan ze naar de villa om te klussen en te tuinieren. Om poorten te verplaatsen, lampen op te hangen, afscheidingen te maken, krukken te verven en priëlen te bouwen. Maar ook om schoon te maken, onkruid te wieden, planten te verzorgen en te oogsten in de nu nog piepkleine moestuin van Mieke en Arjan.
En er wordt ook veel gelachen, gezellig gebabbeld, er worden koffie, fris en broodjes genuttigd (die ze natuurlijk zelf bij toerbeurt klaarmaken). Geen wonder dat de klussers altijd weer uitkijken naar de maandag… en wij naar hen.
Maandag 26 september jl. was een bijzondere klusdag. Toen werd de klusgroep uitgebreid met Malcolm en Emanuel, leerlingen van de school voor langdurig zieke en geestelijk gehandicapte kinderen De Piramide. Ze  helpen met allerlei klusjes in de tuin en in en om de kas. Een welkome aanwinst voor de groep.


Ockenburgh hoog in de Maatschappelijke AEX index
De Maatschappelijke AEX-index (MAEX) is een website waarop maatschappelijke initiatieven in Nederland zich presenteren aan publiek, politiek, fondsen en andere donerende partijen en personen. Den Haag kreeg op vrijdag 30 september 2016 de eerste lokale versie van deze MAEX. Die werd gelanceerd door ‘Kracht in Nederland’ in het New World Forum en er staan inmiddels 90 maatschappelijke initiatieven op.
Daar het plan voor Buitenplaats Ockenburgh al jaren met een hoge notering op de MAEX vermeld wordt, werd ons gevraagd om een pitch te geven over de investeringen, waarden en opbrengsten van dit initiatief voor de stad.
Onze boodschap was duidelijk: SHBO brengt onbezoldigde mensen bij elkaar
die iets van blijvende waarde tot stand willen brengen in hun buurt. Sommigen komen daardoor uit hun isolement, omdat ze weer mee mogen doen. Het project brengt talenten samen van burgers en bedrijven die met elkaar plannen realiseren en o.a. maatschappelijke waarden creëren. Dat maakt Ockenburgh tot een interessant project voor fondsen en donateurs, die bereid zijn Ockenburgh met donateurs commercieel geld te steunen.  

Haagse Kracht
De huidige Haagse coalitie roept de burger op voor ‘Haagse Kracht’ – om met initiatieven en ideeën te komen die het waard zijn om door het stadsbestuur te worden ondersteund. Welnu, dat geldt bij uitstek voor het buurtinitiatief Buitenplaats Ockenburgh! Want hier wordt een nieuw soort economie bedreven, waarin immateriële waarden evenzeer worden meegewogen als financiële waarden wanneer het gaat om investeringsbeslissingen. Een economie waarin iedereen winst behaalt…
Kijkt u eens op  op de website
 en vertel uw vrienden en kennissen over deze ‘meet-methode’ voor succes.
U vindt er ook een ‘doneer-button’ voor giften voor het project.


Trouwen in Ockenburgh? Dat kan!
Wat is een mooiere locatie om te trouwen dan een landgoed? We kregen dan ook regelmatig verzoeken in die richting. Met als resultaat, dat Buitenplaats Ockenburgh sinds kort een officiële trouwlocatie is! Op 30 september werd het eerste huwelijk voltrokken, achter Villa Ockenburgh, op het grasveld bij de Kasserie.
 


Loosduinen gaat Los… ook in Ock!
Natuurlijk sluit ook Ockenburgh aan bij de culturele week Loosduinen gaat Los, met een speciale editie van Open OCK Podium. Op 11 november voert Robert Jan Stips u langs de muzikale firmamenten van de 60-er, 70-er en 80-er jaren. Ook de korte optredens van de andere artiesten zijn uw komst meer dan waard.  Op de affiche hieronder vindt u meer informatie. Graag tot de 11de november!Kas een weekje dicht om verwarming aan te leggen.
De kas is nu nog de tijdelijke horeca-plek van de Buitenplaats, zolang de villa nog niet klaar is. In de toekomst wordt de kas, waar je zozeer verbonden blijft met licht, lucht en de mooie buitenwereld van Ockenburgh, een plek voor trouwen, rouwen, presentaties en bijeenkomsten. En natuurlijk blijft het een leer- en inspiratieplek voor allerlei activiteiten.
Maar eerst moeten we de winter door en daarom hebben we besloten om de kas te voorzien van verwarming. Van 21 november t/m 28 november zal de Kasserie gesloten zijn om de verwarming aan te leggen. Opnieuw zullen vrijwilligers samen met de specialisten deze klus gaan doen, zodat de buurt ook ’s winters warme voeten heeft.


Data voor de agenda:
  • Open Podium op 11 november en 16 december (Winter-OCK festival). U kunt hier reserveren via de website
  • Dancing through all times op zaterdag 19 november. Eerste dansfeest in de Kasserie. Kaarten hiervoor eveneens verkrijgbaar via onze website

We vragen u regelmatig onze evenementenagendawebsitefacebookpagina en twitteraccount te bekijken. Hierop staat de laatste informatie. Brasserie OCK heeft ook een eigen facebookpagina

Donaties
Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh is een ANBI stichting en is een officieel 'goed doel'. Het steunen van goede doelen kunt u van uw belasting aangifte aftrekken. Voegt u ook onze stichting toe aan uw lijstje van jaarlijks te steunen doelen? Donaties zijn van harte welkom op ons rekeningnummer:
NL 78 RABO 0302 0203 73

Dank u wel.

 

 

Facebook
Facebook
Website
Website
Twitter
Twitter
Copyright © 2016 Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp