Copy
Nieuwsbrief Rumahedi Foundation Nepal
View this email in your browser
nieuwsbrief RUMAHEDI FOUNDATION NEPAL, 2e nummer, december 2015

Namaste! 
Terugkijkend op 2015 constateren we dat er veel gebeurd is.
in Nepal en met stichting Rumahedi.
We hadden u graag willen vertellen dat het weer goed gaat in Nepal maar dit is helaas niet het geval. Na de aardbeving is de situatie in Nepal momenteel  zelfs zo schrijnend dat wij, en andere hulporganisaties, ons ernstige zorgen maken. Het is er nu winter en nog steeds leven miljoenen mensen in tenten en noodonderkomens en hebben tekort aan voedsel en medicijnen en drinkwater.
Zoals u weet is Rumahedi een jonge en kleine organisatie en we doen wat we kunnen in het dorp waar wij de mensen kennen, in Jhangajhiti. Hulp aan de afgelegen berggebieden moeten we overlaten aan grote en ervaren hulporganisaties. En zelfs voor hen is het momenteel niet makkelijk die  te bereiken. In deze nieuwsbrief leggen we u uit wat wij afgelopen jaar gedaan hebben en waar we nu mee bezig zijn.
 
Terugblik
Het lijkt al zo lang geleden maar het is toch echt dit jaar dat we begonnen zijn met hulpverlening in Nepal in het dorp Jhangajhiti.  Op 18 april hebben we in dit dorp, samen met 13 artsen en tandartsen van het Peoples Medical College Hospital uit Kathmandu een medische hulp dag georganiseerd.
Die dag hebben we ruim 200 mensen gratis medische hulp, voorlichting en persoonlijke hygiëne spullen kunnen geven, zoals tandenborstel, handdoek, tandpasta en zeep.
Precies 1 week later, op 25 april, was er de verschrikkelijke aardbeving waarin alles opslag veranderde in Nepal. Meer dan 8.500 mensen kwamen om het leven en bijna een miljoen huizen zijn ingestort. Ook onze inspirator en initiatiefnemer Rudra Tamang is met de aardbeving omgekomen.
Omdat onze voorzitter Helena van Harten nog in Nepal was hebben we direct van de binnenstromende donaties noodhulp aan het dorp kunnen geven.
Hiervoor zijn medicijnen, rijst, zeilen en materialen voor noodonderkomens gekocht en naar het dorp gebracht.
 
Situatie nu in Nepal
In de maanden na de aardbevingen van 25 april en 12 mei zijn er meer dan 500 naschokken (vorige week nog een van 5,3 op de schaal van Richter) in Nepal geweest. De gelatenheid over de geleden verliezen is voelbaar en de angst voor een nog te verwachten zwaardere beving is groot maar Nepalezen zijn een veerkrachtig volk en de mensen weten toch hun dagelijkse leven weer op te pakken.
Door de naschokken en de regentijd was het tot oktober niet of nauwelijks mogelijk te beginnen met de heropbouw.  En juist toen men dacht te kunnen beginnen met bouwen kon het niet vanwege de brandstofcrisis die het land treft.
Door een ingewikkelde politieke situatie in Nepal zelf en met het buurland India zijn al sinds half september de grensovergangen met India geblokkeerd en kunnen o.a. geen goederen, kook gas, voedsel, medicijnen en brandstof het land ingevoerd worden, met alle gevolgen van dien. Brandstof en bouwmaterialen zijn alleen tegen woekerprijzen te koop.
Het is een zeer zorgwekkende situatie waarin het land nu verkeerd.
Ook de toegezegde hulp vanuit het buitenland bereikt de slachtoffers, met name in de berggebieden, maar moeizaam of zelfs helemaal niet.
Van de eigen overheid heeft, in bereikbare gebieden, ieder getroffen gezin tot nu toe 130 Euro voor noodhulp ontvangen. Degenen die kunnen zijn begonnen met de herbouw van hun huis en proberen dit zo aardbeving bestendig mogelijk te doen. Anderen moeten in tenten wachten op wat komen gaat.
Wij hebben wekelijks contact met Jhangajhiti en tot nu toe redden de mensen zich naar omstandigheden redelijk. Het laatste nieuws is dat, onder druk van 'The Commission for the Investigation of Abuse of Authority' in Nepal, de Nepalese overheid op 28 december ieder getroffen gezin in het dorp 100 Dollar heeft gegeven voor extra dekens en warme jassen.
Hulpacties van Rumahedi
In onze vorige nieuwsbrief heeft u over onze hulpplannen voor Jhangajhiti kunnen lezen.
In oktober en november zijn een aantal bestuursleden van Rumahedi in Nepal geweest met het plan een medische dag te organiseren en mee te helpen bouwen in het dorp.
Door de brandstofcrisis konden we helaas deze plannen niet uitvoeren.
De medische hulp dag hebben we vooruit moeten schuiven naar maart 2016 omdat ook de dokters niet naar het dorp konden komen.
Wel hebben wij uitgebreid met de slachtoffers, scholen, het consulaat en andere hulporganisaties gesproken. 
Natuurlijk zouden we het liefst voor alle gezinnen in Jhangajhiti een nieuw huis bouwen maar omdat wij een kleine organisatie zijn is dat voor ons niet mogelijk.
Dit begrijpen de mensen uit het dorp heel goed.
En de Nepalese overheid heeft toegezegd de slachtoffers financieel te compenseren, al is dit tot op heden nog niet gebeurd.
Daarom heeft het dorp ons gevraagd een nieuw waterbassin en de voor hen zo belangrijke crematieplaats in het dorp te herbouwen. Beide zijn zwaar beschadigd geraakt door de aardbeving.
De crematieplaats is zo belangrijk omdat vanuit de Boeddhistische cultuur en religie overledenen direct gecremeerd moeten worden.
Onze coördinator in Nepal, Madav Tamang zal, zo gauw het mogelijk is de bouwmaterialen kopen en deze projecten samen met de dorpsbewoners uitvoeren.
 
In het voorjaar gaan opnieuw enkele bestuursleden (op eigen kosten) naar Nepal om de projecten verder te begeleiden, in de hoop dat de brandstof crisis dan over is.
Het is afwachten.
Het gedoneerd bedrag is inmiddels bijna 30.000 euro en staat gereserveerd voor de uitvoering van de projecten en wordt wel overwogen en verantwoord uit gegeven.
Het is voor ons heel erg frustrerend, net als voor vele andere hulporganisaties, dat we op dit moment door de brandstofcrisis in Nepal, zo weinig kunnen doen.

De dorpsbewoners spraken ook hun wens uit dat Rumahedi zich richt op de ontwikkeling van de kinderen.
Wellicht lijkt het een ondergeschikt onderwerp t.o.v. de herbouw van de huizen.
Echter vanuit onze visie 'Support Local Ideas' willen wij initiatieven vanuit Nepal zelf juist graag ondersteunen.
Tevens zijn we van mening dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en willen dit ook mogelijk maken voor de kinderen van Jhangajhiti en ook voor omliggende dorpen.
Nu gaan nog niet alle kinderen naar school. Het is voor veel ouders niet mogelijk om per kind 1 euro in de maand voor lesmateriaal en 10 euro voor een uniform te betalen.
We zijn nu in gesprek met de school, een half uur lopen van Jhangajhiti, waar de meeste kinderen uit het dorp nu naar toe gaan. Het bestuur van de school heeft ons gevraagd om het toiletgebouw te herstellen zodat de meisjes en jongens weer een eigen toilet hebben. White boards zijn gevraagd voor in de leslokalen omdat de leraren nu op de muur schrijven. En we zijn bezig met uniformen voor de kinderen. We hopen hiermee ouders te stimuleren hun kinderen naar school te sturen in plaats van hen op het land te laten werken.
Wat er met de zwaar beschadigde school in het dorp Jhangajhiti gaat gebeuren hangt af van het plan van de Nepalese overheid en het schoolcomité en daar is het voor ons wachten op. 
We hebben in oktober kleurpotloden en kleurboekjes aan kinderen in beide scholen uitgedeeld en de tekeningen en wensen van kinderen uit Nederland in school van Jhangajhiti opgehangen.

 
Rumahedi Foundation Nepal
Sinds 24 juni staan we officieel als stichting Rumahedi Foundation Nepal ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De afgelopen maanden zijn we druk geweest onze stichting verder te professionaliseren en een website te bouwen.
U kunt ons nu ook volgen op: www.rumahedifoundationnepal.org 
en op https://www.facebook.com/rumahedifoundationnepal

Op de website kunt u meer informatie vinden en foto's bekijken van onze hulpprojecten.  

Donatiegeld
We zijn zeer onder de indruk van het vertrouwen en de steun, in welke vorm dan ook, die we van u gekregen hebben.  Zovelen hebben acties op touw gezet, kinderen hebben tekeningen gemaakt, knuffels ingezameld en spaarpotten zijn omgekeerd. Maar ook instanties en bedrijven hebben royaal gedoneerd.
We hebben gemerkt dat velen van u Nepal een warm hart toedragen.
Het vertrouwen dat u ons gegeven heeft en alle ontvangen steun, hebben we over kunnen brengen aan de mensen van Jhangajhiti.
Het doet hen goed te weten dat de wereld aan hen denkt en ze zijn u zeer dankbaar.
Ook al is Nepal uit het nieuws, wij hopen dat u de slachtoffers niet vergeet en ons in 2016 wilt blijven steunen.
Hoe u dat kunt doen kunt u vinden op onze website.
Nepal heeft uw aandacht en hulp nog steeds hard nodig.
 
We danken u nogmaals heel hartelijk voor uw bijdrage in 2015!

Wij wensen u een mooie jaarwisseling en een goed 2016 toe.
 
Bestuur Rumahedi Foundation Nepal
Foto`s Helena van Harten & Diana Dorrestijn

Our mailing address is:
rumahedifoundationnepal@gmail.com
Frederik van Eedenstraat 5  
3451AX Vleuten
06 34 96 48 57 
KVK dossiernummer 63583658 
RSIN 855300978
bank: (ING) IBAN: NL57 INGB0006973973
BIC: INGBNL2A


Copyright © Rumahedi Foundation Nepal

unsubscribe from this list    update subscription preferences