Copy
Nieuwsbrief - november 2016
Bekijk dit bericht in je webbrowser
Onderwijs - Industrie: een innovatieve en duurzame samenwerking. Het kan!
Provil is één van de 3 Limburgse scholen, die een subsidie van 5.000 euro ontvingen in het kader van de STEM-oproep van het departement Onderwijs en Vorming.
Hoe kan je met € 5 000 een gebouw van € 250 000 bouwen, was de hamvraag die beantwoord werd op 6 oktober tijdens het seminarie "Onderwijs - Industrie: een innovatieve en duurzame samenwerking. Het kan!" 

De 27 partners van het STEM-building project inspireerden 120 aanwezigen dat een samenwerking met diverse partners kan leiden tot een verwezenlijking die de bestaande kennis en middelen van de eigen organisatie overstijgt.  Zij gaven een realistische inzicht op het projectverloop, met al  zijn successen en struikelblokken.

Twee halftijdse onderwijsontwikkelaars werden binnen het STEM-building project aangesteld om scholen vrijblijvend te voorzien van didactische lesmaterialen die kaderen binnen het bouwtechnische en energetische verhaal.. Voor diverse nieuwe technieken zullen opleidingen  aangeboden worden waarbij experts ingezet worden vanuit de industrie.

RTC Limburg is één van de vele partners in het project.

 Projectwebsite STEM-building
 Foto's van het seminarie en eerste steenlegging
 
Infosessie "Techniek in de zorg."

Vorig schooljaar werden we aangenaam verrast door het grote aantal inschrijvingen voor de infosessie 'Techniek in de zorg', die voorzien was bij Menos. Door de grootte van de groep moesten we op zoek naar een andere locatie en overlegmoment, omdat een te grote groep de rust van de bewoners zou storen.  Op 21 oktober namen  26 geïnteresseerden van diverse scholen en studiegebieden deel aan de infosessie.

In dit project laten we leerlingen van de “techniek”- en  “zorgopleidingen", samen werken om een concept rond zorginnovatie uit te denken. De eerste reacties waren positief. Het is een pilootproject wat we stap voor stap willen uitbreiden als het positief geëvalueerd wordt. 

Het project wordt begeleid door Bart Jacobs van UCLL winnaar van de Cera Senior Award 2016.

Inschrijven kan nog tot 30 november!

 Meer info over "Techniek in de zorg".
 Inschrijven
 Powerpoint - voorstelling project
 Cera Senior Award

TOGETHER IN PLASTICS @ Limburg.

Op 27 oktober werd samen met een 60-tal deelnemers uit het onderwijs en bedrijfsleven,  het opleidingscentrum ‘Nieuwe materialen’ officieel geopend. Het gaat om een initiatief van PlastIQ, VDAB, RTC Limburg en Essenscia Vlaanderen. Het doel is om in Limburg zowel werknemers als werkzoekenden en studenten de moderne kneepjes van kunststofverwerking bij te brengen.

Het nieuwe sectorspecifieke centrum maakt deel uit van de opleidingscampus van de VDAB in Hasselt. “We hebben gekozen voor de kunststoffen, omdat deze sector in Limburg jaar na jaar aan economisch belang wint,” zeggen (Limburgers) Frank Beckx (Essensia), Guido Bijnens (RTC) en Fons Leroy (VDAB). “Dat we ons hiermee richten naar zowel leerlingen, werkzoekenden als werknemers uit de kunststofverwerking, maakt het project uniek in Vlaanderen.”

Limburg STEM't AF!  

Op 17 november lanceren we  'LIMBURG STEM't AF'!  Het is een campagne die tot stand is gekomen met en voor het onderwijs.  Samen met de leden van DNL hebben we het traject vorm gegeven. Wij zijn blij met de enorme respons die wij op onze uitnodiging ontvangen hebben. 

Een honderdtal deelnemers zullen geïnspireerd worden door verschillende sprekers, met als doel dat verschillende leerkrachten deelnemen aan de STEM-expeditie.

Het hele programma wordt gemodereerd door Guy Tegenbos.

 Programma

'Limburg STEM't AF!' is een initiatief van RTC Limburg in samenwerking met de volgende partners:
                   

Wij werken aan het project innovatieve verlichtingstechnieken!

We werken met een netoverschrijdende groep leerkrachten, bedrijven uit de verlichtingssector en VOLTA  aan dit project.
We willen de leerkrachten uit het studiegebied elektriciteit versterken en ondersteuningstools aanreiken die ze kunnen gebruiken in de klas zodat leerlingen kunnen leren in een krachtige leeromgeving.Een analyse van de beroepskwalificaties en de leerplannen van de verschillende netten vormen de basis voor de uitrol van het project.
Je hoort er uiteraard nog van, hou je mailbox in de gaten!

 Hou me op de hoogte van de data

Een les rond duurzame energie, leen onze labokoffers leXsolar uit!

Het klimaatakkoord van Parijs trad op 7 november wereldwijd officieel in werking. Het klimaatakkoord bepaalt dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 1,5 à 2 graden. Elektriciteit zal dus meer moeten opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen en het gebruik zal moeten afgestemd worden op de productie. Zowel de opwekking uit hernieuwbare bronnen als de afstemming van het verbruik op de productie worden behandeld in het project Duurzame energie.

Labokoffers leXsolar
De Vlaamse regering keurde een ontwerp van decreet goed dat de aanleg van gasnetten in nieuwe verkavelingen niet langer verplicht. Met de steeds strengere energetische eisen wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker om aan de norm te voldoen. En aardgas is nu eenmaal een fossiele brandstof.

Hoe verwarm je best je nieuwe woning eens aardgas niet meer zo evident is? Een mogelijke oplossing is een warmtepomp in combinatie met een PV-installatie.

Met de labokoffers van leXsolar kan je de leerlingen al de in's en out's van zonnepanelen laten onderzoeken. Het efffect van een schaduw, de fill factor en maximum power point kunnen onderzocht worden.

Buiten de labokoffers voor PV-installaties kan je de labokoffers ontlenen voor wind-energie en een demokoffer rond energieopslag.

Met onderstaande linken kunnen de labokoffers uitgeleend worden en het ondersteunend materiaal gedownload worden.

 Labokoffers reserveren
 Ondersteunend materiaal

Wie bouwt er mee aan onze Smart Grid City?
Het huidige elektriciteitssysteem, wat we allemaal kennen voldoet niet meer aan de toekomstige noden.
Voorbeelden waarin deze beperkingen zichtbaar worden, zijn wijken waarin iedereen gelijktijdig zijn elektrische auto wil opladen, alle huizen zonnepanelen hebben of omgekeerd dat er teveel elektriciteit wordt geproduceerd zonder dat er voldoende afname is.

Dit betekent dat straks netbeheerders, producenten en consumenten hun verbruik onderling moeten afstemmen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van het elektriciteitssysteem en overbelasting te voorkomen. Deze afstemming kan gebeuren met een Smart Grid.

Samen met Cleantechpunt bouwen wij aan een Smart Grid City: een didactische opstelling om de transitie van het conventionele elektriciteitssysteem naar een smart grid te demonstreren.

Wil jij met een klas meewerken aan de bouw van onze Smart Grid City? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Onze 3D-printers staan ter beschikking zodat je met je hele klas onderdelen kan tekenen en printen.

 Wij willen meerwerken 

Logistiek: Materialen voor intern transport en stockage.

De diversiteit aan goederen die verhandeld worden in de logistiek maakt dat elk warehouse aangepast is aan zijn corebusiness: stellingen, interne transportmiddelen, soort paletten,… Al deze materialen zijn aangepast aan de organisatie en goederen die verhandeld worden. Door deze grote diversiteit hebben de scholen nood aan ondersteuning.

Samen met Logis bieden we een opleidingsdag aan die er is gekomen op vraag vaan waarmee aan deze nood kan worden voldaan. 

 Programma
 Aanvragen

De elektrische fiets, een workshop die meer realiseert dan je denkt!

Vorig jaar kregen we volgende feedback op het pilootproject.
"Voor de leerlingen en mezelf was het een zeer leuke en leerrijke opleidingsdag.
Ook de praktische wijze waarop de les gegeven werd door de instructeur, was zeer aangenaam.
Deze opleiding is zeker voor de komende jaren voor herhaling vatbaar.
Met onze bijzondere dank voor het genomen initiatief."

De elektrische fiets combineert mechanische en elektrische componenten en is het ideale didactische hulpmiddel om de leerplandoelstellingen rond elektriciteit voor de richting werktuigmachines te concretiseren.

 Aanvragen

3D-printen met een hele klas?  Het kan door onze 3D-printers te ontlenen!

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van Additive Manufacturing (AM) of beter bekend als 3D-printing.

AM zal nooit de klassieke productietechnieken zoals CNC vervangen, maar zorgt voor zeer specifieke toepassingen met een duidelijke meerwaarde zoals materiaalefficiënte en lichtere stukken te maken, flowtoepassingen te optimaliseren, functies te integreren en  mass customisation te realiseren.

Een 3D-printer is een ideaal instrument om ontwerpen bij het technisch tekenen te concretiseren. Het grote nadeel is de tijd die nodig is om één werkstuk te printen. Om het toch mogelijk te maken met een hele klas te werken rond 3D-printen kan je via onze uitleendienst tot maximaal 6 printers ontlenen. Je krijgt hierdoor voldoende productiecapaciteit om een hele klas te boeien.

 Uitlenen

Project ondernemerszin tijdens een leerkrachtenstage.

De vervanging regelen van een leraar op bedrijfsstage is niet altijd eenvoudig. Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert daarom een project waardoor men tijdens de afwezigheid van een  leraar op bedrijfsstage een beroep kan doen op vervangende activiteiten voor de leerlingen.

Een externe organisatie staat in voor activiteiten die het ondernemerschap en/of de ondernemingszin van de leerlingen stimuleren. Dit kost de school niets.

De vervangingsactiviteiten worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen. 

 Info & aanvraagformulier

STEM in TSO/BSO scholen - een open en constructief debat - 14 november PTS Boom.

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse Regering adviseert over het STEM-actieplan en prioriteiten voorstelt. De Vlaamse Regering stelt de leden aan. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om via het STEM-platform de beoogde doelstellingen uit het actieplan te bereiken. De STEM-stuurgroep zet het advies van het STEM-platform om in concrete initiatieven en beslissingen.

Op 14/11 nodigt het STEM-platform scholen uit het BSO en TSO uit  in het teken van STEM.

Waar: PTS Boom, Beukenlaan 44
Wanneer :  14/11/2016  van 19-21 u
 
Het STEM-platform wil een open en constructief debat opzetten waarin ze vooral willen luisteren en zien welke initiatieven ze kunnen aanraden aan de Vlaamse overheid, het onderwijs en bedrijfsleven.Met als doel het BSO- en TSO-onderwijs de nodige boost en waardering te geven die ze verdienen.
 
De leerkrachten, directieleden en TAC’ers die er graag bij zijn, kunnen bevestigen via katrien.deschrijver@ond.vlaanderen.be  

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan je altijd Liesbeth Schraepen (0473 86 15 68 - 089 39 59 80 - liesbeth.schraepen@rtclimburg.be)

Virtueel lassen: samen staan we sterker dan alleen - 16 november 2016!

Onder het motto "Samen staan we sterker dan alleen" gaan lasleerkrachten uit verschillende scholen samenwerken rond het ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor de lassimulatoren.

De eerste bijeenkomst is voorzien op woensdag 16 november 2016 om 13u bij FTML. Op het programma staat een demo van een stappenplan en een verdeling van de verschillende oefeningen.

Met onderstaande link kan je laten weten of je zin hebt om mee te werken (ook als je de eerste bijeenkomst belet bent).

 Projectgroep virtueel lassen

Er worden broodjes voorzien voor de deelnemers
 
Voortraject: koelen met CO2 - infosessie 16 november 2016!

Zowel bedrijven als sectororganisaties geven aan dat er nood is aan kennis over het toepassen van nieuwe eco-technologieën om de efficiëntie van koelinstallaties met natuurlijke koelmiddelen, zoals CO2, te verbeteren.
In het voortraject Koelen met CO2 volgen leerkrachten  een op maat gemaakte opleiding bij UCLL expertisecel Energy, het centrum voor Intelligente Nieuwe Energie Technologieën van UCLL te Houthalen in het gebruik en toepassen van CO2 als koelmiddel.
Door leerkrachten te versterken krijgen ze een bredere kijk over de toepassing van nieuwe eco-technologieën en kunnen ze deze kennis gebruiken in hun lessen.
De eerste samenkomst is voorzien op woensdag 16 november bij UCLL - Energy te Houthalen om 12u30. Tijdens gaan vakleerkrachten in overleg met de experten van UCLL Energy om de concrete vorm en inhoud van de opleiding te bepalen. 

Meer informatie over het project natuurlijke koelmiddelen vind je op onze website.

 Natuurlijk koelmiddelen: rtclimburg.be/co2

Dag van de wetenschap - 27 november 2016 - wij doen mee!

Op zondag 27 november 2016 wordt de  "Dag van de Wetenschap" georganiceerd. Samen met de IncubaTHOR en de T2-campus nemen wij deel.  Kom zeker een kijkje nemen en laat een ventilator draaien met de kracht van het licht, bestuur een kleine robotarm en zie een 3D-printer in werking.

Plaats: IncubaTHOR, Thorpark 8300, 3600 Genk
Datum: 27 november 2016, van 10u tot 17u

 Website

3D scannen - 30 november!

Nadat we vorig jaar succesvol een projectgroep hebben opgericht voor de introductie van de 3D-printers, willen wij dit jaar hetzelfde proces volgen voor de introductie van de 3D-scanners.

De eerste bijeenkomst van de projectgroep vindt plaats op 30 november.

Inschrijven is nog steeds mogelijk via onderstaande link.

 Deelnemen

Prof@Work organiseert een praktische doevoormiddag voor leerlingen en leerkrachten 8 december 2016 - CeduBo te Heusden Zolder!

Prof@Work organiseert op 8 december 2016 inCeDuBo een praktijkgerichte opleidingsdag voor professionelen rond interieur en afwerking met een focus op bouwdetails in de afwerking. 

Voor de leerlingen en leerkrachten wordt er een apart programma voorzien op donderdag 8 december van 9u30 – 12u.

De doelgroep zijn leerlingen en leerkrachten uit de studiegebieden schilderen  & decoratie – stukadoors – schrijnwerkers & interieurbouwers – dakwerkers en isoleerders.

De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij! 

 Programma
 Inschrijven

Opleiding  S7-1200 op maat van leerkrachten PLC derde graad - 14 & 15 december!

Op 14 en 15 december organseren we in samenwerking met T.I. Don Bosco en Limtec een opleiding S7 - 1200 storingzoeken en Totally Integrated Automation (TIA). 

Deze opleiding komt er op initiatief van  T.I. Don Bosco met ondersteuning van RTC Limburg en zal plaatsvinden bij Limtec. Alle geïnteresseerde leerkrachten van andere scholen kunnen deelnemen.

Inschrijven voor deze opleiding kan via onderstaande link.
Het aantal plaatsen is beperkt! 

 Inschrijven

 

Discover Metal-Alliance.be

Van 22 tot en met 24 maart 2017 wordt MTMS 2017, de technologiebeurs voor de bewerking en transformatie van materialen georganiseerd.
 
Metal-Alliance.be, het overlegplatform binnen Agoria van toeleveranciers aan de metaalbewerkende industrie in België, grijpt deze vakbeurs aan om jongeren op industriële ontdekkingstocht te sturen met de Discover Metal-Alliance.be Award, een educatief spel voor laatstejaars leerlingen van het technisch en beroeps secundair onderwijs.
 
Metal-Alliance.be wil met deze actie de belangstelling van jongeren voor de metaalbewerkende sector aanwakkeren door ze actief kennis te laten maken met state-of-the-art productietechnologie die vandaag in de industrie gebruikt wordt.
 
Naast het ontdekken van het aanbod op de beurs, krijgen de deelnemende groepen een of meerdere opdrachten uit te voeren op een stand van een deelnemend bedrijf. Daarbij krijgen ze uiteraard uitleg over de machines en feedback bij de uitgevoerde opdracht. Elke deelnemende school keert bovendien met een waardevolle prijs naar huis.
 
Interesse? Klik dan hier voor meer informatie en om in te schrijven.

Vacature: wij zoeken een projectondersteuner!

RTC Limburg zoekt een deeltijdse projectondersteuner. 
Interesse, stuur een mailtje naar Liesbeth.schraepen@rtclimburg.be en dan ontvang je het functieprofiel!

uitschrijven    update je gegevens 
 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
RTC Limburg vzw · Incubathor · Thor Park (Poort Genk) 8300 · Genk 3600 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp