Copy
View this email in your browserHỗ trợ các gia đình lao động: Giám sát viên Doug Chaffee và Giám sát viên Andrew Đỗ loan báo một ngân khoản 5 triệu mỹ kim đã được chuẩn thuận nhằm hỗ trợ dịch vụ giữ trẻ tại quận Cam


Quận Cam luôn hỗ trợ các gia đình lao đông bằng cách giúp cho các trung tâm giữ trẻ có điều kiện được mở cửa trong thời gian đại dịch COVID-19.
 
Hôm nay, Hội đồng Giám sát Quận Cam đã tuyệt đối đồng thuận một chương trình do hai Giám sát viên Doug ChaffeeAndrew Đỗ đề nghị trị giá 5 triệu mỹ kim nhằm trợ giúp tài chánh cho các nhà giữ trẻ phải chi phí cho những nhu cầu liên quan tới hệ quả trận dịch nói trên.
 
Giám sát viên Doug Chaffee đại diện địa hạt 4, cho biết:  “Chúng tôi mong muốn mọi gia đình trong quận trở lại làm việc. Phần cốt lõi cho phép khả năng này là làm sao cung cấp được một dịch vụ giữ trẻ thích ứng với các đòi hỏi an toàn cho sức khỏe trong thời gian đại dịch COVID-19.  Chúng tôi thúc đẩy tất cả các nhà giữ trẻ nộp đơn để lấy cơ hội nhận trợ cấp này và bảo đảm an toàn sức khỏe cho những trẻ em trong trách nhiệm chăm sóc của họ.”
 
5 triệu mỹ kim trích xuất từ ngân khoản $554 triệu trong quỹ trợ cấp của luật CARES Act, sẽ giúp các nhà giữ trẻ tái tổ chức các chương trình của họ nhằm áp dụng các qui định giãn cách xã hội, tránh bị đóng cửa và bảo đảm an toàn cho các gia đình trong quận hạt sử dụng dịch vụ giữ trẻ với phẩm chất cao. Quận hạt đã hợp đồng với cơ quan từ thiện Charitable Ventures để họ chịu trách nhiệm điều hành chương trình trợ cấp các nhà giữ trẻ này.
 
Giám sát viên Andrew Đỗ đại diện địa hạt I, giải thích như sau: “Chương trình trợ cấp mới mẻ như nói trên sẽ cho chúng ta có được một không gian an toàn, đáng tin cậy để cho con em sinh hoạt trong khi chúng ta tiếp tục tái xây dựng nền kinh tế.”
 
Theo tường trình hàng tuần của First 5 Quận Cam, vì chi phí cuộc sống đắt đỏ tại quận, 60% các gia đình có con nhỏ phải nương tựa vào công ăn việc làm của cả cha lẫn mẹ.  Nhiều gia đình lao động rất lúng túng và khó khăn với chi phí cao trả cho dịch vụ giữ trẻ, trung bình mỗi năm cho một bé là $15,650 hoặc hơn $26,000 cho hai trẻ tại một trung tâm trông trẻ toàn thời gian có chứng chỉ hành nghề. Bản tường trình cũng chỉ ra rằng ngay cả trường hợp chỉ có 1/3 ấu nhi và trẻ sơ sinh trong Quận cần dịch vụ giữ trẻ thì  trong thực tế cũng chỉ một trong bảy đứa trẻ này có được nơi giữ trẻ được cấp chứng chỉ hành nghề.
 
Giám sát viên Phó chủ tịch Andrew Đỗ nói tiếp: “Bao lâu nay các bậc cha mẹ đã phải phấn đấu cam go để tìm cho bằng được một nơi giữ trẻ với giá cả vừa túi tiền. Nay trận đại dịch chỉ làm trầm trọng thêm những khó khăn của các gia đình lao động bị lệ thuộc  vấn đề gửi con trong khi họ đi làm.”
 
Đại dịch COVID-19 càng đào sâu hơn vấn nạn thiếu hụt giải pháp trông trẻ. Từ giữa tháng ba cho tới đầu tháng 6 năm nay, gần một nửa các nhà giữ trẻ tại quận Cam đã đóng cửa và khi tái hoạt động với nhiều quy định mới, khả năng nhận trẻ ở những nơi này bị giảm thiểu do luật giãn cách xã hội.
 
Giám sát viên Doug Chaffee cho biết: “Nhiều gia đình bị bắt buộc phải hy sinh trong thời đại dịch. Kế hoạch cung cấp dịch vụ giữ trẻ tin cậy và an toàn ngay lập tức làm giảm áp lực cho các nhân viên phục vụ ở tuyến đầu cũng như các gia đình lao đông trong khi chính sách mở cửa kinh tế được tiếp tục thực hiện.”
 
 

Chương trình trợ cấp các nhà giữ trẻ của Quận Cam

 
Các cơ sở giữ trẻ hội đủ điều kiện
 
Các cơ sở giữ trẻ hợp lệ để thụ đắc chương trình trợ cấp gồm:

  • Các nhà giữ trẻ được cấp chứng chỉ (Family Child Care Homes)
  • Các trung tâm giữ trẻ được cấp chứng chỉ (Child Care Centers)
  • Các người giữ trẻ trong nhóm tuổi đến trường.
 
Sử dụng nguồn trợ cấp
 
Mọi ngân khoản trợ cấp phải được chi dùng cho những việc cần thiết và bắt buộc do COVID-19 gây ra đưa tới tình hình khẩn cấp cho sức khỏe công chúng.  Ngân khoản này phải được dùng hết trước ngày 31 tháng 12/2020 hoặc phải hoàn trả quận hạt. Các chi tiêu hợp lệ bao gồm:
  • Trả lương nhân viên
  • Mua sắm vật dụng
  • Trả nợ nhà hay tiền thuê mướn cơ sở hàng tháng
  • Tình trạng lên/xuống bất ưng của doanh nghiệp.
  • Cải thiện môi trường  không gian học tập liên quan đến các biến cố về sức khỏe cộng đồng do COVID-19.

 

Nộp đơn xin trợ cấp

Chương trình trợ cấp sẽ do cơ quan Charitable Ventures điều hành nhân danh Quận Cam.  Ngày nộp đơn chính thức sẽ được mở vào cuối tháng này và đơn sẽ được nhận trên cơ sở tuần tự trước sau.
 
Muốn biết thêm chi tiết, xin theo giõi tin tức của Quận Cam trên mạng Facebook @ocgov.

Phó chủ tịch Hội đồng Giám sát quận Cam Andrew Đỗ đại diện địa hạt I bao gồm cộng đồng các thành phố Santa Ana, Garden Grove, Westminster, Fountain Valley và Midway City. Là một trong các dân cử đầu tiên đề nghị qui định phải đeo khẩu trang, Giám sát viên Andrew Đỗ ủng hộ các chính sách chống dịch COVID-19 dựa trên căn bản khoa học. Ngoài các chương trình đối phó với COVID-19, Phó chủ tịch Đỗ đã cải tổ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại quận Cam, mở rộng khả năng tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe tổng quát cho cư dân và tập trung nỗ lực giải quyết vấn nạn vô gia cư.
Giám sát viên quận Cam Doug Chaffee đại diện địa hạt 4 bao gồm các thành phố Fullerton, La Habra, Brea, Placentia, một phần Anaheim và Buena Park. Trong nhiệm kỳ đầu, giám sát viên Chaffee đã đối phó với vấn đề vô gia cư bằng phương cách ủng hộ hoạt động tạo nguồn tiền trợ cấp cho Buena ParkPlacentia Navigation Center, thúc đẩy phát triển kinh tế với $14.5 triệu mỹ kim tái đầu tư  vào khu vực tiểu thương trong địa hạt 4.
Twitter
Facebook
Instagram
Website
For press inquiries contact:
Guadalupe Carrasco
Guadalupe.Carrasco@ocgov.com
(714) 834-3110
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Copyright ©2019 Office of Supervisor Andrew Do, All rights reserved.

Our mailing address is:
Office of Vice Chairman Andrew Do 
Hall of Administration
333 W Santa Ana Blvd
Santa Ana, CA 92701
714-834-3110

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list