Copy
View this email in your browser

Gần 5,000 Người Tham Dự Tại Công Viên Mile Square Park Lễ Hội Hoàng Hôn Triển Lãm Xe Hơi Cổ Điển & Hòa Tấu Âm Nhạc

 
Một đám đông gần 5,000 người tụ tập tại Công Viên Mile Square Park vào ngày Thứ Bảy, 17 tháng Chín, để đón mừng Cuộc Triển Lãm Xe Hơi Cổ Điển và Hòa Tấu Âm Nhạc mang danh Hoàng Hôn năm thứ hai.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, người tổ chức lễ hội cộng đồng miễn phí phát biểu: “Thật là một vinh dự to lớn đã tập họp công đồng chúng ta cùng chào đón một lễ hội tiển biệt mùa hè với những chiếc xe cổ điển tuyệt đẹp, thức ăn ngon miệng, và âm nhạc vĩ đại.”

Tổ chức với sự hợp tác của Cơ Quan Đặc Trách Công Viên Quận Cam, lễ hội bao gồm các xe cung cấp thực phẩm khác biệt và sự trưng bày các loại xe hơi cổ điển. Những người tham dự có cơ hội chấm điểm những xe mình ưa thích – Với bà Rochelle Covarrubias thắng giải  xe “ Classic” với chiếc xe Chevy Fleet Line 1947 của bà, Ông Rich Hernandez thắng giải xe “ Low Rider” Chevy Impala 1965, và ông Bert Cota thắng giải “People’s Choice” với chiếc xe VW màu Cam 1973.

Lễ hội cũng trình diễn nhạc sống do các ban nhạc: 

•    Skynyrd & Frynds – Ban nhạc vinh danh Lynyrd Skynyrd
•    Family Style – Loại nhạc Blues, Soul, và Rock & Roll
•    No Duh – Ban nhạc vinh danh No Doubt
•    DJ Mike 

Giám Sát Viên Andrew Đỗ nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm những lễ hội cộng đồng, tương tự như Triển lãm Xe Hơi Cổ Điển và Hòa Tấu Âm Nhạc Hoàng Hôn, để giúp kết hợp cộng đồng và tạo Quận Cam trở thành một nơi sinh hoạt đầy sống động.”


 
https://youtu.be/6AzSoyERZQI
Giám Sát Viên Andrew Dỗ Quận Cam đại diện cho Địa Hạt 1 bao gồm các thành phố Cypress, Foutain Valley, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, La Palma, Seal Beach, Westminster, và các khu vực tự trị Midway City và Rossmoor.  Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã thay đổi toàn diện hệ thống dịch vụ chăm sóc và  chữa trị các bệnh nhân tâm thần của Quận Cam, nới rộng sự tiếp cận với vấn đề chăm sóc sức khoẻ và lãnh đạo các nỗ lực thanh toán vấn nạn vô gia cư. 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
For Press Inquiries Contact:
 
Guadalupe Carrasco
(714) 834-3110
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Copyright ©2022 Office of Supervisor Andrew Do, All rights reserved.

Our mailing address is:
Office of Supervisor Andrew Do 
Hall of Administration North
400 W. Civic Center Drive
Santa Ana, CA 92701

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list