Copy
View this email in your browser#MaskUpOC: Giám Sát Viên Andrew Đỗ Kêu Gọi Cư Dân Tham Dự Chiến Dịch Đeo Khẩu Trang Trong Mùa Đại Dịch COVID-19

 

Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Quận Cam là người đã đưa ra điều lệ đầu tiên buộc các nhân viên làm việc trong ngành thực phẩm và tại các dược phòng phải đeo khẩu trang kể từ hồi tháng 4, hiện tại đang thực hiện một chiến dịch mệnh danh #MaskUpOC kêu gọi và khuyến khích cư dân trong quận hạt phải đeo khẩu trang để chận đứng đại dịch COVID-19.
 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ phát biểu: “nếu tất cả chúng ta cùng góp tay vào việc phòng chống đại dịch, chúng ta có thể giúp cộng đồng sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đã có một số người trong chúng ta không đeo khẩu trang tại Quận Cam. Chúng ta đã nghe quá nhiều trường hợp những người lây nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng, họ vô tình lây lan dịch virus sang bạn bè, thân nhân và ngay cả người lạ. Những người lây nhiễm không có triệu chứng là ly do chính cho sự gia tăng đại dịch tại Quận Cam.”
 
Chiến dịch #MaskUpOC của Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhắm vào việc thúc đẩy cộng đồng tham gia một cách tích cực quảng bá việc đeo khẩu trang là một hành vi trách nhiệm với xã hội sẽ đánh bại sự lan tràn của COVID-19 tại Quận Cam. Chiến dịch này đồng thời cũng tác động những nỗ lực của địa phương để đi đến tận chổ các cộng đồng đã bị ảnh hưởng đại dịch nhiều nhất trong quận hạt và nhằm chuyển đạt những thông tin cần thiết liên quan đến sự lây nhiễm của COVID-19 và chỉ dẫn nơi mà cư dân có thể đến để thử nghiệm virus hoàn toàn miễn phí.
 
Giám Sát Viên Andrew Đỗ nhấn mạnh: “Tất vả các chuyên viên y tế công cộng đều hoàn toàn đồng ý đeo khẩu trang sẽ làm chậm lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.”
 
Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã đề nghị đeo khẩu trang từ hồi tháng Ba. Vào đầu tháng 4, ông là một trong những dân cử đầu tiên trong tiểu bang đã đề nghị bắt buộc công chúng phải đeo khẩu trang. Hồi cuối tháng 4, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 chấp thuận việc cư dân phải tuân thủ đeo khẩu trang.
 
Giám Sát Viên Andrew Đỗ quả quyết: “Đeo khẩu trang không phải là một vấn đề chính trị, nhưng là một yếu tố liên quan đến sự an toàn y tế công cộng. Chúng ta có nhiều biện pháp để chận đứng những đại dịch khác căn cứ trên những tích chất lây lan của từng bệnh dịch. Đại Dịch COVID-19 cũng tương tự.”

 

Giám Sát Viên Andrew Đỗ quản trị Địa Hạt 1 Quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện, Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý Quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định Quận Cam.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
For press inquiries contact:
Guadalupe Carrasco
Guadalupe.Carrasco@ocgov.com
(714) 834-3110
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Copyright ©2019 Office of Supervisor Andrew Do, All rights reserved.

Our mailing address is:
Office of Vice Chairman Andrew Do 
Hall of Administration
333 W Santa Ana Blvd
Santa Ana, CA 92701

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list