Copy
View this email in your browserQuận Cam phát động địa điểm xét nghiệm mới và chấp thuận trung tâm trợ giúp đa ngôn ngữ phục vụ phòng chống COVID-19

 

Quận Cam đã khai trương thêm địa điểm xét nghiệm thứ hai ở diện rộng tại Orange County Fair & Event Center thuộc thành phố Costa Mesa.
 
Giám sát viên Andrew Đỗ cũng là vị dân cử đã đưa ra quy định phải dùng khẩu trang ngay từ đầu, nay cho biết: “Chúng tôi nỗ lực hoạt động để cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí COVID-19 tới mọi cư dân Quận Cam nằm trong nhóm có ưu tiên.
 
Quận cũng hành động để bảo đảm các thông tin về sức khoẻ cộng đồng phải được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ. Trong phiên họp ngày thứ ba, Hội đồng Giám sát Quận Cam đã tuyệt đối đồng thuận với đề nghị của GSV Andrew Đỗ yêu cầu thành lập một trung tâm nhận điện thoại và một trang mạng hoạt động đa ngôn ngữ để trợ giúp quần chúng tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cùng các nguồn tư liệu khác.
 
Giám sát viên Andrew Do là người hồi tháng tư, đã đưa ra chính sách Ngôn Ngữ Cho Mọi Người (Language Access for All) phát biểu như sau: “Điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục tập trung mạnh vào những cá nhân phải đối mặt với mọi khác biệt về xã hội và kinh tế khiến họ chịu tác động nhiều hơn người khác. Đây là lý do mà hôm nay một trung tâm nhận điện thoại đã được nhanh chóng đưa vào hoạt động để giúp quần chúng với những nguồn tài nguyên cần thiết cho cuộc sống.”
 
Hồi cuối tháng 6, GSV Andrew Đỗ cùng với GSV Doug Chaffee – cả hai đã thành lập Ủy Ban Testing Ad Hoc Quận Cam – loan báo phát động chương trình Latino Health Equity Initiative nhằm loại bỏ các rào cản ngăn trở cư dân tiếp cận với các thông tin quan trọng liên quan tới COVID. Một tháng sau, cả hai Giám Sát Viên lại ra thông báo Quận Cam vừa hình thành trung tâm xét nghiệm đầu tiên áp dụng thể thức lái xe thẳng vào địa điểm xét nghiệm tại Anaheim Convention Center. Hiện nay, địa điểm này đã có cả một đội ngũ các nhân viên y tế tận tụy phục vụ ở tuyến đầu và nhận xét nghiệm cho cả những người tới mà không có hẹn trước.
 
Các địa điểm xét nghiệm miễn phí này hoạt động được là kết quả sự hợp tác giữa Quận, Clinic 360Fulgent Genetics. Các địa điểm này phục vụ những cư dân quận Cam hội đủ tiêu chuẩn ưu tiên của sở Y Tế công cọng mà không thể nào được tham dự xét nghiệm thông qua người săn sóc sức khỏe của mình (bác sĩ gia đình hay bác sĩ của hãng bảo hiểm).
 
Theo GSV Phó Chủ tịch Hột đồng Giám sát quận Cam Andrew Đỗ, “nhiều cư dân quận Cam không biết phải làm sao để được xét nghiệm COVID-19, hoặc là không thể ghi danh xin xét nghiệm do trở ngại ngôn ngữ hay trở ngại kỹ thuật. Chúng tôi biết được điều này và đang đi đúng hướng để giải quyết.”
 
Bốn nơi xét nghiệm do Quận Cam điều hành đã gia tăng khả năng xét nghiệm tại địa phương và cho phép phát hiện nhiều hơn số bệnh nhân có hay không có triệu chứng bên ngoài thuộc diện ưu tiên được tiếp cận dịch vụ xét nghiệm miễn phí, không đụng chạm vào người với kết quả nhanh hơn.
                         

Địa điểm xét nghiệm do Quận điều hành dành cho cư dân của Quận Cam

 
Anaheim Testing Super Site
Ở đâu: Anaheim Convention Center
Địa chỉ: 800 W Katella Ave, Anaheim (cổng vào trên đường West)
Ngày làm việc: Thứ Ba – Thứ Bảy hàng tuần
Giờ làm việc: từ 8 giờ sáng – 3 giờ chiều
Xin bấm vào đây để biết thêm tin tức
 
Costa Mesa Testing Super Site
Ở đâu: OC Fair & Event Center
Địa chỉ: 88 Fair Drive, Costa Mesa (vào cổng số 4)
Ngày làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu hàng tuần
Giờ làm việc: từ 7 giờ sáng – 3 giờ chiều
Xin bấm vào đây để biết thêm tin tức
 
Latino Health Access Partnership
Ở đâu: Santa Ana & Anaheim Schools
Vào Latino Health Access’s Facebook để biết thêm thông tin và địa điểm xét  nghiệm.
Quý vị cũng có thể gọi đưởng dây điện thoại hỗ trợ ở số 714- 805-7838
“Các địa điểm này chỉ phục vụ cư dân không nói tiếng Anh của các thành phố Santa Ana và Anaheim”
 
OC COVID-19 Testing Network
Ở đâu: Khắp nơi trong Quận Cam.
Xin bấm vào đây để biết thêm thông tin và các địa điểm xét nghiệm
Cung cấp dịch vụ cho cư dân không nói tiếng Anh
 
Muốn biết thêm thông tin về các ưu tiên áp dụng trong dịch vụ xét nghiệm tại mỗi địa điểm nói trên và các nguồn phúc lợi khác, xin vui lòng truy cập vào trang mạng the Orange County Health Care Agency Network of Testing tại địa chỉ dưới đây: www.ochealthinfo.com/covidtest.
 
Và để biết phải làm gì trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm hoặc khi đã có kết quả dương tính với COVID-19, xin vui lòng truy cập vào www.ochealthinfo.com/protecteachother.

 

Giám sát viên phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát quận Cam Andrew Đỗ đại diện Địa hạt I gồm các cộng đồng Thành phố Santa Ana, Garden Grove, Westminster, Fountain Valley và Midway City. Ông là một trong những viên chức dân cử đầu tiên trong tiểu bang đã đề nghị quy định phải mang mạng che mặt. Ông ủng hộ các chính sách chống dịch COVID-19 dựa trên nền tảng khoa học. Trong nhiệm kỳ II, phó Chủ tịch Andrew Đỗ đã ủng hộ các kế hoạch chống dịch COVID-19 dựa trên căn bản an toàn, cải tổ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần tại  Quận Cam, mở rộng cơ hội tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát và tập trung nỗ lực giải quyết vấn nạn vô gia cư.
Twitter
Facebook
Instagram
Website
For press inquiries contact:
Guadalupe Carrasco
Guadalupe.Carrasco@ocgov.com
(714) 834-3110
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Copyright ©2019 Office of Supervisor Andrew Do, All rights reserved.

Our mailing address is:
Office of Vice Chairman Andrew Do 
Hall of Administration
333 W Santa Ana Blvd
Santa Ana, CA 92701

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list