Copy
View this email in your browser

Phương tiện Giao thông Công cọng: OCTA Cần Công chúng Góp ý để Cải tiến Dịch vụ xe Buýt

 

Dưới ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch cho đến nay là đúng một năm, cộng đồng và chính quyền của chúng ta đã thay đổi hầu như trong hết mọi lãnh vực đời sống. Vấn đề giao thông công cộng cũng không khác.
 
Trong 12 tháng qua, cơ quan Giao thông Công cọng của quận Cam (OCTA) đã kinh qua sự sụt giảm hành khách đáp OC Bus mỗi ngày từ gần 125,000 lượt người bước lên xe xuống tới mức 30,000 người. Số lượng hành khách hiện đã chững lại liên tục chỉ còn chừng một nửa so với trước thời đại dịch.
 
Và trong khi dịch vụ xe buýt giảm xuống khoảng 30% trong cùng một thời kỳ, nhân viên của OCTA vẫn chưa bao giờ ngưng làm việc để phục vụ an toàn một nhu cầu mà mọi người chúng ta đều biết là thiết yếu cho công chúng – là con đường huyết mạch – đối với biết bao thành viên của cộng đồng.
 
Giám sát viên Andrew Đỗ, Chù tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan OCTA, phát biểu như sau: “Chúng tôi đang ở một thời điểm làm việc nghiêm trọng tại cơ quan OCTA và chúng tôi cần được công chúng giúp định hình cho tương lai của dịch vụ xe buýt Quận Cam.”
 
Có nhiều cách để công chúng chia sẻ các lời bình luận và các ý tưởng dẫn tới buổi điều trần công cọng tại cơ quan OCTA tổ chức vào ngày thứ hai, 26 tháng 4. Dưới đây là một số phương cách mà công chúng có thể tham dự:
 

 • Cuộc khảo sát
  • Điền trên mạng bản khảo sát vào ngày 26 tháng 3 và đăng nhập để có may mắn trúng một thẻ Visa quà tặng $100 mỹ kim: www.ocbus.com/2021feedback.
 
 • Cuộc họp công cọng
  • Tham dự buổi họp công cọng tổ chức dưới hình thức Zoom bằng nhiều ngôn ngữ (669) 900-6833:
   • Tiếng Anh:
    • 6 gjờ chiều Thứ Ba, ngày 9 tháng 3 (Meeting ID: 989 4355 7315)
   • Tiếng VIệt:
    • 3 giờ chiều Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 (Meeting ID: 969 1321 5973)
   • Tiếng Tây Ban Nha:
    • 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 (Meeting ID: 962 6419 0361)
 
 • Lời bình luận
  • Lời bình luận cũng có thể đạo đạt bất cứ lúc nào vào ngày thứ sáu, 26/3, thông qua các đường dây nóng sau đây và bằng nhiều ngôn ngữ:
   • Tiếng Anh: (714) 560-5007
   • Tiếng Tây Ban Nha: (714) 560-5002
   • Tiếng Việt: (714) 560-5003
 
 • OC Bus
  • Thông tin cũng sẽ được chia sẻ với Hội đồng quản trị OC Bus
 
 • Điều trần Công khai
  • Một buổi điều trần công khai về dịch vụ thay đổi vào tháng sáu sẽ được diễn ra trong cuộc họp của Hội đồng quản trị OCTA lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 4.
  • Những lời bình luận của công chúng được hoan nghênh và phải đạo đạt bằng văn bản lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 4 gởi qua điện thư cho Thư Ký của Hội đồng quản trị OCTA tại BoardOfDirectors@octa.net.

 
Chủ tịch Đỗ được dẫn lời như sau: “Cảm ơn tất cả quý tham dự viên đã giúp quận Cam di chuyển an toàn bằng một hệ thống giao thông thích hợp nhất với nhu cầu của những người cần đến phương tiện này nhất.”
 

Chủ tịch Hội đồng Giám sát quận Cam Andrew Do đại diện địa hạt 1 gồm các cộng đồng Santa Ana, Garden Grove, Westminster, Fountain Valley, and Midway City. Một trong các viên chức đầu tiên trong Tiểu bang đề nghị phải mang khẩu trang. Chủ tịch Andrew Đỗ luôn cổ võ các chính sách chống COVID-19 dựa trên nền tảng khoa học. Ngoài các kế hoạch đối phó với COVID-19 căn cứ trên sức khỏe và an toàn, ông còn đổi mới các dịch vụ săn sóc sức khỏe tâm thần tại quận Cam, mở rông khả năng tiếp cận với cơ quan Y tế và dẫn đầu các nỗ lực giải quyết nạn không nhà.
Twitter
Facebook
Instagram
Website
For press inquiries contact:
Guadalupe Carrasco
Guadalupe.Carrasco@ocgov.com
(714) 834-3110
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Copyright ©2019 Office of Supervisor Andrew Do, All rights reserved.

Our mailing address is:
Office of Vice Chairman Andrew Do 
Hall of Administration
333 W Santa Ana Blvd
Santa Ana, CA 92701
714-834-3110

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list