Copy
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk de online versie.

 

Lieve vrienden van Le Brocope,

In zijn boek Homo Sapiens wijst schrijver Harari ons op de verbindende kracht van onze verhalen. Geen enkele andere soort heeft het verstand en de machinaties daarvan zo effectief ingezet ter kolonisatie van de wereld als de mens.

Vijftien honderd  pagina's verder in zijn derde boek: 21 lessen voor de 21e eeuw, na de beschrijving  van honderden rampzalige gevolgen van deze unieke trek van de mens komt Harari tot een enkele en vooral eenvoudig klinkende conclusie; alleen de ontwikkeling van grote empathie voor elkaar en voor alles wat onze planeet voort brengt kan de mensheid redden.

De lezer, die zich door een steeds grotere nieuwsgierigheid naar oplossingen door de drie dikke boekdelen heen worstelde en zich wellicht aanvankelijk teleurgesteld voelde door deze apotheose zal toch moeten concluderen dat de oplossing niet alleen simpel is maar ook intelligent. Harari vraagt ons niet het verstand maar de verhalen nader te onderzoeken.

De verhalen, waarmee we grote groepen mensen weten te verbinden maar die zich ook uitstekend lenen om andere groepen buiten te sluiten en dubieuze gedragingen goed te praten.

Op elke eerste donderdag van de maand openen wij de deuren van ons café voor nieuwkomers in onze regio van elke afkomst. De afgelopen donderdag was onze kok een Poolse en onze gasten kwamen uit Irak, Iran, Syrie, Utrecht, Oldeberkoop en Eritrea.

We spreken elkaars taal niet. De taal en de verhalen zijn  afwezig en toch is deze avond voor iedereen een feest. Gebaren zijn genoeg om te laten zien hoe iedereen geniet van het eten en van de muziek en van het gezelschap. Eisen ten aanzien van inburgering worden even los gelaten. Het enige doel is warmte en samen zijn voor iedereen, die zijn bekende omgeving om wat voor reden dan ook vaarwel moest zeggen.

Taal is een prachtig gereedschap ter verbinding en communicatie en kan een bron van schoonheid zijn. Harari vraagt ons niet de taal te verwaarlozen. Hij vraagt ons de taal en de verhalen op zijn tijd te wantrouwen en te vervangen voor gevoel, intuitie en empathie.

In  ons zondagmiddag café aanstaande zondag vertelt wereldfietser en schrijver Frank van Rijn over zijn fietsreis door Namibië. Verslag van een hoogstpersoonlijke ervaring van een hoogst persoonlijke schrijver in hoogst persoonlijke omstandigheden. Ik geloof niet dat Harari daar bezwaar tegen zou maken. Tot zondag.

Mara en het team van Le Brocope
Aanvang lezing: zo 17 maart 13.15 u
Entree € 5,--

Wanneer taal, bedoelingen en gedachten niet synchroon lopen
Tweet
Doorsturen
Deel
Le Brocope
Oosterwoldseweg 5
8421 PA Oldeberkoop
T 06-46216952
Email Marketing Powered by Mailchimp