Copy
Centar za mladež Zaprešić
Matije Gupca 4
Zaprešić
 
Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića
Newsletter br.2
12/2016

View this email in your browser

Čujte i počujte! Važno je biti informiran!


Od studenog 2016. godine Centar za mladež Zaprešić započeo je s provedbom projekta "Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića" s ciljem pružanja pravodobnih i pravovaljanih informacija mladima o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici po pitanju obrazovanja, zapošljavanja, volontiranja, mobilnosti, putovanja, stipendiranja, zdravlja, aktivnog sudjelovanja u društvu i sl.

U ovom broju newslettera, naše mjesečne aktivnosti, donosimo kratak tekst o tome što je to uopće informacija, što ju razlikuje od podatka te zašto je važno biti informiran. 

Informacija kao porukaS pojmom informacija susrećemo se u najraznovrsnijim situacijama, od uporabe u svakodnevnom životu do one u specijaliziranim znanstvenim područjima. Ona predstavlja osnovno obilježje informacijskog doba, informacijske znanosti, tehnologije i društva.

Od mnoštva značenja koja posjeduje, u ovom dijelu obrađen je onaj aspekt informacije koji ju povezuje s konceptom poruke. Budući da se podatak i informacija nerijetko koriste kao sinonimi, važno je napraviti distinkciju između njih.

Naime, definicija informacije glasi da su to podaci stavljeni u značenjski kontekst, dok je podatak izvan konteksta. Drugim riječima, podatak je beskoristan sve dok ne prenosi neku informaciju. Prema sljedećoj definiciji informacija je skup znakova koji primatelju nešto znače, odnosno otkrivaju nešto novo.

Informacija je pojam s mnogo značenja ovisno o kontekstu, ali je kao pravilo usko povezana s konceptima kao što su značenje, znanje, percepcija, instrukcija, komunikacija i razni mentalni procesi. Jednostavno rečeno, informacija je primljena i shvaćena poruka. Ali prije svega, ona je rezultat procesiranja, manipuliranja i organiziranja podataka na načina da isti nadograđuju znanje osobe koja informaciju prima.

Informacija je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju. Drugim riječima, to je kontekst u kojem su podaci uzeti.
Protočnost informacija je zatvoreni ciklus: tek kada informacija koja potiče od Vas ponovno dođe k Vama znate da je prošla određeni ciklus.
U današnje informatičko vrijeme, informacije su nam dostupnije nego ikad ranije. Ipak mladi, ali i ostali građani, nisu dovoljno informirani, naročito ako se radi o informacijama vezanim za lokalnu zajednicu. Pogledajmo koje su to osobine informacija o kojima ovisi protočnost i prijam istih.
 

Osobine informacije


Poruka je materijalizirani oblik informacije. Osnovna osobina poruke jest da je informativna, odnosno da onome kome je namijenjena (primatelju) pruža neku (novu) informaciju. Informacija je uvijek o nečemu te u tom smislu može biti lažna ili istinita. Da bi bila što pertinentnija i svrsishodnija važno je da svi sudionici u komunikacijskom kanalu posjeduju određeno predznanje o datoj materiji. Iako teorija razmatra i modele koji uz primatelja nužno podrazumijevaju postojanje pošiljatelja i stoga ne pridaju važnost ideji da informacija može proizaći iz okoliša, potrebno je napomenuti da informaciju i poruku ne smijemo gledati u strogo lingvističkom kontekstu, jer čak nam i buka koja ometa tok komunikacije daje određenu informaciju.

Zašto je važno biti informiran?

Informiranost je važnija nego što mislite, pomaže kako bismo bolje vidjeli svijet u kojem živimo, razvili svoje vlastito mišljenje i ne dopuštali da nam ga itko drugi formira i utječe na ono u što vjerujemo i kako razmišljamo.

Svijet se neprestano mijenja, brzinom kojom ne možemo ni zamisliti. Ono što se prije samo 10 godina činilo nemogućim i znanstvenom fantastikom, danas je dostupno u oblicima koje može svatko koristiti i posjedovati. Važno je biti u toku s promjenama i biti informiran o onome što se događa u svijetu.

Svaki dan držite svoje mobitele i tablete u rukama, radite na njima, zabavljate se na društvenim mrežama, komunicirate i uopće ne razmišljate kako oni rade i na koje sve načine se razvijaju i evoluiraju. Neki novi mobitel koji ćete kupiti sutra ili za 6 mjeseci će već biti neusporedivo bolji od ovog kojeg sad imate. Isto vrijedi i za bilo koju drugu stvar koju trenutno posjedujete, a zamijenit ćete je prije ili poslije. Ukoliko želite ostati konkurentni u današnjem brzom svijetu, morate prihvatiti tehnologiju, promjene koje se događaju i pratiti trendove svidjelo se vama to ili ne. 

Možete misliti što god želite, ali to ne znači da je vaše mišljenje ispravno. Kako biste se unaprijedili i u osobnom i u poslovnom smislu, nužno je biti informiran o svemu ako ni zbog čega, onda da barem možete voditi neki intelektualniji razgovor za koji će vam se sigurno pružiti prilika u budućnosti.

Kad ste informirani možete bolje prepoznati prijetnje koje se odnose direktno ili indirektno na vaš život. 
 

(Izvor: https://marketingorbis.com/2016/08/29/zasto-je-vazno-biti-u-toku-s-tehnologijom/)

Aktivnosti na projektu "Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića" putem kojih želimo povećati informiranost mladih u grad Zaprešiću
  • izrada mrežnog portala i Facebook stranice namijenjene informiranju i savjetovanju mladih
  • informiranje javnosti i mladih o projektu putem lokalnih medija, partnera i suradnika
  • predstavljanje projekta mladima u suradnji sa Srednjom školom Bana Josipa Jelačića i Veleučilišta Baltazar
  • izrada promotivnog materijala i logotipa
  • umrežavanje s udrugama i javnim institucijama na području grada Zaprešića
  • pružanje usluga individualnog i grupnog savjetovanja mladih
  • dostupnost putem info telefona
  • održavanje edukacija na različite teme: zapošljavanje i paket mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  s posebnim naglaskom na Garanciju za mlade, zdrav način života i reproduktivno zdravlje, komunikacijske i socijalne vještine, sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka, mobilnost mladih (Erasmus+ i EVS)
  • organiziranje Sajma informiranja za mlade te posjet Sajmu udruga Krapinsko-zagorske županije
  • organiziranje 4 Info točke za mlade u lokalnoj zajednici s ciljem podizanja svijesti o važnosti informiranja
Naš savjet je, informirajte se! 
To nije samo vaše pravo već i vaša dužnost i odgovornost.

Pitanje je gdje se informirati? 
Sve ovisi o kojoj je temi riječ, ali svakako potiče da se javite i nama kao svom lokalnom servisu za protok informacija.

Usluge info centra za mlade grada Zaprešića možete koristiti od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 16.00 sati u prostorijama Centra za mladež Zaprešić, Matije Gupca 4, pozivom na broj 01/3311-711, slanjem maila na kontakt voditeljice projekta, Anamarije Juroš: anamarija@czmz.hr ili kontaktiranjem preko Facebook stranice projekta.
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra za mladež Zaprešić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp