Copy
"Volonteri nisu plaćeni, ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi."
Sherry Anderson
View this email in your browser
Vrednovanje i nagrađivanje volontera: obostrana dobrobit i zadovoljstvo

Priznanje je “valuta” kojom vrednujete volonterski rad. Pravednim vrednovanjem i nagrađivanjem izravno utječete na posvećenost i želju volontera da ostanu povezani s vašom organizacijom. Putem njih volonterima šaljete poruku da ono što vam daruju – dobru volju, trud i vrijeme – ne uzimate “zdravo za gotovo” već da taj poklon primate s pažnjom, da ga prepoznajete i cijenite.
Česta je navika da u poslu primjećujemo i reagiramo na ponašanje koje smatramo negativnim i imamo ga potrebu promijeniti, dok se kvalitetan rad smatra nečim normalnim, nečim što se podrazumijeva. Ovakav stav nije dobro imati ni prema kome, a ponajmanje prema volonterima. Osoba koja vam poklanja svoje vrijeme ne traži materijalnu naknadu za svoj rad, ali ako na razini organizacije ne uspostavite praksu zahvaljivanja na njihovom doprinosu, volonteri će izgubiti motivaciju za daljnji rad i bit će vam teško, da ne kažemo nemoguće, zadržati ih. Ljudi volontiraju kako bi zadovoljili neke od svojih najvažnijih potreba – za društvenošću, (samo)poštovanjem i samoaktualizacijom (ako se vodimo Maslowljevom podjelom iz uvodnog poglavlja). Geste kojima pokazujete da vam je važno imati ih u timu, da cijenite njihov rad i kojima ih potičete da razvijaju svoje talente osnažit će njihovu želju da i dalje rade s vama, jer će prepoznati kako kroz taj rad i sami rastu. Vrednovanje i nagrađivanje volontera donosi dobro ne samo njima, već i organizaciji. Na prvom mjestu, kroz dugotrajan angažman i sve vredniji doprinos koji vam daju. Ali i na onoj jednostavnoj, ljudskoj razini - vidjeti sreću i ponos u očima volontera kada im odajete priznanje za njihov rad najljepša su pohvala dobrom radu organizacije i trudu koordinatora volontera.
Ciljevi ovog newsletar su: upoznati čitatelje sa svrhom vrednovanja i nagrađivanja volontera i dobrobitima koje donose i volonterima i organizaciji, dati pregled različitih načina primjenjivanja vrednovanja i nagrađivanja u volonterskom programu, upoznati vas s potvrdom o volontiranju i potvrdom o kompetencijama stečenim volontiranjem.

(Menadžment volontera:
priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa, 2015.)

Kako se sve može reći "hvala" volonterima?

Načine vrednovanja i nagrađivanja volontera možemo podijeliti na formalne i neformalne. Preciznije rečeno, na one jednostavne, koje možemo prakticirati svaki dan, te one zahtjevnije, koje koristite rjeđe, kada želite stvoriti posebnu atmosferu priznanja ili slavlja.

Redovitim praćenjem i podrškom koju pružate volonterima steći ćete jasniju sliku o njihovom doprinosu organizaciji i korisnicima, kao i o njima samima i njihovom razvojnom putu. Na raspolaganju su vam brojni oblici priznanja koje možete primijeniti na sve volontere, ali iskoristite svoje dublje poznavanje nekih od njih i njihovog rada kao podlogu na kojoj ćete osmisliti individualizirane načine vrednovanja i nagrađivanja. Potrudite se da nagrada bude osobna, a ne općenita, kao i da bude u skladu s obavljenim poslom.
Nekoliko mogućih primjera: 
 • jednostavno kažite hvala kada god Vam se pruži prilika - najvažnije je da je Vaše "hvala" autentično
 • proslijedite volonteru informaciju (npr. zanimljiv oglas za posao, informacija o stipendiji ili ljetnoj školi i sl.) koja bi mu mogla biti od interesa
 • organizirajte zajednički obrok, druženje, izlaske ili proslave sukladno prilikama i mogućnostima
 • poklonite karte za kino, kazalište, sportski događaj ili kakvu drugu manifestaciju koju volonter voli - povežite se s lokalnim kulturnim ili sportskim društvima jer vrlo često im je drago nekoliko karata ljudima koji rade za dobrobit zajednice
 • nagradite ga majicom, rokovnikom, sportski događaj ili malim poklonom npr. prilikom Međunarodnog dana volontera
 • čestitajte rođendan ili blagdan
 • pružite priliku da svoje volontersko iskustvo ispriča u medijima
 • uključite volontera u donošenje odluka o poslu koji radi kada procijenite da je stekao dovoljno iskustva da može zrelo suodlučivati o tim pitanjima
 • podržite volontera u pokretanju neke nove inicijative, posebno kada procijenite da su i volonter i organizacija za to spremni
 • odajte javno priznanje i dodijelite zahvalnice
 • ponudite sudjelovanje u edukaciji od interesa za njega, na trošak organizacije, kada se pojavi prilika, a vi procijenite da bi takva edukacija bila od koristi i samoj organizaciji
 • napišite pismo preporuke kada volonter odlazi od Vas ili kada se prijavljuje za posao
 • ponudite članstvo u udruzi 
 • nominirajte volontera za neku od volonterskih nagrada i sl.
Naša volonterka imala je priliku dati izjavu lokalnoj televiziji o vlastitom iskustvu volontiranja u Centru za mladež Zaprešić
Zahvale našim volonterima prilikom organiziranja Međunarodnog dana volontera u prosincu 2015. godine
Osim volonterskih knjižica, volonterima su uručene i potvrde o kompetencijama stečenim tijekom volontiranja
Volonterka je zajedno s koordinatricom volontera pomoći u učenju sudjelovala u prezentaciji volonterske pozicije u Srednjoj školi Bana Josipa Jelačića, Zaprešić
Naše volonterke s volonterskim knjižicama u koje smo upisali volonterske sate i aktivnosti na koje su sudjelovale tijekom trajanja projekta "Lokalni volonterski centar Zaprešić"
Za kraj provjerite i primijenite naučeno:
 1. Što volonteri dobivaju vrednovanjem i nagrađivanjem, a što dobivate vi kao organizacija?
 2. Koje biste sve načine vrednovanja i nagrađivanja mogli uklopiti u praksu vaše organizacije?
 3. Imate li kojeg volontera u svojoj organizaciji kojem biste rado izdali potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem?
 4. Potražite kako se zove i kada se dodjeljuje lokalna volonterska nagrada (volonterskog centra, grada ili županije) na području rada vaše organizacije!
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp