Copy
Centar za mladež Zaprešić
Matije Gupca 4
Zaprešić
Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića
Newsletter br.1
11/2016

View this email in your browser

Započela provedba projekta "Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića"


Početkom studenog 2016. godine započela je provedba novog projekta Centra za mladeže Zaprešić. S Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan je ugovor o financiranju prvog lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića. U nastavku ovog newslettera pročitajte više informacija  o projektu koji će svojom provedbom svakako omogućiti lakši i kvalitetniji pristup informacijama za mlade u našoj lokalnoj zajednici. 

Projekt Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića novi je projekt i servis Centra za mladež Zaprešić koji mladima s područja grada Zaprešića i okolnih jedinica samouprave pruža mogućnost informiranja o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici po pitanju obrazovanja, zapošljavanja, volontiranja, mobilnosti, putovanja, stipendiranja, zdravlja, aktivnog sudjelovanja u društvu i sl.
Nositelj projekta je Centar za mladež Zaprešić
Osnivanje Lokalnog info-centar za mlade grada Zaprešića dugogodišnji je strateški cilj Centra za mladež Zaprešić koji je donošenjem Lokalnog plana djelovanja za mlade grada Zaprešića za razdoblje od 2015. do 2020. godine prepoznat kao i područje interesa lokalne jednice samouprave. 

U poglavlju „Aktivno sudjelovanja mladih u društvu“ podupire se razvoj sustava informiranja i savjetovanja mladih te poticanje osnivanja lokalnog informativnog centra za mlade. Grad Zaprešić, kao nositelj mjere, te uz potporu suradnika u provedbi među koje se svrstao i Centra, za vrijeme trajanja ovog lokalnog plana planira poticati i osigurati finacncije i resurse za informiranje mladih. 
Ciljevi projekta

Općim ciljem projekta pridonosimo jačanju kapaciteta lokalne zajednice za rad s mladima kako bi se unaprijedio sustav informiranja i savjetovanja mladih. Podizanjem organizacijskih kapaciteta udruga i javnih ustanova po pitanju informiranja i savjetovanja mladih planiramo podići kvalitetu života mladih.

Provedbom projektnih aktivnosti Lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića doprinosimo ostvarenju sljedećih specifičnih ciljeva:
 
  1. informirati građane, organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije o postojanju Lokalnog info-centra za mlade grada Zaprešića i njegovim aktivnostima
  2. povećati razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima u lokalnoj zajednici
  3. povećati razinu informiranosti mladih o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici te povezivati mlade s istima ovisno o njihovim potrebama
  4. razviti vještine i sposobnosti mladih koje će im pomoći u suočavanju s društvenim i životnim izazovima
  5. povećati razinu aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici te u procesima donošenja odluka

Partneri i suradnici

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalnim info-centrom za mlade Zagreb (Udruga Zamisli), Srednjom školom Ban Josip Jelačić, Udrugom studenata grada Zaprešića i Udrugom IKS, te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Zaprešića, KGZ Gradskom knjižnicom Ante Kovačića Zaprešić i Mrežom udruga Zagor.

Projekt traje od 1. studenog 2016. do 31. srpnja 2017. godine.


Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta usmjerene su na informiranje, savjetovanje i edukaciju mladih putem tribina/predavanja, newslettera, društvenih mreža, e-maila, telefona i osobnim kontaktom te ponudom edukacija kroz cijelo vrijeme trajanja projekta.
 
Voditeljica projekta Lokalni info-centar za mlade grada Zaprešića
Anamarija Juroš, magistrica socijalnog rada i magistrica socijalne politike
Programska voditeljica za mlade
mail: anamarija@czmz.hr  
tel/fax: 01/3311-711
mob: 091/732-8744
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Centra za mladež Zaprešić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp