Copy
Evidencija volonterskih sati 
View this email in your browser

Evidencija volonterskih sati

Budući da je vrlo važno evidentirati volonterske sate, radi volontera i samih organizatora volontiranja, u nastavku teksta ukratko ćemo vam predstaviti na koje načine možete voditi vlastitu evidenciju.

Vođenje evidencije volonterskih sati

Jedan od „dosadnih“ poslova uvijek je vođenje evidencije, kako o učinjenim uslugama, tako i o uključenim volonterima i njihovom doprinosu. Ako vodite kvalitetnu evidenciju, moći ćete svakome, pa i donatorima, pokazati kolika je dodana vrijednost koju vaša organizacija ostvaruje.

Postoje određeni predlošci koji olakšavaju prikupljanje ovih informacija, ali ih na jednostavne načine možete izraditi i sami. Bitno je da sadrže informacije koje će vam olakšati vođenje baze volontera.
Primjeri  relevantnih informacija su: osobni podaci volontera (ime i prezime, OIB, mjesto i godina rođenja), volonterska pozicija i njezin kratki opis, angažman na volonterskoj poziciji, evidencija sati po mjesecima  i sl.

Upute za ispunjavanje volonterske knjižice

Organizatori volontiranja i volonteri volonterske knjižice mogu kupiti u regionalnim volonterskim centrima koji djeluju u njihovoj blizini. Organizatori volontiranja sa zaprešićkog područja sve informacije mogu dobiti u regionalnom Volonterskom centru Zagreb, Ilica 29.

Volonterska knjižica je spomenar, skup informacija o interesu i radu volontera koji je posjeduje. Dokaz je o stečenom iskustvu, motiviranosti volontera i njihovom doprinosu za opće dobro. Evidencija volonterskih sati u volonterskoj knjižici je ekvivalent potvrdi o volontiranju koju je organizator volontiranja dužan izdati.

S unutarnje strane korica potrebno je ispuniti osnovne osobne podatke volontera kako bi bilo vidljivo čija je to knjižica. Ime i prezime uz potpis volontera su obavezni dok je ostale podatke poželjno ispuniti. U prvom dijelu knjižice vodi se evidencija volontiranja, tj. upisuju se odrađeni volonterski sati volontera. Ispunjava ih organizator volontiranja.

Potrebno je upisati sljedeće: osnovni podaci (naziv i sjedište) i ime kontakt osobe organizatora volontiranja, trajanje volontiranja (npr. lipanj – rujan 2015.), broj odvolontiranih dana/sati (npr. 3 dana/15 sati), kratki opis aktivnost volontiranja (npr. prevođenje tekstova s hrvatskoga na engleski jezik), potpis i pečat ovlaštene osobe organizatora volontiranja. Ukoliko postoji potreba, na svakoj stranici knjižice postoji prostor za dodatne komentare organizatora volontiranja – preporuke, pohvale volonteru i sl. Volonter s odgovornom osobom organizatora volontiranja treba dogovoriti način i dinamiku ispunjavanja volonterske knjižice. Tako je, prema dogovoru, evidenciju volonterskih sati moguće voditi nakon svake odrađene aktivnosti, na kraju mjeseca ili nekoliko puta godišnje.

Kako bi organizator volontiranja znao koliko volonter ima volonterskih sati poželjno je da volonter vodi svoj dnevnik volontera, u koji upisuje odrađene aktivnosti i vrijeme koje je u njih uloženo. U volonterskoj se knjižici ne evidentiraju sati za koje je osobi isplaćen honorar ili bilo kakva druga novčana naknada. Organizator volontiranja je odgovoran za podatke koje upisuje u volontersku knjižicu. Osim toga, u volonterskoj knjižici postoje osnovne informacije o volonterstvu, načelima volonterstva te pravima i odgovornostima volontera.

U drugom dijelu knjižice vodi se evidencija edukacije koje je volonter prošao za vrijeme svog volonterskog angažmana. To može ispunjavati organizator edukacije, organizator volontiranja ili sam volonter. Potrebno je upisati sljedeće:
  • naziv edukativnog programa (npr. radionica nenasilne komunikacije)
  • trajanje edukativnog programa (npr. 14. - 16. siječnja 2016.)
  • odgovorna osoba/organizacija (tu se upisuje ime/naziv onoga koji je edukativni program organizirao)
  • napomene – upisati informacije o samom edukativnom programu – npr. stečena iskustva volontera, teme edukacije i sl.
(izvor: http://volonterski-um.eu/wp-content/uploads/2014/04/upute_VOL_KNJIZICE.pdf)
 
 
"Organizator volontiranja treba biti upoznat s obvezom redovne evidencije volonterskih sati koje prikupi volonter/ka te obvezom podnošenja godišnjeg izvještaja o istima Ministarstvu socijalne politike i mladih, sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu."
Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2015. godinu

Ministarstvo socijalne politike i mladih donijelo je u 2015. i izmjene obrasca izvješća organizatora volontiranja na koje biste trebali obratiti posebnu pozornost.

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2015. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem nove web aplikacije.

Izvješće o organiziranom volontiranju podnosi se putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj poveznici: http://volonteri.mspm.hr/.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Rok za dostavu izvješća je 28. veljače 2016. godine. Organizatori volontiranja, koji su proteklih godina dostavljali izvješća, postupak registracije moraju ponoviti, a upute će dobiti na svoje e-mail adrese izravno od MSPM-a.

Detaljnije upute o registraciji možete pročitati klikom na poveznicu „Korisničke upute” koja se nalazi na početnoj stranici aplikacije.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 104/15) svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.
(izvor: http://www.mspm.hr/novosti/vijesti/obavijest_organizatorima_volontiranja5)
Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte Centar za mladež Zaperšić ili voditeljicu Lokalnog volonterskog centra Zaprešić:

Anamarija Juroš
mail: anamarija@czmz.hr  
telefon: 01/3311-711


 
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp