Copy

november 2021

Laatdienst 7 november 2021

Thema: God, bent Gij mij vergeten? (psalm 42)

Psalm 42 is een bekende psalm, de eerste woorden, moede hinde, of hijgend hert komen al het eerst in me op. Vele vertalingen zijn er van. Het dierbaarste is mij de vertaling in het Twents
van G. Morsink in het Twents psalmbook. Dat komt omdat die taal mijn eerste taal is en direct mijn ziel raakt, maar die is voor de binnenkamer, niet voor de liturgie.
Psalm 42 is een psalm van verlangen, verlangen naar geborgenheid, verlangen naar God.
De vraag: God, hebt Gij mij vergeten? Is een vraag die vele lagen heeft. Die vraag gaan we verkennen in de Laatdienst van 7 november waar herdenken, en herinneren een plaats zullen hebben.

7 november 2021; 11.00 uur
Oudegracht 187 (Lutherse kerk)
Voorganger: Gonny Loman

Van de coördinatiegroep

Welkom (terug) in onze viering van november. Een viering waarin we elkaar weer hopen te ontmoeten.
Komende viering veranderen we nog niet veel met de aanpak rond corona ten opzichte van de eerste viering in oktober. En dat betekent, dat we de volgende drie punten onder uw aandacht willen brengen:
  • het verzoek is en blijft: mocht u coronagerelateerde klachten hebben, wilt u dan thuis blijven?
  • om geen extra risico’s te lopen, wat bij het breken van het brood en drinken of dopen van de wijn uiteraard aan de orde is, hebben we besloten nog niet te starten met brood en wijn tijdens onze viering.
  • na afloop kunt u, als u dat fijn vindt, uw naam en telefoonnummer achterlaten, zodat wij u zo nodig kunnen bereiken.
Tot ziens en we heten u op voorhand al van harte welkom bij de viering op 7 november om 11.00 uur in Lutherse Kerk aan de Oude Gracht; met na afloop weer het vertrouwde bakkie koffie, thee tijdens het moment om samen even bij te praten.
 
Tot ziens,
namens de coördinatiegroep,
 
Heleen de Boer

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van oktober: 
  • Goede doel (Asmik): € 170
  • Laatdiensten: € 250
Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp