Copy

oktober 2021

Mens waar ben jij?

3 oktober a.s. zal de eerste Laatdienst weer plaatsvinden. Gelukkig. Een verademing na zo lang elkaar te hebben gemist. Eindelijk kan het weer! Op zich al een feestelijk moment elkaar weer te mogen ontmoeten als laatgemeenschap. Komend jaar zal er steeds een thema zijn van bijbelverzen die eindigen met een vraagteken. Als voorbereidingsgroepje hebben we ons beziggehouden met een oervraag uit het scheppingsverhaal: MENS WAAR BEN JIJ?? Een vraag van de Eeuwige aan de mens die de ontmoeting schuwt. Komend uit de coronawoestijn wel een overweging waard. In beeldtaal en met beeldspel willen we dit thema dichtbij brengen. In teksten, liederen, koorzang (!) samenzang en gebed hopen we op nieuwe start, want beter Laat dan nooit. Welkom!

Ferdinand van Melle

3 oktober: Adam waar ben je ? (Gen. 3)
voorganger: Ferdinand van Melle
(em. Predikant KPN, geestelijk verzorger justitie)
Oudegracht 187, aanvang 11.00 uur

Wat fijn dat het weer kan!

Op zondag 3 oktober a.s. start het nieuwe seizoen van de Laatdiensten. De vieringen beginnen om 11.00 uur, uiteraard in de Lutherse kerk. En daarbij vragen wij iedereen om zich, net als in de paar vieringen in het afgelopen seizoen, aan de richtlijnen van het RIVM te houden:
  • iedereen is welkom, dus we hebben geen beperkingen meer in aantallen,
  • bij klachten graag een keertje overslaan,
  • en kom vooral als je negatief getest bent of gevaccineerd bent.
Wij kijken ernaar uit: we gaan elkaar weer zien, samen vieren, samen zingen en na afloop genieten van een goed gesprek onder het genot van een frisje.

Tot ziens op zondag 3 oktober,
lieve groet, namens de hele coördinatiegroep,
Magda van Keulen, Gonny Loman, Ineke Bruning, Arianne Hartenberg, Heleen de Boer

Vragen in de Bijbel

Is het jaarthema voor 2021/2022. U heeft er al eerder over gelezen.
Als alles goed gaat is de nieuwe folder op 3 oktober beschikbaar.
Downloaden kan ook: jaarfolder

Paradijs gezocht (1960)

...

Toen kwam het paradijs.

Daar welde uit te weinig bessen bitter water

ijs en grijze hemel zwijgende grond en lui zaad

paradijs.

 

We stonden erbij te kijken blootsvoets

en wisten dit was het paradijs

en onderweg bespraken wij het met elkaar.

En God, die voorbij kwam, zei: Werk.

 

Wij dachten hard na en werkten lang

maar nog altijd waren de bessen schaars

en de grond hard en koud

en we mopperden en zeiden; paradijs?

we wisten niet dat we dat al hadden gehad.

 

Daar moest God om schateren

Mozes krabde zijn hoofd en Jezus zei

Je kunt het terug verdienen.

 

Maar wij waren moe en zat van het manna.

 

Dus de dagen vóór God krijgen we niet meer terug

en nu sterven we als het moet

dalen af in het paradijs

en gaan niet langer onze eigen wegen.

 

Wayne Schlepp (1931)

Op zondag 19 september werd het Joods Namenmonument in Amsterdam geopend, een herinnering aan al die mensen die tijdens de tweede wereldoorlog werden vermoord in concentratiekampen.
Het ontroerde me, de muziek, de woorden, de manier waarop het in beeld gebracht werd. Als vanzelf pakte ik de bundel met Joodse poëzie, Paradijs gezocht vertaald en ingeleid door Kees kok, en vond deze woorden.

Paradijs, een belofte, een toekomst droom, of is het al voorbij? Vaak besef ik pas hoe waardevol of belangrijk iets is als het voorbij is, weg is. De coronacrises heeft veel veranderd, niets is meer vanzelfsprekend, het wordt nooit meer zoals het was. Is dat erg? Is ooit elke dag dezelfde? Met het klimmen der jaren verliezen we van alles maar we gooien ook van alles overboord. Als ik teruglees wat ik eerder heb geschreven denk ik elke keer, nu zou ik het anders doen.

Namen in steen, om niet te vergeten, om te herinneren dat het leven elke dag een opdracht is, nieuwe uitdagingen kent. Woorden, muziek, liederen, het voedt de mens met kracht en liefde, met hoop.

Gonny Loman

Nieuwsbrief Asmik Armenië

Graag brengen wij u weer op de hoogte van wat Stichting Asmik-Armenië, samen met haar Armeense contacten, bewerkstelligt. Met financiële hulp van donateurs is het mogelijk om deze projecten te realiseren.
Project 1 / Ontwikkelingen Mobiel Team Armenië (MTA)
Het eerste project waarover wij wat willen delen is het MTA. Vorig jaar heeft het bestuur in overleg met dr. Lusine Antonyan (onze contactpersoon in Armenië), besloten om een Mobiel Team Armenië op te richten.
Wat is het Mobiel Team Armenië?
Lees verder...

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Na lange tijd, de laatste vergadering vond plaats op 20 januari 2020, heeft de ARK de draad op 14 september 2021 weer opgepakt. In de tussentijd kwam het dagelijks bestuur wel regelmatig bij elkaar en bracht daarvan verslag uit aan de leden van de ARK. Maar bij elkaar kunnen komen is toch echt anders! De activiteiten van de ARK hebben ook stilgelegen met uitzondering van de paasacties in 2020 en 2021. Het was gelukkig mogelijk deze acties door te laten gaan. Tijdens de vergadering op 14 september werden ervaringen uitgewisseld over de afgelopen periode waarin men niet op de gebruikelijke manier naar de kerk kon gaan. Voor alle (aanwezige) ARK-leden geldt dat men het op de één of andere manier mogelijk heeft gemaakt de diensten online te volgen. Daarbij bereikte men ook mensen die niet naar de kerk (kunnen) komen. Soms was dit aantal hoger dan het aantal bezoekers van de fysieke diensten. Deze online-diensten worden ook na “corona” overal voortgezet. Het gemis aan fysieke ontmoetingen werd ook breed gedeeld.
Lees verder op de website van de ARK

Agenda

Op Adem

Op Adem in de Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen
Ook in de Remonstrantse kerk zijn de Op Ademvieringen weer begonnen.
U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden en de zanggroep ondersteunt weer de samenzang.
De eerst komende Op Adem is op zondag 17 oktober, inzingen 10.45 uur, aanvang 11.00 uur
thema: Een steentje om bij stil te staan.
voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant PKN geestelijk verzorger justitie)

Giften zijn altijd welkom:

  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp