Copy

april 2021

Pasen 2021


Lof der duisternis

Ik heb den dag van heden doorgebracht
zoals hij voor een oude vrouw kan wezen:
wat gewerkt, wat gewandeld, wat gelezen,
en over vele dingen nagedacht.

(...)

Nu is na den avond de nacht gekomen:
‘k lig in het duister in het warme bed;
als een plant, in een perk in ‘d aard gezet,
voel ik mij in de stilte opgenomen

(...)

Buiten vieren miljoenen sterren feest,
daar straalt door heel de nacht hun groot geflonker;
maar binnen heerst het gezegende donker,
dat ook de wonden van het hart geneest
.

Henriëtte Roland Holst

Vorig jaar toen ik in april een stukje schreef voor Pasen had ik niet vermoed dat Pasen ook dit jaar weer anders is dan gedacht. Weer geen volle kerken met de liturgieën van het Paastriduüm, weer geen Matthäus Passion, wel via Zoom of internet. Het is een vorm maar voor mij werkt het niet; ik ruik de kaarsen niet, mis de duisternis die overgaat in licht, de sfeer van een kerkgebouw, de mensen, het zingen, het samen zingen, ik mis het zo!
Toch heb ik me verzoend met het leven van nu; rustig, soms saai, een kleine kring van mensen.
Dit jaar van corona was een jaar van nieten; geen vakantie, geen feestjes, niet naar theater, bioscoop of museum. Alsof de duisternis gewonnen heeft van licht.
De dood bracht verdriet en gemis; mijn buurvrouw stierf, een goede vriend, een dierbare nicht, en alle afscheid in kleine kring. Het gedicht van Henriëtte Roland Holst verwoordt mijn stemming, een sfeer van nadenken, duisternis die toch troost biedt, en het verlangen en de hoop op nieuw leven, nieuw licht niet kan verjagen. De stilte kan ook louterend zijn al is het soms moeilijk daar te komen, te veel verlangens dringen zich op, het vraagt oefening en geduld. En als dat lukt dan stroomt een vrede door mijn ziel en zijn er woorden die helen en troosten.
Ik wens u toe, vrede, liefde en geduld. Gezegende Paastijd!!

25 maart 2021
Gonny Loman

Seizoen Laatdiensten 2021/2022

2019/2020 was een vreemd seizoen, drie keer was er Laatdienst Anders en toen kwam er een nieuwe lock-down door de coronapandemie. Er was nog de hoop dat het niet al te lang zou duren maar inmiddels is het besluit gevallen dit seizoen geen Laatdiensten of Laatdienst Anders meer te organiseren. Inmiddels is wel het vaccineren begonnen en is de hoop dat in de zomer het leven weer wat normaler gaat worden. Ook is er de verwachting dat we in oktober weer kunnen beginnen met de Laatdiensten. Waarschijnlijk nog niet op de oude leest, maar hopelijk zijn er mogelijkheden, hoe en wat, we houden u op de hoogte.
Het programma dat we maakten voor 2020/2021: Vragen in de bijbel, komt nu aan bod.
De invulling van de voorgangers is nog niet helemaal rond; er zijn nog twee open plaatsen.
Verdrietig is het dat Bill van Schie moest afhaken wegens ziekte. Bill is getroffen door kanker, na operatie en behandeling leek het eerst weer beter te gaan maar nu is het opnieuw spannend.
Hoe en of het Laatkoor weer kan starten is ook nog onzeker. Blijf bidden en hopen op goede berichten.
Inhoudelijk is dit het beoogde programma voor 2021/2022:
 

Vragen in de Bijbel.

Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats?
In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen.
Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!

Op Adem in de Remonstrantse Kerk

De Remonstrantse Kerk van Alkmaar is tijdens de lock-down overgaan op digitale vieringen via YouTube en kerkradio. De Op Adem-vieringen van januari en februari gingen niet door maar in maart is het weer opgestart. Op de website van de Remonstranten vindt u alle informatie

Giften zijn altijd welkom:

  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp