Copy

april 2020

Geen vieringen in april en mei

Waarschijnlijk geheel ten overvloede: de Laatdiensten in de maanden april en mei gaan niet door. Hoe het allemaal verder gaat weet nog niemand. We nbsp;houden u op de hoogte.

Voor nu hoop ik dat iedereen elkaar ook op afstand in de nabijheid houdt. Laten we naar elkaar omzien, aan elkaar denken en elkaar ter hulpe zijn, waar dit mogelijk is.
Heel veel sterkte en Gods Zegen voor iedereen.

Hartelijke groet, namens de coördinatiegroep,
Heleen de Boer
Ook de Op Adem... diensten gaan voorlopig niet door, evenals de oecumenische viering op 7 juni. De feestweek voor de oecumene is afgelast.

Wat dan?

Veel kerken maken gebruik van uitzendmogelijkheden via de eigen website, of via platforms als kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl of youtube. We hebben voor u gezocht op de websites van gemeenschappen die aangesloten zijn bij 2 of 3 bijeen. In ieder geval de onderstaande gemeenschappen hebben wekelijks een viering die te beluisteren of te zien is via internet, vaak ook achteraf:

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van maart: 
  • De Engelenbak: € 241
  • Laatdiensten: € 202
  • Koffiepotje: € 7,50
Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 12:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp