Copy

december 2020

Nog steeds zitten we in het schema van Laatdienst Anders, om 11 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht, een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten. Geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Laatdienst 6 december

Is crisistijd 'psalmentijd'? Meeroepen met de psalmdichters door de eeuwen heen?
De Laatvieringen maakten in ieder geval die keuze dit seizoen. Ditmaal aan de hand van Psalm 80; Keer ons lot ten goede, wordt er gebeden. Maar wie gaat dat doen? God? In de psalm worden daarbij meerdere beelden genoemd: herder, wijngaardenier, ouder en/of priester. Kunnen wij ook iets met die beelden?
Yvonne Bos.

Organisatorische regels / aanmelden

Met inachtneming van de regels van het RIVM kunnen er in de Lutherse kerk 30 mensen op 1,5 meter afstand. Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten. U moet zich dus opgeven als u er bij wilt zijn.
De normale regels gelden nog steeds:
 • Bij coronagerelateerde klachten: niet komen
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Geen handen schudden
 • Nies in je elleboog
 • Houdt de looprichting in de gaten: (binnenkomen via de voorkant (Oudegracht), verlaten aan de zijkant (Baangracht)
 • Desinfecterend middel staat bij de ingang
 • Beperk het gebruik van het toilet (liever niet)
 • Neem je jas mee naar je zitplaats
 • Er is geen koffie na afloop
 • Blijf buiten, na afloop niet bij elkaar staan (1,5 meter)
Aanmelden kan heel eenvoudig via de website www.laatdiensten.nl of via deze link, tot de dag voor de dienst, 12:00 uur.
Bij het aanmelden de vraag om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer en met hoeveel personen uit een huishouden je van plan bent te komen.
Eventueel afmelden kan met het hetzelfde formulier. U geeft dan een ander de gelegenheid te komen.

Agenda

Op Adem...

Op adem is een initiatief van verschillende kerken voor een moment van stilte en bezinning op de derde zondag van de maand in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen.
Ook op adem heeft wegens corona een aangepaste vorm.
Ook hier geldt dat u zich moet aanmelden als u erbij wilt zijn.
Het thema van 20 december is: Het licht schijnt in de duisternis. Een cilché? 
Voorganger: Niek de Wilde (prot. theoloog docent Bijbelwetenschappen) 

Aanvang: 11.00 uur
Aanmelden op vrijdag of zaterdag voor de dienst tot 18.00 uur bij Pauline van Veen. 
Bij voorkeur per mail: pauline.vanveen@xs4all.nl (of tel. 072 511 08 68)

In de Remonstrantse kerk zijn twee Kerstvieringen: 24 december 19.30 uur en 25 december 10.15 uur. In beide diensten is ds. Pieter Krobee voorganger. Ook voor deze diensten moet u zich aanmelden.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van november was € 130. 

Giften zijn altijd welkom:
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp