Copy

April 2020 - 2

Pasen 2020

Het Paasfeest zonder de liturgie van de Goede Week en Pasen, het is surrealistisch.
Nooit gedacht dat ik met Pasen niet in een kerk zou zijn met medegelovigen.
Pasen, het feest van licht en leven, de natuur ontvouwt zich, de vogels in rep en roer in mijn tuin.
En toch ligt over al dat jonge groen nu een grauwsluier, dood en angst waard door de hele wereld.
En met de psalmen bid ik:
God weet komt het goed... een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst

Die bede, die verzuchting, die hoop, is dat niet het verlangen van de mensheid over heel de wereld die nu geteisterd wordt door een onzichtbare vijand, Corona, de dood?

God weet komt het goed... het is het verlangen van Pasen, de kern de bron.
Elk jaar opnieuw wordt overal ter wereld met Pasen gebeden en gezongen, en ook nu maar dan in binnenkamers, in harten van mensen, het verlangen is niet te stuiten, de hoop niet uit te roeien;
God weet komt het goed…

God weet het komt goed…
een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst…
God weet het komt goed! Licht overwint de duisternis, er is bevrijding en uittocht… Langzaam neemt de dreiging af, heel voorzichtig nog, maar er is hoop.
Mensen helpen elkaar, gemeenschapszin is voelbaar, woorden die bijna niet meer bestonden, ze bestaan: rechtvaardigheid, inzet, bemoediging, trouw…
Voorzichtig breken ze baan, als ik de aarde omwoel, de wortels ruimte geef, de natuur de ruimte geef, het leven koester…
Het is al een keer gebeurd, een mens door de dood heen.
God weet het komt goed, een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst.

De dagen lengen, de bomen botten uit, het leven baant zich een weg…
En toch is er voor velen nog verdriet en eenzaamheid, beproeving. Geef niet op!
Al die verhalen, ze mogen er zijn, ik draag ze mee, en in gebed mag alles bij God gebracht worden.

God weet het komt goed, een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst.

8 april 2020
Gonny Loman

Meditatiemoment voor stille week


Paradijsvogel: de vrouw van Pilatus
Waarom deze meditatieve bijdrage voor de Stille Week vraag je wellicht? Het is vanwege de bijzondere omstandigheden die maakten dat de Laatviering voor april moest worden geschrapt. Inmiddels waren Ria, Annego, Magda en ondergetekende al enkele malen bijeengeweest om na te denken over paradijsvogel Claudia, de vrouw van Pilatus. We ontdekten bijzondere dingen in onze gesprekken die ik graag in een bepaalde vorm wil gieten. Daarnaast is er een lied, een gebed, een gedicht en nadere info over de hoofdpersonen. Deze meditatiemomenten delen wij op afstand graag met jou. En zo toch een beetje samen. Beter Laat dan nooit. We hopen dat je er iets aan hebt. We wensen je een goede en stille week, juist nu.
Ferdinand
lees verder

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Paasgroet

Het lijkt erop dat alles in deze moeilijke tijd tot stilstand komt. Dat geldt ook voor de activiteiten van de Alkmaarse Raak van Kerken. Vergaderingen gaan niet door, de Feestweek van de Oecumene is afgelast.
Maar onze verbondenheid met elkaar blijft overeind. Deze paasgroet is daarvan een teken.
Want we laten elkaar ook in deze tijden niet los.

De Heer is waarlijk opgestaan!   
Sterker dan de dood zijn liefde 
Als een rots zo vast zijn trouw  
Een metgezel, Hij,
Nooit op afstand,
Maar rakelings nabij


Met dank aan Nielspeter Jans
voor gedicht en foto

Paaspakkettenactie 2020

Elk jaar, in de week voor Pasen, bezorgen vrijwilligers van de kerken zo’n 250 paaspakketten bij mensen met een smalle beurs. De levensmiddelen die via de kerken worden ingezameld worden aangevuld met aangekochte levensmiddelen en bezorgd in grote dozen.
Door de Coronacrisis kan dat dit jaar niet doorgaan. Goederen inzamelen via de kerken lukt ook niet omdat de diensten en vieringen zijn vervallen. Met meerdere mensen tegelijk dozen inpakken in een kleine ruimte gaat evenmin. 
Gelukkig is een crisisbestendige oplossing gevonden. Er worden geen dozen ingepakt, geen goederen verzameld. Wel worden tegoedbonnen per enveloppe bezorgd op bijna 300 adressen in Alkmaar, Heiloo, Schermerhorn, Langedijk en Heerhugowaard. Dankzij de gulle gevers die hun bijdrage nu gestort hebben op de rekening van de ARK is dit toch mogelijk geworden. Ruim 5000 euro kwam binnen en dat bedrag is besteed aan de tegoedbonnen.
De kerken in Alkmaar zijn actief via onder andere deze paaspakkettenactie, onderling pastoraat en hulp. Veel diensten worden lokaal of landelijk via youtube uitgezonden. Ook een manier om betrokken op elkaar te blijven. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op www.okkn.nl , www.pg-alkmaar.nl of www.legerdesheils.nl.
Vanuit diverse hoeken wordt in deze tijd aangeboden om anderen te helpen. Van oudsher bieden kerken graag een luisterend oor, ook nu.
Op de website van de Alkmaarse Raad van Kerken (www.alkmaarseraadvankerken.nl)  is het adres te vinden van Stichting Present. Aarzelt u niet om daar gebruik van te maken. 
De verwachting is dat de vraag naar hulp de komende tijd zal toenemen. Aanmeldingen van vrijwilligers vanuit de kerken en daarbuiten blijven heel erg welkom!
Via: https://stichtingpresent.nl/alkmaar/vrijwilliger-in-tijden-van-corona/ is hier meer info over te vinden.

Geen Feestweek van de Oecumene in 2020

De ARK heeft besloten de Feestweek van de Oecumene dit jaar niet door te laten gaan.
De huidige coronamaatregelen m.b.t. samenkomsten lopen nu tot 1 juni. Dat is ook het begin van de Feestweek.
Het lijkt ons niet verantwoord om in die week dan gelijk groepssamenkomsten te stimuleren.
Ook is het onzeker of de maatregelen inderdaad tot 1 juni gelden. Het zou zo maar langer kunnen duren.

Ook de Oecumenische viering op 7 juni 2020 gaat niet door.
Wanneer op deze zondag na Pinksteren weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, dan is het goed denkbaar dat elke kerk zijn eigen geloofsgenoten weer in de vertrouwde eigen omgeving zal willen begroeten en ontvangen. 
Eerst met elkaar een nieuw begin vieren en mogelijk ook rouwen is dan belangrijk.
Daarna kunnen we als leden van de ARK weer verder. Want we verliezen elkaar niet uit het oog!

Wim van Houten, voorzitter ARK
Ria de Rijke, secretaris ARK
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 12:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp