Copy

december 2021

Laatdienst december afgelast

Lieve Laatdienstbezoeker, -ster,

Helaas, ondanks een goede, nieuwe start in oktober jl met onze Laatviering, moeten we ook dit seizoen overwegen wat wijsheid is met onze vieringen.

Natuurlijk willen we het liefst bij elkaar zijn en onze maandelijkse viering bijwonen. De andere kant is de nadrukkelijke oproep om mensen niet bij elkaar te laten komen, vooral thuis te werken en met niet te veel mensen (thuis) bij elkaar te komen.

Hoe het ook verder gaat, weten we geen van allen. Vandaar ook, dat we als coördinatiegroep niet te ver vooruit willen kijken, en beslissen. We hebben dan ook op dit moment alleen voor komende viering op 5 december as besloten geen Laatviering te houden.

We zullen u, jou zo goed mogelijk op de hoogte houden over verdere beslissingen rond onze viering(en). Maand voor maand zullen we (waarschijnlijk) daarover een beslissing moeten overwegen en nemen.

Voor nu wensen we ieder van ons een goede, gezonde en inspirerende adventstijd toe.

In het Licht van de Eeuwige,
een groet van verbinding,


namens de coördinatiegroep,
Heleen de Boer

Advent

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

De eerste zinnen uit een vroeg lied van Oosterhuis, het werd en wordt nog steeds veel gezongen, het liefst op de eerste zondag van de Advent. Het is een vondst om de adventstijd zo te beginnen. En het wás ook een vondst in de letterlijk zin van het woord. Oosterhuis heeft die regel niet verzonnen, maar kant en klaar gevonden in volksmissaal waar hij als priesterstudent mee vertrouwd was.
In het volksmisboek, uitgegeven door de paters Benedictijnen van Affligem in 1915, staan die woorden in het epistel van de eerste zondag van de Advent; Romeinen13 vs. 11- 14.
Het oude Kerklatijn staat in de linker kolom, rechts ernaast de vertaling in het Nederlands.
Nox preaecessit, dies autem appropinquavit, zo zegt de Vulgaatvertaling, en daarnaast lees ik:
de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.
Het is naast een vondst ook gewaagd om aan het begin van de Advent direct al te preluderen op de voltooiing; het is nog donker, maar het licht komt! Aan zo’n belofte is in deze tijd van deze langdurige pandemie, zeker behoefte, maar kan ik het ook geloven? Is het een troost in deze tijd van verdeeldheid, onzekerheid en verdeeldheid? Een ding weet ik: zingen helpt; zingen tegen angst en verdriet, tegen alles in.

Helaas geen Laatdienst in december, maar het is Advent, en de kerst komt. Het koor heeft besloten een keer in de veertien dagen toch te blijven zingen onder veilige omstandigheden.
Hopelijk wordt 2022 een jaar waarin ontmoeting en viering weer mogelijk is.

Gonny Loman

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK zou op 16 november 2021 “gewoon” vergaderen maar helaas werden we opnieuw ingehaald door corona. We gingen dus online en liepen de agenda door alsof er niets aan de hand was.

We maakten kennis met ds. Karen Wilson. Zij is sinds september 2021 predikante van de Evangelische Broedergemeente. De EBG heeft in Noord-Holland een nieuwe regionale structuur gekregen die nu vorm moet krijgen. Karen kijkt uit naar een goede samenwerking met de ARK.

Sybren Rozendal, voorzitter van het bestuur van de Zwaan, vertelde wat er allemaal onder de paraplu van de Zwaan valt: het inloophuis, het Steunpunt Verlies en Rouw, Chaja en Alkmaar Taal Thuis, het taalcafé voor statushouders. Op www.dezwaan-alkmaar.nl is informatie over de Zwaan te vinden.

Er werden ervaringen uitgewisseld over de manier waarop in de periode van Allerheiligen en Allerzielen aandacht wordt geschonken aan overledenen en aan mensen in rouw. Een aantal kerken stelde hun gebouwen open voor het aansteken van een kaars, het laten noemen van namen van overleden dierbaren en het luisteren naar teksten en muziek. Al deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor mensen van binnen én van buiten de kerk. Op deze manier wordt zichtbaar dat de kerken er voor iedereen zijn.

De ARK maakte met het instellen van een voorbereidingscommissie voor de Week van de Oecumene een start met het organiseren daarvan. We hopen dat het in 2022 wel door kan gaan!

Ria de Rijke
secretaris ARK
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp