Copy

juni 2021

Zomer 2021


Wandeling

Onze gesprekken werden langzaam
onze vragen beantwoordden we met kijken
naar de langzame wereld om ons heen

de dorpen en landerijen in de diepte
de vogels bijna verdwijnend in de hemel

we gingen zitten kijken naar deze prachtige
onverschilligheid van de wereld
naar de overbodigheid van onze vragen.


                                           Rutger Kopland

De langzame wereld van het laatste jaar heeft veel overbodige zaken aan het licht gebracht.
Mijn kijken en luisteren is verdiept, mijn omgeving rijker geworden, ik zie dingen die ik voorheen niet zag. De Oudorper polder waarin ik dagelijks een wandeling maak verrast me iedere keer opnieuw. Ik zag een zilverreiger, een zwarthalszwaan, gele kwikstaarten en veel zwaluwen. De jonge kieviten groeien hard en de grutto’s lijken aan hun tweede leg te zijn begonnen. Nu komen overal voorzichtig de wilde orchideeën omhoog. En natuurlijk veel ganzen met nog meer jongen.
Soms wens ik dat het leven zo langzaam blijft, de lucht leeg, geen drukte, geen volle agenda.
Maar ook verlang ik naar contacten met vrienden en bekenden, naar de repetities van het kleine koortje waar ik in zing, naar kerkdiensten, naar bezoek aan musea en schouwburg.
Ik hoop dat u allen de tijd goed en gezond bent doorgekomen, en dat we elkaar weer ontmoeten hoe en waar dan ook.
Gonny Loman

Beste Laatdienst bezoeker,

Langzaam maar zeker komt er weer wat meer ruimte in de mogelijkheden in onze samenleving, gelukkig, maar het is nog steeds met beperkingen en zorgen. Zoals het er nu naar uitziet hopen we vanaf oktober 2021 de Laatvieringen weer te kunnen oppakken. Hoe precies is nog onzeker; mogen we weer zingen, bestaat de anderhalvemetersamenleving nog, is er nog een limiet aan het aantal bezoekers? Vragen waarop de antwoorden nu nog niet helder zijn. De coördinatiegroep zal over de invulling en de mogelijkheden van de diensten in augustus of september een definitief besluit nemen. We gaan uit van het positieve en denken op een of andere manier in oktober te kunnen starten. Bij de keuzes die we maken kijken we nadrukkelijk naar de besluiten van het Rijk en de adviezen van het RIVM. Wij nemen aan dat u daar begrip voor heeft.

En waar zullen de Laatdiensten zijn?

Via verschillende kanalen, ook van de kerkenraad van de Lutherse Gemeente hebben we gehoord dat de Lutherse Gemeente Alkmaar in financiële moeilijkheden verkeert. Yvonne Bos, predikant tot nu toe, zal op 27 juni, met pijn in haar hart afscheid nemen. Toch zal de kerk nog blijven en in ons laatste overleg met hen is ons toegezegd komend seizoen gebruik te kunnen maken van hun gebouw aan de Oudegracht. Mocht het onverhoopt anders worden dan gaan we opnieuw in overleg en houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de stand van zaken.
Hartelijke groet, namens de coördinatiegroep, Heleen de Boer

Seizoen Laatdiensten 2021 / 2022

Nog even weer Inhoudelijk het beoogde programma voor 2020 / 2021:
Vragen in de Bijbel.
Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats?
In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen.
Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!
          De eerste Laatdienst is dan op zondag 3 oktober om 11.00 uur,
          Thema; Adam waar ben je??
          voorganger Ferdinand van Melle

Agenda

Op Adem in de Remonstrantse kerk

Met Pinksteren opende de Remonstrantse kerk weer haar deuren. Wel met de bekende regels, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand, liederen gezongen door twee zangers, vooraf aanmelden.
De Op Adem-vieringen gaan nu onder die condities weer door.
De eerst komende Op Adem is op zondag 20 juni, aanvang 11.00 uur
thema: Luisteren in de stilte
voorganger: Gonny Loman (r.k. theoloog, geestelijk begeleider CvL)
aanmelden tot zaterdag 19 juni 12.00 uur bij: Pauline van Veen pauline.vanveen@xs4all.nl
Remonstrantse kerk aan het Fnidsen.

De vieringen in de Remonstrantse kerk zijn ook digitaal te volgen. De kerkdiensten worden rechtstreeks (beeld en geluid) uitgezonden via www.kerkomroep.nl. U kunt ook kiezen voor alleen geluid. De uitzending blijft ook na afloop beschikbaar.

Giften

Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp