Copy

Februari 2021

Al bijna een jaar is het leven anders; geen of weinig contacten, na 21.00 uur binnen blijven, niet op reis, niet winkelen, gelukkig nog wel wandelen. En wachten, wachten tot het beter wordt, wachten op vaccinatie.
Ondertussen wordt het land geconfronteerd met rellen, groepen die misbruik maken van alle omstandigheden en zo kunnen de echte protesten niet gehoord worden.
Wat is er met de wereld aan de hand?
In Amerika werd het Capitool, zetel van de volksvertegenwoordiging, bestormd. Maar een nieuwe president, die nog steeds door een groep niet erkend wordt omdat ze niet meer geloven in de democratie, deed zijn intrede. De jonge dichteres Amanda Gorman (22) sprak, op de dag van de inauguratie, woorden die nog lang zullen nagalmen, tenminste dat hoop ik. Zij liet zien dat woorden er toe doen; woorden kunnen verwonden, kapot maken, en daar zien we heel wat voorbeelden van over heel de wereld. Als iemand een platvorm heeft om te spreken geeft dat verantwoordelijkheid; dat liet deze jonge vrouw met verve zien. Poëzie, zo vindt ze, is niet alleen maar bedoeld om de schitterende lichtval op een boomkruin te beschrijven, poëzie moet gaan over de wereld, en zij geloofd hartstochtelijk dat de wereld nog kan helen. Het gedicht ‘The Hill We Climb’ deed vele harten goed, het zong nog lang na in mijn hoofd. De volledige tekst* en vertaling probeer ik nog te bemachtigen. Ik vertrouw erop dat er bundels van haar poëzie binnen niet al te lange tijd ook hier verkrijgbaar zullen zijn.
Als sinds maart 2020 zijn er geen Laatdiensten meer in de gewone vorm. In oktober begonnen we voorzichtig met ‘Laatdienst Anders’ en na drie keer stopte dat weer en of het nog weer kan de komende tijd is de vraag. De januaridienst was voorbereid, het thema ‘woestijn’ zou op verschillende manieren verwoord en verbeeld worden. Ook deze woestijn, van de pandemie is nog niet voorbij. Het Bijbelse volk Israël zwierf 40 jaar door de woestijn, Jezus verbleef er 40 dagen, en uiteindelijk kwam er redding. Verhalen, gedichten ze helpen me vol te houden, de hoop niet te verliezen, niet te vervallen in ironie en pessimisme.
Voorlopig dus geen Laatdiensten, ondanks de vermelding in Samen Verder, hoe jammer ook.
Het wachten is op betere tijden, op dalende besmettingscijfers, op vaccinatie voor iedereen

Laat de moed niet zakken, zorg voor elkaar waar dat kan, en verheug u op het voorjaar.
Vrede en alle goeds.

Januari 2021
Gonny Loman
______________________________________
* Op de website van The Guardian staat de video en de uitgeschreven Engelse tekst van 'The Hill We Climb'. Op de website van Dagblad van het Noorden staat een vertaling in het Nederlands.

Beste belangstellenden van de Stichting Asmik-Armenië, Eenmaal per jaar brengen wij u graag op de hoogte over wat Stichting Asmik-Armenië, samen met haar Armeense contacten, bewerkstelligt. Allereerst willen wij alle donateurs hartelijk bedanken voor de gulle bijdragen, wij vinden het hartverwarmend. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat wij het afgelopen jaar geen werkbezoek aan Armenië hebben gebracht. Ondanks dat, heeft het bestuur niet stil gezeten. Zowel inhoudelijk, als financieel zijn twee grote projecten doorontwikkeld. Wij hopen dat de externe omstandigheden het mogelijk maken om deze projecten in 2021 verder uit te rollen. 
lees verder...

De paaspakkettenactie wordt paasactie

Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken.
Wij organiseren deze actie om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren een extraatje te kunnen bezorgen. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij.

Paasactie, niet langer paaspakkettenactie.
Tot vorig jaar werden in de kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pakketten werden samengesteld. Financiële bijdragen die voor dit doel werden overgemaakt, maakten het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakketten aan te vullen. Op die manier werden in 2019 ruim 250 pakketten bezorgd.
Terwijl de actie in 2020 in volle gang was brak de coronapandemie uit en stond alles op zijn kop.
Wij zijn toen snel overgeschakeld van het samenstellen van pakketten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om deze duurdere vorm van de actie mogelijk te maken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het maakte ons mogelijk om op ongeveer 275 adressen bonnen te brengen!

Na Pasen hebben wij aan de organisaties die adressen aanleveren van mensen die in aanmerking komen voor deze actie, gevraagd om reacties van de ontvangers op deze omschakeling. Deze reacties waren verrassend: men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer gewaardeerd.
Op basis van deze reacties en het feit dat een actie met bonnen gemakkelijker te realiseren is dan het verzamelen van goederen en het maken en bezorgen van pakketten, hebben wij besloten de paaspakkettenactie om te zetten in de paasactie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een “coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.

Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat kan door gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat kan via rekeningnummer NL77 INGB 0002 6852 43 van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paasactie 2021'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!

Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Agenda

Collecte-opbrengsten

Omdat er geen Laatdienst was in januari is er geen opbrengst te melden.

Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp