Copy

mei 2021

Lente 2021

Ondanks de lage temperaturen is de lente begonnen; ’s morgens wordt ik weer gewekt door de vogels; meesjes, merels en een specht laten in de vroege ochtend luidkeels van zich horen.
Het lijkt erop dat het leven weer beetje bij beetje zijn normale gang gaat krijgen. Steeds meer mensen worden gevaccineerd, er lijkt een uitweg uit deze crises al zal het nooit meer zijn als voorheen.
De coördinatiegroep is al een poos niet meer bij elkaar geweest, deze maand hopen we weer live te kunnen overleggen.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik een paar zinnen over Bill van Schie, een van de voorgangers van de Laatdiensten; hij overleed op 17 april en op 22 april was ik bij het afscheid in de Corneliuskerk van Limmen. Een tekst van Augustinus, theoloog en denker (354-430) Wij zijn de tijden liep als een rode draad door de uitvaartliturgie. Ik citeer er enkele regels uit:

Het zijn slechte tijden,
het zijn moeilijke tijden…
dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden,
zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Waarom teleurgesteld zijn?
Waarom mopperen?
De wereld is slecht, jazeker slecht.
Wat is er dan zo slecht aan de wereld?
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht en alles wat daarin is;
de vissen de vogels en de bomen ook niet, al die dingen zijn goed.
Laten we liever goed leven dan worden de tijden ook vanzelf goed
want zo zijn de tijden, zoals wij zijn, zijn de tijden.


Mooie gedachten, nog even actueel als toen Augustinus ze schreef.
Gedachten die Bill inspireerden en hij anderen niet wilde onthouden.
Bij het graf legde ik op zijn kist een steentje, gestolde tranen van verdriet, en van vreugde hem gekend te hebben.
De rouwcirculaire kunt u hier bekijken.

April 2021
Gonny Loman
 

Laatdiensten seizoen 2021/2022

Zoals het er nu uitziet lijkt het volgend seizoen van Laatdiensten op een of andere manier doorgang te kunnen vinden. De eerste zondag van oktober zal er op een of andere manier een Laatdienst zijn.
Ferdinand van Melle zal voorgaan in de eerste dienst uit de serie: Vragen in de Bijbel.
Het complete programma is nog niet ingevuld, maar er is goede hoop dat het weer gaat lukken.
Grote vraag is ook: komt u allen weer naar de Lutherse kerk op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur?

Nog even weer Inhoudelijk het beoogde programma voor 2020/2021:
 
Vragen in de Bijbel
Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats?
In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen.
Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!

Feestweek van de oecumene

De commissie van de ARK die bezig was met het voorbereiden van de feestweek van de oecumene heeft besloten dat de Feestweek wederom niet door kan gaan.
De conclusie was dat we nu te maken hebben met dezelfde (corona-)situatie als vorig jaar.
Volgens de coronamaatregelen kunnen er geen bijeenkomsten met meerdere mensen worden georganiseerd. Wanneer dit wel mogelijk zal zijn is moeilijk voorspelbaar maar het is niet waarschijnlijk dat dat in mei het geval zal zijn.
Contacten en ontmoetingen met elkaar zijn de basis voor de oecumene in Alkmaar en in deze maanden lukt dat niet.

Ook het bestuur van het Orgelfestival besloten het festival met een jaar uit te stellen. Dat betekent ook dat de oecumenische viering in de Grote Kerk, die gepland stond op 20 juni 2021, niet door kan gaan.
Daarvoor in de plaats een oecumenische viering organiseren op 30 mei, de zondag na Pinksteren, is ook geen optie omdat dan nog geen grote groepen mensen bij elkaar mogen komen.
Wat we wel graag willen voorstellen is dat alle kerken en geloofsgemeenschappen van de ARK in de vieringen op eerste Pinksterdag in één of andere vorm aandacht besteden aan lied 697 uit Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk).
De tekst en de muziek is nog te vinden op de website van de ARK, www.alkmaarseraadvankerken.nl
Daarmee  bereiken we toch “Iets gemeenschappelijks” op deze dag.

Het is spijtig dat het nu voor de tweede keer zo loopt.
Maar we houden moed en hoop!
Met vriendelijke groet,
Ria de Rijke, secretaris ARK

De Zwaan is weer open!

Inloophuis De Zwaan is weer beperkt en op afspraak geopend, op dinsdag- en donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.
Voor een afspraak kun je bellen/whatsappen/sms versturen naar 06-28 66 86 46 van maandag t/m donderdag.
Het spreekuur van het ISBA is open op woensdagochtend van 10.30-12.30 uur. Ook hiervoor is een afspraak maken noodzakelijk. Dit kan op nummer 06-30 40 55 00.
Het Steunpunt Verlies en Rouw is geopend op dinsdagmiddag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur. Hiervoor kun je je opgeven per e-mail: steunpunt.dezwaan@gmail.com  of door te bellen met 06-11 44 56 37 of met 06-30 08 86 10.
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp