Copy

Oktober 2020

 Laatdiensten 2020-2021

Als herinnering herhalen we nog een keer het bericht uit de vorige nieuwsbrief. U kunt zich nog aanmelden; er is nog plaats op 4 oktober. Let op: aanvang 11.00 uur!
Aanvullende informatie:
 
Thema: Geborgen, ook in onzekerheid??
voorganger: Gonny Loman
piano: Pieter Rynja

Voor dit seizoen was het programma klaar: jaarthema: Vragen in de Bijbel, alles geregeld, in oktober zouden we weer van start gaan. Maar helaas, de corona-epidemie strooit zand in de wielen.
Begin juli hebben velen de enquête ingevuld, de coördinatiegroep peilde de behoeften en meningen en in reactie daarop het volgende plan:
Het programma van 2020-2021 wordt in zijn geheel doorgeschoven naar het volgende seizoen.
Maar helemaal niets doen is geen optie. We missen al het startmoment en er zijn nog geen koorrepetities. Uit de enquête blijkt wel dat er behoefte is aan samenkomen op een veilige manier, er is behoefte aan bezinning en inspiratie.
Daarom is er op de eerste zondag van oktober (4 okt.) om 11.00 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten.
Helaas geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Organisatorische regels:

Met inachtneming van de regels van het RIVM kunnen er in de Lutherse kerk 30 tot 40 mensen tegelijk aanwezig zijn op 1,5 meter afstand. Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten. U moet zich opgeven als u er bij wilt zijn op 4 oktober.

De normale regels gelden ook voor deze bijeenkomt:
 • Bij coronagerelateerde klachten: niet komen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Geen handen schudden
 • Nies in je elleboog
 • Houd de looprichting in de gaten
 • (binnenkomen via de zijkant, verlaat de kerk aan de voorkant)
 • Desinfecterend middel staat bij de ingang
 • Beperk het gebruik van het toilet (liever niet)
 • Neem je jas mee naar je zitplaats
 • Er is geen koffie en thee na afloop
 • Blijf buiten, na afloop, niet bij elkaar staan.

Aanmelden:

Vanaf nu kunt u zich aanmelden, heel eenvoudig via de website www.laatdiensten.nl of via deze link.
Bij het aanmelden wordt gevraagd om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer en met hoeveel personen uit een huishouden u van plan bent te komen.
Als het aantal aanmeldingen de capaciteit overstijgt houden we de volgende keer rekening met het toekennen van de plaatsen. We proberen zoveel mogelijk iedereen recht te doen. U moet zich dan wel weer aanmelden.
Na elke bijeenkomt zullen we peilen of doorgaan op deze weg dit seizoen zin heeft en of er aanpassingen nodig zijn. U kunt ook ongevraagd uw ideeën en meningen doorgeven via secretariaat@laatdiensten.nl
Kortom, we gaan proberen elkaar in het komende seizoen te bemoedigen en te inspireren en zo ook de contacten die er zijn vast te houden.

Een hartelijke groet van de coördinatiegroep:
Heleen de Boer, Ineke Bruning, Arianne Hartenberg, Magda van Keulen, Gonny Loman.

Op adem...

Op adem… is een initiatief van verschillende kerken voor een moment van stilte en bezinning, op de derde zondag van de maand in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen.
Na een pauze van een half jaar gaan de vieringen in aangepaste vorm weer door.
Ook hier geldt dat u zich moet aanmelden als u erbij wilt zijn
Het thema van oktober is: Zie mij aan zoals ik ben, over de zin het dagelijkse.
Voorganger: Aly Vader (prot. theoloog, geestelijk verzorger)
Aanmelden op vrijdag of zaterdag 16 en 17 oktober tot 18.00 uur bij Pauline van Veen. Bij voorkeur per mail: pauline.vanveen@xs4all.nl (of tel. 072 511 08 68)
Aanvang: 11.00 uur

 
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp