Copy

Pinksteren 2020

Het lijkt wel zomer, en het is nog maar Hemelvaart vandaag, de dag waarop ik nu schrijf.
Ik bekeek foto’s van 50 jaar geleden, ik ging dauwtrappen met een vriendin, we dragen een lange broek en een jas. Er is veel veranderd in 50 jaar.
Volgende week Pinksteren, en al vele jaren organiseert de ARK in de week erna de feestweek van de oecumene, die wordt afgesloten met een oecumenische viering op de zondag na Pinksteren.
De eerste zondag van juni dit keer, traditioneel de laatste Laatdienst van het seizoen en dus dit jaar gecombineerd met de ARK-dienst. Maar ook dat gaat door het coronavirus allemaal niet door.

Pinksteren, waar blijft de Geest? Hoe gaat het verder in de wereld? Ondanks de versoepeling blijven het onzekere tijden, de wereld is in crisis. Berichten in kranten en op tv maken het er niet altijd helderder op; tegenstellingen, ondoorgrondelijke cijfers, deskundigen die over elkaar heen rollen; wat te geloven? Geeft de Geest van Pinksteren houvast? De evangelist zegt: ‘De wind blaast waarheen hij wil; je hoort z’n gesuis maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar heen hij gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest’ (Joh. 3:8). De kracht van de Geest manifesteert zich als bewogen worden, in beweging gezet worden, geïnspireerd, toegeademd. De Geest gaat niet ongezien voorbij, niemand blijft onaangedaan. Op alle mogelijke momenten en soms onmogelijke momenten van het bestaan breekt die kracht door, ook nu, dat geloof ik vast. Ik zag en zie het in deze verwarrende tijden. Het is zaak niet steeds naar boven te blijven staren (Hand. 1:11), maar gevoeligheid en waarnemingszin te ontwikkelen voor de wonderlijke dingen die ook gebeuren. Durf ik dat benoemen in de termen van God en Geest? De wereld wordt er zoveel rijker door, als ik kan zien waar en hoe en wanneer de Geest aan het licht treedt, waar er Geest in de lucht zit. En die vaardigheid moet ik onderhouden, en steeds opnieuw leren.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

(Marijke de Bruijne)

Mooie pinksterdagen gewenst!
Gonny Loman

Laatdiensten 2020 / 2021

Ondanks de onzekere tijden bereiden we ons voor op een nieuw seizoen van de Laatdiensten.
Het thema voor het volgend seizoen is: Vragen in de Bijbel.
Wilt u meewerken aan de voorbereidingen, meldt u bij het secretariaat secretariaat@laatdiensten.nl
Pas goed op uzelf, blijf gezond, sterkte voor ieder die zorgen heeft om geliefden.
Vrede en alle goeds.
Gonny Loman

Vragen in de Bijbel 

Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats? In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu? Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!
 • 4 oktober: Adam waar ben je? (Gen. 3)
  voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant KPN, geestelijk verz. justitie)
   
 • 1 november: God, bent Gij mij vergeten? (Psalm 42)
  voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)
   
 • 6 december: Waar is het offerdier? (Gen. 22)
  voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)
   
 • 3 januari: Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
  voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootpredikant)
   
 • 7 februari: Opnieuw geboren worden. Als antwoord op welke vraag? (Joh. 3)
  voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie) 
   
 • 7 maart: Hoe is uw naam? (Exodus. 3)
  voorganger: Annerien Groenendijk (prot. theoloog,  geestelijk verzorger NWZ)
   
 • 11 april: Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Marcus 6)
  voorganger: Bert Griffioen (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)
   
 • 2 mei: Zie je al iets? (Marcus 8, 22-26)
  voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)
   
 • 6 juni: Waarom ben je hier Elia? (1 Kon. 19)
  voorganger Aly Vader (prot. theoloog geestelijk verzorger WZG samen en CvL)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 12:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp