Copy

November 2020

Laatdiensten 2020-2021

In oktober was de eerste Laatdienst Anders, om 11 uur (nieuwe tijd) in de Lutherse kerk aan de Oudegracht, een meditatieve dienst in de traditie van de Laatdiensten.
Geen samenzang, wel muziek, luisteren naar verhalen, gedichten, korte overweging en gebed.

Een jaar rond de psalmen. De meeste voorgangers hebben toegezegd mee te werken.
Als alles goed blijft gaan ziet het schema er zo uit:
 • 1 november: voorganger: Gonny Loman
 • 6 december: voorganger: Yvonne bos
 • 3 januari: voorganger: Ferdinand van Melle
 • 7 februari: voorganger: Wim Timmer
 • 7 maart: voorganger: Annerien Groenendijk
 • 4 april: vesper op de avond voor Pasen 19.30 uur
 • 2 mei: vacant
 • 6 juni: voorganger: Aly Vader

Laatdienst Anders 1 november

Thema: onbereikbaar nabij.
1 en 2 november zijn vanouds in de Katholieke traditie Allerheiligen en Allerzielen.
Gedenken en herinneren, je spiegelen aan voorbeelden. Ook buiten de kerken wordt er aandacht aan besteed. Het is een tijd van inkeer en bezinning.
U moet zich aanmelden voor deze dienst, zie hier onder.

Organisatorische regels / aanmelden

Met inachtneming van de regels van het RIVM kunnen er in de Lutherse kerk 30 mensen op 1,5 meter afstand. Mensen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten. U moet zich dus opgeven als u er bij wilt zijn.
De normale regels gelden nog steeds:
 • Bij coronagerelateerde klachten: niet komen
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Geen handen schudden
 • Nies in je elleboog
 • Houdt de looprichting in de gaten: (binnenkomen via de voorkant (Oudegracht), verlaten aan de zijkant (Baangracht)
 • Desinfecterend middel staat bij de ingang
 • Beperk het gebruik van het toilet (liever niet)
 • Neem je jas mee naar je zitplaats
 • Er is geen koffie na afloop
 • Blijf buiten, na afloop niet bij elkaar staan (1,5 meter)
Aanmelden kan heel eenvoudig via de website www.laatdiensten.nl of via deze link.
Bij het aanmelden de vraag om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer en met hoeveel personen uit een huishouden je van plan bent te komen.
Eventueel afmelden kan met het hetzelfde formulier. U geeft dan een ander de gelegenheid te komen.

Bert Glorie wordt priester gewijd

door Ineke Glorie.

Omdat velen van jullie Bert kennen, als laatdienstbezoeker, als voorganger tijdens Laatdiensten of vanuit andere hoeken van de samenleving wil ik jullie graag laten weten dat Bert op 31 oktober a.s. priester wordt gewijd.
Wat een groot kerkelijk en daarna wereldlijk feest had moeten worden is door de coronamaatregelen helaas beperkt tot een plechtigheid met een minimum aantal genodigden.
Via de live stream op www.kathedraaltv.nl kan iedereen vanuit huis dit bijzondere moment in zijn leven wel met hem mee vieren. De mis begint om 11:00 uur.

Agenda

Op Adem...

Op Adem is een initiatief van verschillende kerken voor een moment van stilte en bezinning op de derde zondag van de maand in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen.
Het thema van november is: Goede genade...
Durven we het woord genade nog inde mond te nemen?
Voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider Centrum voor Levensvragen)
Aanvang: 11.00 uur
Ook Op Adem heeft wegens corona een aangepaste vorm. Ook hier geldt dat u zich moet aanmelden als u erbij wilt zijn. Aanmelden bij voorkeur per e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl of telefonisch op vrijdag of zaterdag 13 en 14 november tot 18.00 uur, tel. 072 511 08 68.
.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collecte van de Laatdienst van oktober was € 170.

Giften zijn altijd welkom:
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp