Copy

Januari 2021

Bericht van de Coördinatiegroep.

Na de toespraak van Mark Rutte afgelopen maandag 14 dec en de strenge maatregelen die hij afkondigde werd er binnen de coördinatiegroep gelijk appcontact opgestart om met elkaar te overleggen wat te doen met de Laatdienst Anders.
Is het verantwoord  om de dienst door te laten gaan?
In de richtlijnen van het RIVM staat dat het nog steeds mogelijk is om met 30 mensen en met in acht neming van alle maatregelen kerkdiensten te houden.
Maar in een brief van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken werd in een dringend advies gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo mogelijk de diensten digitaal bij te wonen.
Helaas  kunnen wij de diensten niet digitaal aanbieden en is het fysiek bij elkaar komen de enige mogelijkheid,
In samenspraak met Ferdinand van Melle die de voorganger van deze dienst zou zijn is na goed overleg besloten om de dienst van 3 januari niet door te laten gaan.
Gezien de ernst van de situatie in Nederland op dit moment vinden wij dat het beter is om in de komende periode zo min mogelijk bij elkaar te komen,
Met pijn in ons hart laten we de dienst van januari vervallen.
De brief van het CIO eindigt met de woorden: met het vaccin in aantocht en daarmee de glorende hoop dat deze crisis haar einde nadert vraag ik u om geduld en volharding. Mooie woorden die we ter harte kunnen en mogen nemen.

In het vertrouwen dat er weer beter tijden komen.
Hartelijke groeten van Gonny Loman, Ineke Bruning, Heleen de Boer, Arianne Hartenberg, Magda van Keulen.

Kerstmis 2020

Na Pasen nu ook Kerstmis zonder uitbundige liturgie in kerken en kapellen; geen kerstzang of kerstnachtdienst in de Grote Kerk. Geen kerstuitvoeringen van koren en orkesten, de corona-epidemie houdt heel de wereld nog steeds in zijn greep. Kerstmis, het feest van licht in donkere dagen, familiefeest bij uitstek wordt dit jaar in kleine kring gevierd. Velen voelen zich eenzaam en alleen, veel jongeren zijn teleurgesteld over wat allemaal niet kan en niet mag in de tijd van het jaar dat de duisternis het lijkt te winnen van het licht.
Het is volhouden, een uitdaging om in en om het huis je leven te leven. Zo min mogelijk reizen, alleen als het noodzakelijk is. Geen feestjes, geen bezoek aan theater, film of museum.
Na de vorige lockdown is het huis wel zo’n beetje opgeruimd. En dan is het ook nog winter, de tuin vraagt geen aandacht, en er van genieten in de zon is ook niet aan de orde.
Nog meer teruggeworpen op jezelf, nog meer inkeer, nog meer wachten… wachten op licht...

Kerstmis vieren we in de donkere dagen van het jaar, net na de kortste dag.
Na de zonnewende op 21 december lengen, eerst langzaam, maar al ras sneller, de dagen weer.
Zal het nieuwe jaar de mens weer doen opleven? Er komt bescherming tegen dit virus, dat geeft hoop, maar nooit zal het zijn als voorheen. Deze crises heeft me geleerd te kijken naar mezelf, naar mijn manier van leven. Hoe klein ook, waar kan ik bijdragen aan een wereld met minder verspilling, minder vervuiling en vernietiging. Het moet toch kunnen, met alle kennis die er is, dat de wereld eerlijker, socialer en mooier wordt in het nieuwe jaar. Het vraagt om keuzes, soms moeilijke keuzes, afzien van welvaart , kiezen voor welzijn.
Echo’s van licht hoor en zie ik waar mensen opkomen voor recht, voor het milieu… voor vrede…

In oktober begonnen we voorzichtig met de ‘Laatdienst Anders’, na drie keer nu weer een stop. Nederland op slot, de wereld op slot, in de hoop dat het straks weer kan, samen luisteren naar woorden uit de schrift, woorden die er toe doen, bidden en misschien weer zingen.
Deze tijd klinken oude cd’s weer als nieuw, ik lees gedichten die ik bijna vergeten was, en elke dag sla ik de bijbel open en laat de woorden op me inwerken. Ik kan het u aanraden.
Maar er zijn ook via internet goede alternatieven voor kerkdiensten. De Ekkesia van Amsterdam geeft elke week een luisterlink, koormuziek, een korte overweging, ook aan te raden. De vinden op hun website.

echo’s van licht weerklinken in het diepste water
echo’s van licht weerklinken in de langste nacht
(Hein Stufkens)

Vrede en alle goeds wens ik u toe in deze tijd.
December 2020
Gonny Loman
 

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van december was € 130

Giften zijn altijd welkom:
  • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
  • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp