Copy

Februari 2020

Laatdienst 2 februari

David, de held van Israël op z'n oude dag. 
“Tussen de granietbrokken van het onvermijdelijk vind je overal het gruis van het toeval. Teveel wegen leiden uiteindelijk nergens heen. Maar soms  vermoedde ik in een toevallige ontmoeting een voorteken van boven.” 
De geschiedenis van koning David spreekt velen tot de verbeelding. Ze kent een verbijsterende reeks gebeurtenissen. Vaak zó bizar, dat het nauwelijks te geloven is dat één mens dat allemaal in zijn leven kan meemaken. Het levensverhaal van David is een uitzonderlijke combinatie van extreem geweld, schandalen, moord, doodslag en incest. Maar we horen ook van zeldzame dapperheid, ontroerende trouw, liefde, tederheid, vroomheid, oprecht berouw en een groot talent voor muziek en poëzie. In één persoon treffen we alle goede en slechte eigenschappen van ieder van ons. 
In de Laatdienst van februari zijn we getuigen van een dialoog tussen de oude koning David en de profeet Nathan. David kijkt terug op zijn leven. Droomde hij of was het echt ? Van harte welkom in deze Laatdienst op zondag 2 februari 2020, 12:00 uur. Oudegracht 187 (Lutherse Kerk)
Voorganger: Bill van Schie, (kath. theoloog, em. vlootaalmoezenier)
afbeelding: Koning David in de voltooiing, Marc Chagall

Enquête

Drie jaar geleden, toen het op financiële basis niet meer mogelijk bleek om in de Kapelkerk te blijven, hebben we u verschillende opties en gedachten voorgelegd en in een enquête naar uw mening gevraagd. Hoog tijd voor een nieuwe peiling!
I.v.m. de verwerking willen we u vragen de korte enquête on-line in te vullen. Voor wie dit een probleem is zijn er in de Laatdienst van 3 februari papieren exemplaren aanwezig. We willen u vragen de enquête voor 14 februari in te vullen.
Druk op de knop en doe mee!

De paaspakkettenactie gaat weer van start

De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken was een groot succes. In samenwerking met u hebben wij 256 pakketten kunnen bezorgen bij mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die iets extra’s hard nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij. Wij zullen daarom in 2020 weer een paaspakkettenactie organiseren. Veel kerken en parochies in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee.
In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een beroep op u worden gedaan. Exacte informatie over de inzameldata volgt via uw eigen parochiebestuur of diaconie.
Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald) vlees in blik, allerlei soorten pasta´s en pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort. Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta, scheerspullenzeep, deodorant), handdoeken en washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken, stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte welkom.
Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat graag. Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het rekeningnummer NL77 INGB 0002 6852 43 van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspakketten 2020'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie!
Namens de ARK,
Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107)
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Grote schoonmaak

De gebouwen aan de Oudegracht gebruiken we samen met de mensen van de Lutherse kerk en De Zwaan. En daarom zijn we in 2019 begonnen met een gezamenlijk schoonmaakmoment. Ook in 2020 willen we dat weer doen, en wel op zaterdagmiddag 1 februari 2020. Wil jij ook helpen op deze gezellige middag (vele handen maken daarbij immers licht werk), heel graag! Meld je graag even aan bij Heleen de Boer,  heleendeboer@hetnet.nl.

Agenda

De Zwaan

De Zwaan organiseert in februari en maart de volgende activiteiten:
 • Oefencirkel verbindende communicatie op maandagochtenden 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 8 juni, 10.00 - 12.00 uur.
 • Veel te laat heb ik jou liefgekregen - schrijfmeditatiemiddag
  “Veel te laat heb ik jou liefgekregen, schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. Binnen in mij was je, ik was buiten…”
  Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de Laatdiensten.
  Zaterdagmiddag 14 maart, 14.00 - 17.00 uur.
 • Leven naar de dood? - dialoogmiddag.
  Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat daarna? Mijn lieve hemel...
  Zaterdag 21 maart, 14.30 -16.30 uur.
 • Geen Bach zonder Luther - muzikale lezing
  Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd. Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach.
  Zaterdag 28 maart, 14.30 – 17.00 uur.
 • Steunpunt Verlies en Rouw
  Op dinsdag 18 februari is het thema ‘Lichtpuntjes’. We gaan dan kijken naar wat ons in het algemeen steun geeft in het leven zonder onze dierbare ander. Daarna gaan we er ook over schrijven: het kan van alles zijn: (klein)kinderen, een buurvrouw die een kop soep kwam brengen, een mooie wandeling door de duinen, etc. Door middel van creatief schrijven ga je schrijven vanuit je hart. Aan het eind schrijf je als vanzelf een gedicht.
  Open vanaf 14:00 uur, het thema start om 14.45 uur.  Oudegracht 185 in Alkmaar.
Meer informatie en opgave op de website van DeZwaan.

Voorjaarsserie 2020

Remonstranten Alkmaar
'lef om met lege handen te staan' 
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit voor drie lezingen op zaterdagmorgen 

Ervaringen van leegte zijn maar al te menselijk. Voorbeelden te over. Het is ook heel menselijk om zulke ervaringen weg te drukken. Ze worden als bedreigend ervaren. Thom Geurts vertelt daarvan in een interview in Trouw. We bezweren de leegte met dingen die we kunnen kopen. We zien ons leven, zegt hij, als iets dat maakbaar is en dat we in eigen hand kunnen houden. Want we moeten toch zelf zin aan ons leven geven, wordt gezegd? Thom Geurts is iemand die deze leegte serieus wil nemen. Hij wijst haar niet af, maar omarmt haar. ‘De leegte hoort bij me’. 'Ik wil oog in oog durven staan met de leegte’. Hij spreekt dan van het lef om met lege handen te staan. Hierin ziet hij de kern van religie. Zij geeft geen antwoorden, maar houdt onze levensvragen open. De serie voorjaarslezingen 2020 gaat op dit thema in. Thom Geurts is bereid gevonden het onderwerp uit te werken. Marjoleine de Vos en Pieter Korbee zullen in de lezingen hun visie op deze vragen geven.
 • Zaterdag 7 maart 2020: Het lef om met lege handen te staan. Door Thom Geurts
 • Zaterdag 21 maart 2020: Is met de moed om de leegte in het gezicht te zien ook werkelijk het laatste woord gezegd? Door Marjoleine de Vos
 • Zaterdag 4 april 2020: Tussen twee vuren. Door Pieter Korbee

Lieddag Nieuw LiedFonds


Lieddag rond de CD Hildegard von Bingen op 14 maart, 10.00 -16.30 uur in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam. Jannet Delver is uitgenodigd om te komen vertellen over haar reizen door de teksten in 1996-1997. Het resultaat daarvan was de CD ‘Hildegard van Bingen’ in 1999. Er wordt gezongen o.l.v. Geke Bruining-Visser en Felicity Goodwin.
De kosten zijn € 20 incl muziek/ koffie en thee. Opgave bij: nieuwliedfonds@gmail.com. De CD zal tegen reductieprijs te koop zijn.

Stichting Asmik

Een van onze collectedoelen is Stichting Asmik Armenië.
Stichting Asmik heeft ten doel: de financiële ondersteuning van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen maatschappelijke nut. Het gaat om projecten voor o.a. kinderen met een beperking.
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen te verzamelen, het richting geven in woord en gedrag als bijdrage aan een waardevolle samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Asmik communiceert met sponsors, donateurs en belangstellenden via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van december 2019 kunt u hier lezen.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van januari: 
 • Voedselbank € 249
 • Laatdiensten: € 263
 • Koffiepotje: € 15
Giften zijn altijd welkom:
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 12:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp