Copy

juni 2022

Geen Laatdienst meer dit seizoen, wel de week van de oecumene georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken. Het programma vindt u in deze nieuwsbrief.
In de zomer zijn er verschillende plekken om inspiratie op te doen, o.a. in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee, op de website vindt u de nodige informatie.
Ook in de Slotkapel van Egmond aan de Hoef gaat het Luchtig Slot weer van start.

Een goede zomer gewenst en tot ziens in oktober.
Gonny Loman

Laatdiensten seizoen 2022/2023

Jaarthema: Vragen in de Bijbel
Driemaal is scheepsrecht, daarom dit seizoen een prolongatie van het jaarthema waar we in het coronajaar 2020/2021 mee begonnen, na twee Laatdiensten “Anders” zaten we in een lockdown. Hetzelfde gebeurde in 2021, ook toen na twee Laatdiensten was het weer over. We proberen het opnieuw, dezelfde vragen en andere vragen. Want nog steeds zit het leven vol vragen, misschien nog wel meer dan toen. Vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats?
In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu?
Dit seizoen laten we vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden opnieuw klinken. Het zijn  vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Spannend en uitdagend dus!
De eerste Laatdienst is op 2 oktober, voorganger is dan Yvonne Bos.
Kijk voor de andere vieringen op de website.

Agenda

Feestweek van de Oecumene

Aangedreven door de Geest van Pinksteren viert de Alkmaarse Raad van Kerken een week lang het feest van de oecumene. Activiteiten voor bezinning, delen en vooral ontdekken. Iedereen is welkom.
Een korte samenvatting.
 • Zingen en nog eens zingen
  Dinsdag 7 juni, 19.30 – 21.00 uur in de Remonstrantse kerk aan het Fnidsen 37.
  Onder leiding van Hanna Rijken worden we meegenomen in de wereld van de Evensongs. De Geest werkt ook op eeuwenoude manieren door. Een avond rond Oecumenische liturgie en/of Evensong waarbij het vooral de bedoeling is dat de bezoekers zelf zingen. Een avond met informatie over liturgie in het algemeen, wat herkenbaar is voor de gemiddelde kerkganger en verder vooral veel zingen.
   
 • Documentaire en gesprek
  Woensdag 8 juni, 19.30 -21.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Picassolaan over homoseksualiteit en religie.
  De documentaire ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’ wordt vertoond en staat centraal.
   
 • Welkom in mijn Wereld
  Donderdag 9 juni om 13.30 uur op het Canadaplein tegenover de entree van het Stedelijk Museum.
  De wereld van dak- en thuislozen is een wereld op zich. In deze wereld heerst behalve veel leed ook veel strijdlust. Laat je via de Welkom in mijn Wereld-presentatie (mét rondleiding) meenemen in de verhalen en ervaringen van (ex)daklozen over het leven zonder vaste woon- of verblijfplaats.
  We maken een korte rondwandeling, we hopen op mooi weer! Tijdens de wandeling vinden de presentaties plaats. Maximaal 15 deelnemers. Bij meer aanmeldingen dan 15 wordt gekeken naar een herhaling na de Feestweek. Graag aanmelden bij voorkeur bij info@alkmaarseraadvankerken.nl of via 06 18 26 15 95.
   
 • Taizéviering
  Vrijdag 10 juni, 19.30 uur in de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan.
  Taizéviering ‘Laudate omnes gentes, alle volken, looft de Heer!’ Met medewerking van een zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen.
   
 • Abdij van Egmond
  Zaterdag 11 juni, 12.00 uur – 15.00 uur
  We starten rond 12.00 uur in de Abdijwinkel van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen aan de Vennewatersweg. Daar maken we onder het genot van een kopje koffie of thee kennis met elkaar. Aansluitend vieren we om 12.30 uur samen met de monniken het middaggebed in de abdijkerk. Daarna wandelen we een deel van het Monnikenpad rond de Egmonden. De wandeling is ongeveer 8,5 km.
   
 • Open Tuinen dagen In de Vredestuin bij de Vrijheidskerk.
  Op zaterdag 11 juni (11.00 -17.00 uur) en zondag 12 juni (12.00 – 17.00 uur) worden er rondleidingen gegeven in de tuin.
   
 • Oecumenische viering
  Op zondag 12 juni in De Blije Mare, Kajakstraat 60. aanvang 10.00 uur. Envoy Wim van Houten (Leger des Heils) en werkgroepleden zullen ons door de dienst leiden.
De toegang tot de activiteiten is gratis. Wel worden bij de uitgang collecten gehouden voor de bestrijding van de kosten.
Meer informatie over het programma op de websitde van de ARK.

Een luchtig slot

In de zomer zijn er weer 5 zondagavonden met poëzie en muziek in de sfeervolle Slotkapel te Egmond aan den Hoef.
Wij laten ons dit jaar inspireren door de dichtregel van Vasalis:
 
“Als daar muziek voor is....”
 
 • 3 juli, Ina Eilander tekst, Wim Nooteboom piano, Gerda Govers zang.
 • 17 juli, Lies Sluis tekst, Horst Hausen fluit.
 • 31 juli, Edward Kooiman tekst, Favonius ensemble muziek.
 • 14 augustus, Muziekgroep Achterom, tekst en muziek.
 • 28 augustus, Fernanda Martino tekst en zang, Albert Westendorp piano.
Aanvang 20 u. Kapel open 19.30. Toegang gratis.
Kijk voor de laatste informatie op de website van de Slotkapel.

Zomerdiensten Vredeskerkje

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Aanvang 10.30 uur. Zij bereiden Bijbelteksten voor; dit jaar is het thema:

“Oorlog en Vrede”.

De vieringen zijn op de zondagen 26 juni t/m 28 augustus.
Meer informatie op de website van het Vredeskerkje.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van [maand]: 
 • Asmik: € 150
 • Laatdiensten: € 150
 • Koffiepotje: € 2
Giften zijn altijd welkom:
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp