Copy

Mei 2020

Lente en Zomer 2020

Het is een rare tijd, al sinds 1 maart geen Laatdienst meer en het komt ook niet meer. De dienst van mei, waarin Rachab haar opwachting zou maken, moeten we missen. De oecumenische Ark-dienst op 7 juni waar het Laatkoor aan mee zou werken, het gaat niet door.
Toch maakten we plannen voor het nieuwe seizoen en hopen in oktober weer te kunnen starten al is dat nog erg onzeker. Samen zingen, dat wat zo belangrijk is in de Laatvieringen, schijnt nu juist voor virusoverdracht een ideale plek te zijn. Ik hoop en bid dat het beter wordt. Dat we toch in oktober of anders november weer samen kunnen zingen en bidden.
In de zomer waren er in de buurt altijd nog alternatieven zoals de Zomerdiensten in het Vredeskerkje en een Luchtig Slot in Egmond aan den Hoef. Ook deze zullen niet doorgaan zoals de meeste bijeenkomsten in kerken overal in Nederland.
Het thema voor het volgend seizoen is: Vragen in de Bijbel. De folder is nog niet af, maar de tekst vindt u alvast in deze nieuwsbrief. Wilt u meewerken aan de voorbereidingen, meldt u bij het secretariaat secrearitaat@laatdiensten.nl.
Blijf gezond, sterkte voor ieder, beterschap voor hen die ziek zijn. Kijk om u heen om te zien wat u kunt doen om eenzaamheid tegen te gaan, ieder in eigen omgeving en naar eigen kunnen.
Vrede en alle goeds!
Gonny Loman.

Uitslag enquête

Beste bezoeker van de Laatdiensten,
 
In februari jl. hebben we een enquête uitgezet bij de betrokkenen en de bezoekers van de Laatdiensten. We hebben u toen tijdens de viering van maart beloofd, dat we in maart/april met de uitkomsten van de enquête bij u terug zouden komen. Helaas hebben we daarna geen viering kunnen houden vanwege de coronacrisis, maar het leek ons van groot belang om u over de uitkomsten van deze enquête te informeren.
 
Er waren meer dan veertig reacties, dus dat is best veel als we dat afzetten tegen de hoeveelheid bezoekers van onze Laatdiensten (rond de 100). Nog veel dank voor de door u gedane moeite.
 
Hierbij een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden: 
 • Hoe ervaart u de Lutherse kerk?
De antwoorden waren zeer verschillend, variërend van prima tot geen opmerkingen. Op dit moment gaan we niet aan de slag met het zoeken van een andere locatie/kerkgebouw.
Verschillende opmerkingen betroffen de plek van het koor tijdens de viering. Sommigen vinden dat de plek waar het koor zit het beeld oproept alsof het om het koor draait. Dit daagt ons uit tot verder experimenteren in het komend seizoen.
 
 • Welke aanvangstijd heeft uw voorkeur; 11.00 uur, 11.30 uur, 12.00 uur?
Het merendeel zou graag de aanvangstijd willen vervroegen.
 
 • Hoe kunt u de Laatdiensten ondersteunen?
Verschillende antwoorden kwamen hieruit naar voren. Sommigen willen graag iets doen rond het pastoraat. Met hen zal (nadat de coronamaatregelen voorbij zijn) een afspraak worden gemaakt om gezamenlijk een verkennend gesprek hierover te voeren.

Magda van Keulen heeft zich aangemeld voor de coördinatiegroep. Hartelijk welkom, Magda!|

Wat jammer is, is dat niet iedereen bij machte is om de Laatdiensten ook blijvend financieel te ondersteunen. Het is niet anders, maar we zijn wel blij dat iedereen de weg naar de Laatdiensten blijft vinden.

De meeste bezoekers ondersteunen de Laatdiensten door hun bezoek, financieel, en zo mogelijk door inhoudelijk te helpen bij de voorbereiding. Heel veel dank daarvoor!
 
 • Heeft u nog algemene opmerkingen?
Suggesties die hier werden gedaan, zijn de volgende:
- mededelingen van tevoren geven,
- ringleiding,
- zangdienst,
- vaker meezingen,
- lied na de zegen, heel graag,
- ruimte voor andere invulling van de preek (dialoog etc.),
- tenminste een keer staan tijdens de vieringen,
- vijftien minuten voor aanvang inzingen.

Dank voor al deze suggesties en we zullen deze zeker meegeven aan de voorbereidingsgroepen die volgend jaar weer aan de slag hopen te gaan.
 
 • Wilt u graag dat wij nog contact met u opnemen?
Als u uw naam hebben opgeschreven, dan nemen we na afloop van de coronamaatregelen contact met u op.
 
Kortom, samenvattend:
- pastoraat: we gaan met belangstellenden daar verder over nadenken;
- plaats koor: dat zal komend jaar leiden tot wat experimenten;
- ideeën en suggesties: We gaan nadrukkelijker letten op meer interactie in de vorm van samen zingen / staan-zitten;
- aanvangstijd: met ingang van het nieuwe seizoen zal de nieuwe aanvangstijd 11.00 uur zijn!
 
Heel veel dank voor uw reacties op onze vragenlijst. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u bellen met Heleen de Boer (06 46 21 51 92).

Programma 2020 - 2021

Vragen in de Bijbel 

Het leven zit vol vragen, vragen naar zin, naar betekenis van de dingen en gebeurtenissen in het leven en in de wereld. Hoe gaat een mens met al die vragen om? Zijn er antwoorden, en waar zijn die dan te vinden? Is de Bijbel een vindplaats? In ieder geval staan er ook in de Bijbel veel vragen, maar zijn het ook de vragen van nu? Dit seizoen laten we ons leiden door de vragen die door al de bijbelboeken heen gesteld worden. Het zijn vragen over zin en richting, over hoe te handelen. Vaak ongemakkelijke vragen, maar ook ongemakkelijke antwoorden. Uitdagend dus!
 • 4 oktober: Adam waar ben je? (Gen. 3)
  voorganger: Ferdinand van Melle (em. predikant KPN, geestelijk verz. justitie)
   
 • 1 november: God, bent Gij mij vergeten? (Psalm 42)
  voorganger: Gonny Loman (kath. theoloog, geestelijk begeleider CvL)
   
 • 6 december: Waar is het offerdier? (Gen. 22)
  voorganger: Yvonne Bos (luth. predikant, biologisch tuinder)
   
 • 3 januari: Begrijpt u wat u daar leest? (Hand. 8)
  voorganger: Bill van Schie (kath. theoloog, em. vlootpredikant)
   
 • 7 februari: Opnieuw geboren worden. Als antwoord op welke vraag? (Joh. 3)
  voorganger: Wim Timmer (kath. theoloog, geestelijk verzorger justitie) 
   
 • 7 maart: Hoe is uw naam? (Exodus. 3)
  voorganger: Annerien Groenendijk (prot. theoloog,  geestelijk verzorger NWZ)
   
 • 11 april: Hoeveel broden hebben jullie bij je? (Marcus 6)
  voorganger: Bert Griffioen (prot. theoloog, geestelijk verzorger NWZ)
   
 • 2 mei: Zie je al iets? (Marcus 8, 22-26)
  voorganger: Jan den Hertog (prot. theoloog, predikant PKN)
   
 • 6 juni: Waarom ben je hier Elia? (1 Kon. 19)
  voorganger Aly Vader (prot. theoloog geestelijk verzorger WZG samen en CvL)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 11:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp